Kompass>> Hem | Historik

  Draken Historik  

Efter Andra Världskriget så började jetplanen att göra sitt intåg. Sverige ville inte vara sämre utan man hade snart ett antal olika typer av jetplan. Utvecklingen gick mycket fort inte bara på jetplanen utan även på vanliga bombplan. Svenska flygvapnet ville ha ett flygplan som kunde möta bombplan på mycket hög höjd över Östersjön. Planet skulle också kunna möta ett vanligt jaktplan dvs det skulle ha både bra överljudsprestanda och lågfartsprestanda. Det senare är det som gör Draken så unik. Konceptet med ett plan som skulle klara av att möta bombplan på hög höjd var man inte ensamma om. I USA byggdes F-104 Starfighter på ungefär samma koncept men man lade inte till något för lågfartsprestanda. Detta gjorde att man efter en tid måste förse sitt flygvapen med ytterligare en modell eller ersätta de plan man hade med ett nytt plan. Starfightern såldes till bl.a. Italien och Tyskland. Draken bygger alltså på krav från 1949 och är än idag ett mycket bra jaktplan.

För ca 45 år sedan undertecknades ritningarna för ett plan som skulle flyga i 10-15 år på förband. Detta plan har nu tjänst gjort i ca 39 år på förband. Ritningarna ingick i SAAB:s projekt 1200 där många olika alternativ till ersättare av SAAB J29 Tunnan ingick. Projektdelen som låg till grund för Draken hade nr 1250.

Tre nationer förutom Sverige har köpt Draken. Finland köpte 49 plan i fyra olika versioner. Finland är dessutom det enda land, förutom Sverige, som tillverkat Draken(12st). Danmark köpte 51 plan i 3 olika versioner och Österrike 24 plan. Idag finns ingen Draken i tjänst i Sverige men ett antal plan finns i malpåsen. Sista TIS 35 (Typ inskolning 35) genomfördes våren 1996 med 4 piloter. I december 1998 skede den sista flygningen med Draken. Ett antal plan har hamnat hos privata personer, museer och organisationer bl.a. genom bytes handel och vid avskaffandet av Draken (gäller främst danska Drakar). Några av dessa hålls i flygande skick bl.a. som testriggar för flygburen utrustning och vid flygdagar.

Under åren 1960- 1980 har det skissats på fler versioner av Draken bl.a. ett plan som skulle byggts istället för JAS39 Gripen. Framtiden då för Draken? Danmark har avvecklat sina Drakar under 1994 och Finland håller som bäst på att ersätta sina med MDD F/A-18 Hornet. Österrike däremot har kvar sina och kommer inte att ersätta dem på ett bra tag. De svenska Drakarna har ersätts av JAS39 Gripen. Man diskuterade att låta Draken flyga tills det absolut inte fanns någon gångtid kvar men det förkastades.

I vilket fall som helst har Draken flugit i ett halvt sekel och fortfarande kan det jämföra sig med flygplans modeller som är 20- 30 år yngre. Med J35 Draken fick Svenska Flygvapnet ett plan med allväderskapacitet. Drakens konstruktion är väldigt speciell. Planet kan delas upp i sektioner som sedan kan bytas ut eller sändas iväg för t.ex. service eller uppgradering. Draken har ytterligare en fördel. Det ingår i STRIL 60. Ett system som först på senare år har dykt upp i olika former i andra länder. Även möjligheten till att kunna använda vägar som start och landningsbanor är en fördel. Att slå ut en flygbas är enkelt men att slå ut ett myller av vägbaser är ett näst intill ett omöjligt jobb. Att säga att Draken är bäst är inte riktigt sant men det är bara inom vissa områden som Draken har haft sina övermän t.ex. stighastigheten slogs av BAC Lightning, men först 1977 fanns det ett plan i Europa som hade bättre radar och då kom planen från USA och det var F-15 Eagle som placerades i Tyskland. Ännu idag är det dock ingen som slår Draken eller för den delen det svenska flygvapnet vad det gäller klargörning. Detta beror på att man bygger planen så att värnpliktiga skall kunna klargöra dem dvs de är enkla att klargöra. Utomlands är det fast anställd personal och tekniken är mycket viktigare än effektiviteten. Utöver klargörningen är det starten som är snabb och speciell. Vanligtvis används en yttre källa eller en sk APU för att ge extra ström till motorn för att få den att starta men Draken använder sig av en speciell krutpatron som helt enkelt skjuter igång motorn vilket gör att motorn startar mycket snabbt.

Den 8 december 1998 avslutades Draken epoken inom det svenska flygvapnet - J 35 Draken flög för sista gången. Denna flyghistoriska händelse skedde vid Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm. Klockan 12.30 startade sju drakenflygplan ur flottiljens andra division - "Johan Blå" - för en avslutande formationsflygning över Skåne.

Draken var när den kom ett mycket bra plan. Det fanns många intressenter bl.a. Schweiz, Venezuela och Singapore. Men ingen av dem kom att köpa några Drakenplan. Sagan om Draken är snart slut. Danmark och Sverige har gjort sig av med sina plan och Finland håller på att avveckla draken. Kvar är Österrike men de planen kommer troligtvis att ersättas om några år. Kvar blir då endast de plan som sålts till firmor i USA och de plan som flygs av historiska föreningar. I Sverige kom J35 Draken att tjänstgöra vid flottiljerna F1, F3, F4, F10, F11, F12, F13, F16, F17, F18 och F21. I Danmark vid ESK 725 och ESK 729. I Finland vid HävLlv11 och HävLlv21 och i Österrike vid Zeltweg och Graz-Thalerhof.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 10/21/2007
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF All rights reserved