Fpl. 39

Datum
Historik
Utprovning

Aerodynamisk utformning
Datorsystem
Motor
Räddningssystem
Radiosystem och datalänk
Skrov
Styrsystem
Övriga system

39A
39B
39C
39D

Bastjänst
Export
Flottiljer
Haverier

Bilder