Kompass>> Hem | Gripen - Radiosystem och datalänk

  Radiosystem och datalänk  

Radiosystemet i Gripen medger sändning och mottagning av både tal och data. Systemen är störskyddade och försedda med bland annat kryptering. Datalänken har utvecklats ytterligare jämfört med Viggen och datautbytet med andra flygplan och STRIL är mer omfattande. I JAS 39A/B sitter två FR 31 radioapparater för ordinarie samband, med en FR 38 som reserv.

I och med utvecklandet av JAS 39C/D togs även nya specifikationer fram för radiosystemet. Flygplanen skulle nu ha möjlighet att prata med NATO-enheter, något som således tvingat fram ett nytt system. Utrustningen i 39C/D benämns CDL (Communication and Data Link) och innehåller följande enheter:

  • CCDU (Communication Control and Display Unit
  • GTA (Ground Telecom Amplifier)
  • FR 41 (två stycken)
  • AMU (Audio Management Unit)
  • ACP (Audio Control Panel)
  • FR 90 digital radio
Diverse antenner på ryggås och bakkropp
Photo © Niklas Knutzén

Systemet beställdes av FMV i början av år 2000 och installeras i samtliga flygplan från 39207. Det finns även en option för modifiering av 39A/B. Denna utrustning ger ett bättre störskydd än tidigare samt möjlighet att kommunicera med NATO-förband. Förberedelser finns även för installation av Link-16 datalänk. Ytterligare ett led i den internationella anpassningen är införandet av det civila instrumentlandningssystemet (ILS) för landning under svåra förhållanden.

Antennerna till radiosystemet är utplacerade över hela flygkroppen. I fenspetsen sitter antennen för flygradiokommunikation på UHF/VHF-bandet. För övriga radiofunktioner sitter tre antenner på ryggåsen, ett par antenner på undersidan av bakkroppen, samt framför nosställsluckan. ILS:en nyttjar ett par antenner i bakkant på fenpodden samt på undersidan av bakkroppen.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved