Kompass>> Hem | Viggen - Datorsystem

  Datorsystem  

Tidigt under projekteringen av Viggen dök frågan upp om flygplanet skulle vara en- eller tvåsitsigt, då attackversionen av Viggen var tänkt att ersätta A 32A Lansen, som hade förare och navigatör. Vid den här tidpunkten hade dock datorerna börjat komma in i bilden och således bestämdes att Viggen skulle vara ensitsig och ha utbrett datorstöd för att avlasta föraren. Det var främst vid flygning på låg höjd och med hög fart, samt vid navigering, som man ville kunna avlasta föraren. CentralKalkylator 37 (CK37) var född. Datorkraften på 8kb minne var till en början fullt tillräcklig, men under årens lopp har kraven på datorkraft ökat och CK37 har uppgraderats ett antal gånger. Vid utvecklingen av JA 37 krävdes än mer datorkraft, således utvecklades CentralDatorn (CD37).

Cockpit på JA 37DI
Photo © Saab

Presentation
Radarbilden i AJ och SH 37 presenterades på centralinstrumentet. SK och SF 37 saknade detta instrument, då ingen av versionerna hade radar. I Jaktviggen ersattes centralinstrumentet av två indikatorer, MålIndikatorn (MI) och en Taktisk Indikator (TI). Största nyheten jämfört med föregångarna var dock introduktionen av en SiktlinjesIndikator (SI). På målindikatorn presenteras radarbilden, på den taktiska indikatorn återfinns en elektronisk kartbild och på siktlinjesindikatorn presenteras information om flygläge, fart, höjd, bränslemängd, vissa måldata och så vidare. I och med modifieringen till JA 37DI infördes även färgskärmar i cockpit, något som senare kom även på JAS 39C/D.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 01/08/2007
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved