Kompass>> Hem | Viggen - Aerodynamisk utformning

  Aerodynamisk utformning  

För att uppfylla flygvapnets krav på ett flygplan med kort start- och landningssträcka (500 m) tog ingenjörerna på SAAB fram ett flygplan där landningsmetoden liknar de på ett hangarfartyg. Utöver låg landningshastighet ville man minska pilotens bedömningsmarginal vid inflygning, samt få kort rullsträcka när flygplanet väl var på backen. Nosvingen, i kombination med huvudvingen och dess inbördes placering, var nyckeln till den låga landningsfarten. Dragkraftsreverseringen gav den korta rullsträckan och automatisk fartkontroll i kombination med siktlinjesindikatorn minskade bedömningssträckan.

bild
Photo © Niklas Knutzén

Nosvingens placering i förhållande till huvudvingen gav ett flygplan med såväl goda lågfartsegenskaper som bra överljudsprestanda. På nosvingen sitter även en klaff som ger extra lyftkraft i lågfart. Klaffen är kopplad till ställets in- och utfällning och manövreras således samtidigt med detta. Erfarenheterna av deltavingen på Draken var så goda att SAAB även denna gång valde en deltavingeskonstruktion. Vindtunnelprov visade att nosvingekonfigurationen var den bästa och även den är en deltavinge.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 01/08/2007
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved