Kompass>> Hem | Gripen - Bastjänst

  Bastjänst  
En JAS 39A under klargöring
Photo © Saab

När Gripen kom ut på förband levde man fortfarande i Bas 90-systemet med basbataljon 85. Så småningom börjades det dock skissas på en ny form, benämnd bas 04. Det innebar i praktiken att man nu skulle vara rörlig mellan olika baser, istället för som tidigare, då man var rörlig inom basen. Klargöringstroppen blev även något mindre, nu bestående av en yrkesofficer (flygtekniker) och fem värnpliktiga.

Reduktionen kunde göras då troppen inte längre behövde ha med sig någon bogserbil med bragg. Detta medförde även att klargöringsplutonen nu bestod av fem mindre troppar. Till sitt förfogande har troppen en klargöringsbil med tillhörande klargöringssläp, samt en ambil med ammunitionssläp. Vapen för attackuppdrag tillhandahålls av ammunitionsplutonen och drivmedel körs ut av drivmedelsgruppen.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved