Kompass>> Hem | Modifieringar

  Modifieringar  

AJS 37 - modifieringspaket

Med början 1992 så konverterades 115 stycken Viggen av modellerna AJ37, SF37 och SH37 till en ny variant, benämnt AJS37.

Detta kom som en följd av förseningarna av leveranserna av JAS 39 Gripen som enligt den ursprungliga planen skulle börjat levereras till flygvapnet 1992 samt att RB 15F och bombkapsel M/90 Mjölner var beställda och leveranser hade redan börjat ske.

Man gav flygplanet en multi-role förmåga som ett försteg inför JAS 39 Gripen. Dock skedde ingen livstidsförlängning på samma sätt som skedde då man uppgraderade J 35F till J 35J. Man valde helt enkelt ut de maskiner som hade längst gångtid kvar.

Modifieringen skedde i två steg:

1. Förmåga att bära RB 15F och BK90 (1992-1994)

2. Förmåga att bära RB 74 (1996)

Varje variant fick sin egen beteckning:

1. AJ 37 blev AJS 37

2. SH 37 blev AJSH 37

3. SF 37 blev AJSF 37

Från AJ 37 till AJS 37

De modifierade AJ 37:orna fick möjligheten att bära fler vapen och man kunde utnyttja fler vapenbalkar än tidigare.

Att de ursprungliga AJ 37:orna skulle utföra spaningsuppdrag var inte tänkt men de kan utföra enklare spaningsuppdrag mha handkameror och via radar.

AJS 37 började att fasas ur flygvapnet då JAS 39 Gripen började tillföras förband 1996.

år 2000 togs den sista AJS 37:an ur drift 37027 från 1:a div F10 som då börjat ombeväpna till JAS 39 Gripen.

Från SH 37 till AJSH 37

De modifierad SH 37:orna fick den största uppgraderingen och kan efter modifiering bära samma vapen som AJS 37:orna kan och är därmed den variant som haft mest multi-role kapacitet i Viggen-systemet.

De kunde även efter modifiering utföra de spaningsuppdrag som de ursprungligen var tänkta för.

Från SF 37 till AJSF 37

Eftersom SF 37:orna saknar radar (pga kameror i nosen) så kunde inte vissa attackvapen integreras i AJSF 37 på samma sätt som i AJSH 37. Den stora förändringen på AJSF var möjligheten att använda fler vapenbalkar och därmed alltid kunna medföra minst 2 stycken jaktrobotar för självförsvar vid fotospaningsuppdrag.

De kvarvarande idag används inom ramen för Swafrap, men från 2004 ersätts de av JAS 39 Gripen, dock utan spaningskapacitet.

SK 37E ECM-modifiering

Då Lansen togs ur drift 1997 och målflygdivisionen lades ner (för ytterligare en division JAS 39 Gripen) togs beslutet att modifiera 10 stycken SK 37 till SK 37E.

Dessa började att levereras till F 4 östersund under 1999.

Modifieringen innebär att flygplanet utrustas med utrustning för att störa ut radarstationer och annan elektronik i både flygplan och markbundna anläggningar.

JA 37 modifieringar

För JA 37 har flera modifieringar genomförts genom åren, främst för att ge Jaktviggen bättre radarkapacitet. Under senare år infördes modifieringar på JA 37 i syfte att anpassa flygplanet för internationell tjänst. Bland annat tillfördes ytterligare radioapparater, förmåga att bära modernare jaktrobotar och motmedel, samt färgskärm i cockpit.

Några av de förändringar som skett är

  1. PS-46/A har möjlighet att följa fler mål nu än när den introducerades.
  2. Modifieringspaket C: PS-46/A fick bättre kapacitet mot störning, m.m.
  3. Modifieringspaket D: Introduktion av TARAS, möjligheten att bära kapsel U95 och RB99. Möjlighet för PS-46/A att simulera fiender.
  4. Modifieringspaket DI (D+) : Anpassning för tjänst utomlands, t.ex. kan fart och höjd visas i knop och fot (ex.vis inom ramen för PFP).

Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved