Kompass>> Hem | Viggen - Historik

  Historik  

Viggen projekterades ursprungligen som en efterträdare till A 32 Lansen, dock med skillnaden att det skulle vara ett enhetsflygplan för alla tre rollerna, jakt, attack och spaning. Tanken på ett enhetsflygplan var dock inte något nytt, det fanns i realiteten redan under andra värlskriget och exempel på detta är SAAB 18. Till en början studerades projekt som i likhet med 35 Draken snabbt skulle ta sig upp på hög höjd för att bekämpa fientliga bombarmador. Allt eftersom projekteringen fortskred försköts emellertid doktrinen mer mot lågflygande attackföretag som skulle nå fientliga områden i radarskugga, då radarsystem och robotluftvärn blev allt mer sofistikerade.

Studerar man de olika utkasten som ledde fram till Flygplan 37 Viggen ser man tydligt hur doktrinförändringen återspeglar sig i de olika projekten. Uppdraget SAAB till slut fick var att konstruera ett ensitsigt enhetsflygplan med STOL-prestanda (Short Take-Off and Landing) och överljudsprestanda både på låg och hög höjd. För att nå kraven på STOL-prestanda konstruerades slutligen ett flygplan med deltavinge och nosvinge för hög lyftkraft vid låga hastigheter för kort startsträcka, samt dragkraftsreversering för kort landningssträcka. Motorvalet föll slutligen på den amerikanska Pratt & Whitney JT-8D, som skulle licenstillverkas av Svenska Flygmotor (sedermera Volvo Aero Corporation). Det slutliga utkastet presenterades i februari 1962 och fem år senare skedde första flygningen med 37-1.

Försvarskommittén föreslog i september 1962 anskaffning av inte mindre än 831 flygplan av såväl jakt-, attack-, skol- och spaningsvarianter, något som slutligen blev 329 levererade serietillverkade flygplan. I en första delserie beställdes 100 flygplan fördelade på 83 AJ 37 och 17 SK 37. Drygt ett år senare lades en order omfattande 80 flygplan, fördelade på 25 AJ 37, 27 SH 37 och 28 SF 37 (inklusive prototyp). Delserie tre omfattande 30 Jaktviggar beställdes runt årsskiftet 1975. Drygt tre år senare, i mars 1978, beställdes ytterligare 119 JA 37, detta var även sista beställningen på Viggen som SAAB fick i orderboken.

SK 37E Viggen
Photo © Niklas Knutzén

Att Viggen redan i grunden var en plattform med utvecklingspotential visas inte minst av att SK 37E fortfarande är i drift hos VoVC, nästan 40 år (augusti 2006) efter första flygningen. Under hela sin livstid utvecklades och anpassades Viggen kontinuerligt mot rådande omvärld. Flygplanet har även, precis som sina föregångare, tjänat som testbädd för JAS 39 Gripen. I slutet av sin karriär var JA 37 fortfarande ett av Europas bästa jaktflygplan och hade i vissa avseenden prestanda som i jaktrollen även överträffade Gripen. 2005 var det dock slutfluget för Viggen i operativ tjänst, då de sista AJSF 37 gick till skrotning och diverse flygmuseum, samt de två sista SK 37E fick nytt hem hos VoVC på Malmen.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved