Kompass>> Hem | Gripen - Aerodynamisk utformning

  Aerodynamisk utformning  

Egenskaperna hos ett flygpan är till fullo beroende av den aerodynamiska utformningen. Ett stridsflygplan ska optimeras för en mängd olika flygfall såsom start, landning, under- och överljudsfart, planflykt och branta svängar. Alla dessa flygfall leder till olika konfigurationskrav. Då en alltför ställbar geometri inte går att ha av viktskäl, blir den slutliga konfigurationen alltid en kompromiss. Med variabla lyft- och styrytor kan man dock alltid göra en viss anpassning till de olika flyglägena.

JAS 39 Gripen sedd underifrån
Photo © Niklas Knutzén

Då Viggens flygegenskaper gav bra prestanda i såväl under- som överljudsfart, satsade Saab på en deltavinge även denna gång. Med den fullt rörliga nosvingen ges mycket bra överljudsprestanda och i kombination med framkantsklaffar och vingroder även bra anpassning till kraven på god svängprestanda och låg landningsfart. Deltavingen ger också goda möjligheter till hängning av tung yttre last, då det är en styv men ändå lätt konstruktion. Saab valde också en konventionell fena med sidroder för styrning i girled. Gripen är även i största möjliga mån konstruerad mot kraven på låg radarsignatur.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved