Kompass>> Hem | Copyright

  © Copyright och Upphovsrätt  

Innehållet på www.swaf.se är skyddat enl lagen om upphovsrätt (1960:729). Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål - är förbjudet och förutsätter tillstånd av upphovsmannen i första hand och även av ansvariga för webbplatsen. Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Det gäller även skolor.

Att helt eller delvis mångfaldiga bilderna på denna sida för annat än enskilt bruk, utan uttryckligt medgivande från bildens ägare, är förbjudet enligt lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande.

All text- och bildmaterial på www.swaf.se är skyddat av lagen om upphovsrätt.
Du får inte återpublicera, använda, modifiera, distribuera på något inkluderat text, grafik, programkod, eller programvara utan skriftligt godkännande från upphovsmannen eller www.swaf.se. Du har rätt att skriva ut och ladda ner delar av materialet för icke kommersiellt bruk. Du har inte rätt att ta bort copyright noteringar eller sälja vidare delar, texter, bilder, programkod eller material från hemsidan.

Texter publicerade på www.swaf.se får citeras och vidareförmedlas i begränsad omfattning med angivande av källan. Om text är publicerad med uppgift om upphovsman (textförfattare) får denna text inte publiceras utan tillstånd av dels upphovsmannen, dels www.swaf.se.

Bilder och andra illustrationer får inte kopieras och användas utan tillstånd av www.swaf.se eller angiven upphovsman.
Logotyper, vapen eller andra symboler får inte kopieras och användas utan skriftligt tillstånd frånwww.swaf.se eller angiven upphovsman. Förfrågan om att få kopiera och använda logotyp, vapen eller symbol ställs till ......

Den grafiska profil som används på www.swaf.se får inte kopieras och användas för att presentera webbsidor som
inte publiceras av teamet bakom www.swaf.se.

Länkar angivna på www.swaf.se är av Team SWAF utvalda och uppfyller kraven för att få bli publicerade på hemsidan.
Länkning till www.swaf.se eller någon av dess sidor är tillåten dock är direktlänkning icke önskvärd. Vid direktlänkning ansvarar Team SWAF endast för matrialet på sidan tillhörande www.swaf.se.

Upphovsrättslagen gäller Internet.
Betala för upphovsrätten om så krävs.
Ange alltid upphovsman vid bildpublicering på Internet. Detta gäller all typ av användning av bild.
Skydda upphovsmannens alster. Publicera bilder med så låg upplösning som möjligt, ange copyright i bilden.
Länka ej bild, text eller sida från annans websida till din egen utan tillstånd.
Källor skall anges även om de inte har upphovsrättsligt skydd.
Internt bruk gäller bara dig själv och dina få närmaste, ej för t. ex. skolverksamhet, verksamhet på arbetsplats eller företag, intranät, förevisningar.
Förvanska eller manipulera ej upphovsmannens ursprungsverk. Det är ej tillåtet att ta del ur bild. ”Citat” ur bild existerar ej.

Brott mot ovanstående beivras och du kan komma att dömas till skadestånd eller fängelse i max 2 år.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved