Kompass>> Hem | Draken - Utprovning

  Utprovning  

Draken är ett så kallat dubbeldeltavingat plan, dvs att vingen egentligen består av två vingar med olika vinkel. En inre vinge med högt gradtal(800 ) för högfartsegenskaper och en yttre med lågt gradtal(600 ) för lågfartsegenskaper.

När SAAB skulle konstruera Draken hade man ingen erfarenhet av dubbeldeltavingen så man fick utföra en massa tester. Bland annat byggdes linstyrda modeller för att testa stabiliteten hos vingen och liknande egenskaper. I maj 1950 började man bygga ett testplan som var reducerat till 70% av Drakens storlek. Planet var klart i slutet av 1951. Detta test plan kom att kallas för "Lill-Draken" med typ nummer 210.

Lill-Draken flög första gången i januari 1952 och genomförde 887 flygningar vilka visade att vingen fungerade och projektet kunde genomföras. I mars 1950 beställdes den första fullskaliga prototypen som den 25 oktober 1955 flög för första gången. Sedan dess har ca 600 plan producerats fram till 1974 då produktionen upphörde. 15 versioner, eller om man räknar med modifieringar 18, har tillverkats.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 10/21/2007
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF All rights reserved