Kompass>> Hem | Viggen - Räddningssystem

  Räddningssystem  

200 exemplar tillverkades av första generationens raketstol till flygplan 37 Viggen. I och med införandet av JA 37 var man tvungen att modifiera stolen då nya önskemål och krav uppkommit. Den nya stolen, kallad raketstol generation 2, fick bland annat benfixeringsremmar och en förbättrad krutpatron. Precis som med den ursprungliga stolen utfördes flygprov från Jaktlansen även med denna stol. Med raketstol generation 3 fick Viggen zero-zero-prestanda på stolen, vilket möjliggjorde uthopp från stillastående flygplan på marken. Den tredje generationen infördes på produktionslinjen i Jaktviggen 37371 och ersatte så småningom övriga stolar i samtliga versioner.

Raketstolen till Viggen
Photo © Niklas Knutzén

För utskjutningsprov på marken, i låga hastigheter, användes en kabinattrapp monterad på ett lastbilsflak. Prototypen till J 32A användes som testbädd för Viggens raketstol från mars 1966 och tre år framåt. 36 prov genomfördes i luften i farter från 275 km/h upp till 1135 km/h. Ett prov genomfördes även under markrullning i 175 km/h. De flesta proven utfördes på höjder mellan 150 och 300 m, men även på höjder upp till 3800 m. Ett prov genomfördes även inverterad på 400 m. Vissa gånger utrustades raketstolen även med dockor för att se hur huven splittrades vid utskjutning genom denna, ifall huvkastningen inte fungerade.

Vid ett eventuellt uthopp drar föraren i ett eller båda av handtagen på sidorna av stolen. Fungerar allt som det ska kastas huven först innan raketstolen lämnar flygplanet. Vid eventuell felfunktion kan föraren skjuta ut sig genom huven. Två spetsar på stolens ovansida splittrar då huven samtidigt som stolen skjuts genom den. På SK 37 skjuts båda stolarna om föraren i framsits drar i handtagen. Stolarna separeras dels i sida, men även med ett kort tidsintervall. Normalläget är att båda stolarna går även från baksits, detta kan dock ställas om, exempelvis vid passagerarflygningar.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved