Kompass>> Hem | Gripen - Export

  Export  

Man insåg på tidigt stadium Gripens potential och började genast arbeta med utvecklingen mot en exportversion. De stora möjligheterna till försäljning utomlands skulle ges av anpassningsmöjligheterna till kundens behov och önskemål, samt låga driftkostnader och ett i jämförelse med konkurrenterna relativt lågt pris. I takt med att provflygplanen flögs och leveranserna till flygvapnet inleddes, intensifierades även marknadsföringen och exportsatsningarna utomlands. Saab fick även hjälp av BAe systems på internationella arenan, då Gripen International bildades gemensamt av dessa år 2001. För utställningsändamål har ett par replikor tillverkats i glasfiber och turnerat världen runt på diverse flygmässor.

Sydafrika
Gripen Internationals första exportkund blev Sydafrika, som hösten 1999 offentliggjorde beställningar och optioner på totalt 28 JAS 39C/D (även kallat EBS, Export Baseline Standard). Fördelningen är nio tvåsitsiga i fast order och 19 ensitsiga på option. Leverans av flygplanen ska ske 2007-2012. Under 2002 flög den förste Sydafrikanske föraren sitt första pass hos Saab och de blivande Gripenriddarna påbörjade hösten 2005 sin utbildning vid Flygskolan på Malmslätt.

Tjeckisk JAS 39C
Photo © Saab

Tjeckien och Ungern
2001 var ett succeår för Saab, då både Ungern och Tjeckien tecknade avtal om leasing av 14 JAS 39C/D. Båda länderna hyr maskinerna på tio år, Tjecken från 2005 och Ungern från 2006, för att därefter välja om de vill köpa loss eller lämna tillbaka dessa. Redan innan sommaren 2005 levererades de första sex JAS 39C till Tjeckien och följdes av de sista åtta i slutet av augusti samma år. Leveranserna till Ungern beräknas påbörjas under 2006. Som en del av Sveriges åtagande i försäljningen till dessa länder utbildar flygvapnet såväl förare som tekniker och stridsledare i Sverige. Utöver detta kommer svensk personal under längre tid även finnas på plats i Ungern och Tjeckien för att stötta under införandet och opererandet av systemet.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved