Kompass>> Hem | Draken - Viktiga datum

  Viktiga Datum  
1949 Projektet börjar
1952 SAAB 210 flyger för första gången
1952  3 prototyper beställs
1955 1:a prototypen flyger
1956 2:a och 3:e prototypen lyfter
1956 Försvaret beställer J35 Draken
1956 En prototyp uppnår M1.0 utan EBK
1958 1:a serieprototypen flyger
1959 Serieleverans av J35A
1959 J35B flyger för första gången
1959 Sk35C flyger för första gången
1960  F13 blir första Draken flottiljen
1960 Draken orden bildas
1960 J35B uppnår M2.0 i planflykt
1960 J35D flyger för första gången
1962 J35B serieleverans börjar
1962 Tillverkningen av J35A upphör
1962 Serie tillverkning av J35D
1962-63 25st J35A konverteras till Sk35C
1963 J35D levereras
1963 S35E flyger för första gången
1963 Tillverkningen av J35B upphör
1965 S35E levereras
1966 J35F leveraras
1968 Danmark beställer draken
1970 Finland köper J35S
1972 Finland köper J35BS
1976 J35A och J35B helt ersatt av J35F
1976 Finland köper J35F och Sk35C
1976 Sista TF-35:an levererad till Danmark
1979 S35E pensioneras
1984 J35D pensioneras
1985 Österrike beställer Draken
1985 Beslut om modifiering av J35F
1987 Leverans av J35OE till Österrike startar
1987 Leveranser av J35J till F10 börjar
1991 J35F pensioneras
1993 Danmark pensionerar sina drakar
1995 J35 Draken 45år
1995 J35 Draken 35år på förband
1996 Sista TIS-35
1998 Sverige pensionerar sina Drakar
1999 Österrike köper 5 Drakar
2000 Finland pensionerar sina Drakar
2000 J35J F10-56 flyger igen
2003 J35J F10-56 omlokaliseras till F14 Halmstad, F10 läggs ner
2006 Österrike pensionerar sina Drakar


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 10/21/2007
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF All rights reserved