Kompass>> Hem | Test-Utprovning

  Utprovning  

När det gäller utprovning av olika delar för 37-systemet så användes både diverse Lansen- och Drakenflygplan för detta arbete. I väntan på de första prototyperna genomfördes flygtester av elektroniken till AJ 37 med en A 32A Lansen som fick smeknamnet 32-alfa. Ett annat Lansenplan, benämnt 32-gamma, försågs med en komplett elektronikutrustning som skulle ingå i Viggen, inklusive radarn PS-37/A. För flygutprovning av Viggensystemet byggdes totalt nio provflygplan. Två AJ 37:or modifierades senare till provflygplan för SH respektive SF 37 men levererades sedermera till flygplanet som seriemaskiner.

Utöver 32-alfa och 32-gamma nyttjades även andra flygplan ur Lansenparken för diverse utprovningar inför Viggensystemet. Nedan följer en sammanställning av dessa flygplan.

32080 (32-Alfa)
Test av elektronikutrustning, CK37 samt Siktlinjesindikator.
130 flygningar mellan december 1964 och april 1966

32083
Test av yttre beväpning för AJ37

32115
Prov av sjömålsrobot RB04 (1964)
Prov med remsfällare för fpl 37 (1969)
Flyg och fällningsprov av bomber o raketer samt akan-skjutning (1972)

32120
Prov med RBS04 och RB15

32280 (32-gamma)
Flygprov med PS37/A (14 december 1965 våren 1968)
Flygprov med PS46/A (21 mars 1972 1976)

32283
Fällningsprov med RB04 och RB73

32502 (32-Beta)
Test av raketstol för fpl 37 (1:a o 2:a generation)
Prov med RB24

32903
Test av lodkamera Ska31 för SF37 (prov pågick 1971-02 tom 1974-02)

Provflygplan 37-1 hade roll-out 24 november 1966 och ett par månader senare, 8 februari 1967 fick hon luft under vingarna. Provflygplanen fick nummer från 37-1 till 37-8, med anropssignalerna 51 till 57. Det nionde provflygplanet var 37800, prototypen för Skolviggen. Detta flygplan togs ur ordinarie serieproduktion och var således en ombyggd AJ 37.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved