Kompass>> Hem | AJ 37

  AJ 37 "Attackviggen"  
Fakta AJ 37
Spännvidd 10,6 m
Längd 16,3 m
Höjd 5,6 m
Med fälld fena 4,0 m
Tomvikt 11,8 ton
Max startvikt 20,5 ton
Max vapenlast 3,6 ton
Motor Pratt & Whitney JT8D-22
Volvo Aero RM 8A
Dragkraft 11800 kp/117,6 kN
Maxfart Mach 1 (vid havsytan)
Mach 2 (max topphöjd)
Besättning 1
Flygslag attack, jakt
Radar
typ
PS-37/A
Mono-pulsradar
Antal byggda 108
Serienummer 37001-37108

AJ 37 blev den första versionen i bruk och är den plattform som de 3 nästföljande bygger på, dvs SF 37, SH 37 och SK 37. Det primära uppdraget är att agera som attackplan på lägsta höjd. Därför är alla målade i det specialkamouflage som togs fram av FOA 1975.

AJ 37 kan också användas för jaktuppdrag, om än i begränsad omfattning (därav dess beteckning AJ 37). Den har ingen fast beväpning men kan utrustas med attackrobotar, attackraketer, akan samt jaktrobotar.

AJ 37 (samt SF och SH) modifieras till en version som kallas AJS 37. Totalt modifierades 115 stycken. Genom detta uppnåddes en del av det enhetstänkande som var tänkt när Viggen började projekteras. För mer information se sidan om modifieringar.

AJ 37 Viggen
Photo © Niklas Knutzén

Beväpningsalternativ AJ 37 Viggen

Vapenbalkar på AJ 37 Viggen
Balkläge
R7H
V7H
S7H
C7
G
S7V
V7V
R7V
Extratank      
       
RB 24/24J/74
 
   
 
BK 90  
   
 
4 x sprängbomb  
   
 
Lysbomber  
   
 
Attackraketer  
   
 
RB 75 Maverick  
   
 
Akankapsel  
       
 
RB 04E  
 
   
 
RB 15F  
       
 
U/22A  
           
KB            
 

 


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved