Kompass>> Hem | Gripen - datorsystem

  Datorsystem  

Gripen är som bekant ett fjärde generationens stridsflygplan. Detta innebär bland annat att flygplanets system är integrerade och pratar med varandra via databussar. Detta ger även ökad möjlighet för teknikerna i form av interna tester och större möjligheter till felsökning med inbyggda system. Gripen har i dagsläget cirka 40 datorer som styr de olika systemen ombord. Datakommunikationen sker via tre stycken mil-standard 1553-databussar. I sena JAS 39A/B och alla 39C/D har antalet databussar utökats till fem. Utöver dessa finns även ett antal serie- och optiska länkar för övrig informationsöverföring.

ADS
Avionikdatorsystemet (ADS) omfattar de datorer som kommunicerar med varandra via databussarna, samt de som kommunicerar med AFPL (Anpassningsenhet FlygPLan) via serielänk. ADS uppgifter är bland andra funktionsövervakning, styrning av databussar samt reservfunktioner. Systemet konfigurerar sig automatiskt beroende på vilket flygfall planet befinner sig i. Huvudmoderna är Jakt, Attack och Spaning (JAS), och manövreras via tre tryckknappar i cockpit.

Cockpit på JAS 39C
Photo © Saab

Presentation
För att skapa en så effektiv förarmiljö som möjligt tog Saab redan i tidigt skede hjälp av erfarna förare för utveckling och test av cockpit. Ovanpå instrumentbrädan sitter en vidvinkels siktlinjesindikator (SI). Där presenteras all viktig information föraren behöver för flygning och luftstrid. Till sin hjälp har föraren även tre indikatorer. Flygdataindikatorn (FI) presenterar flygläge och olika instrumentvärden, taktiska indikatorn visar i normalfallet den elektroniska kartan och multisensorindikatorn (MI) visar bilder från flygplanets sensorer, exempelvis radar eller målsökare till RB75. FI, TI och MI utgörs av tre monokroma CRT-skärmar som är 12,7x15,2cm. Som backup finns det på JAS 39A/B även fyra reservinstrument i överkant på frontpanelen. På JAS 39C/D byts skärmarna ut mot flerfärgs LCD-skärmar som är betydligt större, 15,7x21,0cm. Detta medför även att reservinstrumenten inte får plats, således är dessa bortplockade och funktionen inbyggd i skärmarna. Baksitsen på 39B/D har i stort lika upplägg som framsits, dock saknas SI av utrymmesskäl.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved