Kompass>> Hem | Gripen - framsida

  JAS 39 Gripen  
JAS 39 Gripen
Photo © Saab

En Grip är ett bevingat fabeldjur som symboliserar solen, himlen, det gyllene gryningsljuset, och den förenar örnens och lejonets krafter och innebörder. Som skattväktare representerar Gripen vaksamheten och hämnden. I Orienten är den, i likhet med draken, ofta en sinnebild för visheten och den andliga upplysningen.

Ur boken "Symboler - En uppslagsbok" av J C Cooper


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved