Kompass>> Hem | Gripen - Motor

  Motor  

VAC RM 12A
Photo © Niklas Knutzén
Motorn i JAS 39 Gripen är en Volvo Aero Coproration (VAC) RM12. I grunden är det en General Electric F404-GE-400 som VAC modifierat. Till skillnad från RM8 är RM12 en motor från början byggd för militärt bruk och mot militära operativa krav. Detta ger en motor bättre anpassad för de flygprofiler ett stridsflygplan har.

RM12 är en dubbelströms turbofläktmotor med två rotorer. Lågtrycksdelen består av en trestegsfläkt (LT-kompressor) som drivs av en enstegs lågtrycksturbin. HT-kompressorn har sju steg och drivs även den av en enstegs högtrycksturbin.
Efter fläkten delas luften upp i två strömningar, en som går på utsidan av HT-kompressorn, direkt in till EBK:n, och en som går genom HT-kompressorn in i den ringformade brännkammaren. Efter brännkammaren kommer turbinen, som består av, som tidigare nämnts, en HT- och en LT-del. Dessa driver fläkt och HT-kompressor. HT-turbinen driver även motorns växellåda, som via en axel driver flygplanets växellåda.
Efter turbinen börjar efterbrännkammaren (EBK), där extra bränsletillsats kan göras till luften och på så sätt ge extra dragkraft. Slutligen passerar alla gaser genom det konvergent/divergenta munstycket, som regleras steglöst för att luften ska få rätt hastighet ut.

De modifieringar VAC gjort på motorn är bland andra att den gjorts tåligare mot fågelkollisioner, fått ökad dragkraft, samt gjort en effektivare EBK. Motorn används även i bland annat amerikanska F/A-18 Hornet, som har två motorer och därför inte behöver enmotorförstärkningarna.

Motorer på 39C/D har även utrustats med FADEC (Full Authority Digital Engine Control) för att öka effektiviteten och göra den mer bränsleekonomisk. Motorer med FADEC benämns RM12B.

Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved