Kompass>> Hem | Gripen - Skrov

  Skrov  

Skrovet på JAS 39 Gripen är uppbyggt av en flygkropp samt vingar och fena, med tillhörande styrytor. Huvudsakliga material är aluminium och kolfiber, men man kan även hitta detaljer av till exempel titan, stål och glasfiber. De olika delarna och detaljerna är sammanfogade genom nit-, skruv- och limförband. För att uppnå fullgott korrosionsskydd är samtliga delar ytbehandlade och målade med primer. Utvändiga ytor är dessutom målade med ett täckande färgskikt, som även fungerar som kamouflage. Flygplanets alla apparatrum är elektriskt tätade mot blixtnedslag och elektromagnetisk strålning.

Skrovet är indelat i ett antal olika sektioner, dessa är:

  • Framkropp (med nosdel)
  • Mellankropp (bestående av akandel, huvudställsdel samt vingkoppeldel)
  • Bakkropp (med stjärtkon)
  • Huvudvingar
  • Nosvingar
  • Fena
Framkroppen på en JAS 39A
Photo © Niklas Knutzén
Framkropp

Framkropppen utgörs till största delen av kabinen, där föraren sitter. Genom huv och frontruta har föraren god sikt i de flesta riktningar, frontrutan skyddar dessutom mot fågelkollisioner. Den är dimensionerad att klara en kollision med en 1kg fågel i 1000km/h. Omedelbart framför kabinen återfinns diverse apparatrum för en del av flygplanets datorer. I framkroppen återfinns även radarn och dess datorer. Radarn sitter bakom en nosdel av glasfiber. Längst fram på nosdelen sitter nospitotröret, som tar in total- och statiskt tryck. På flygplanets vänstra sida, nedanför frontrutan, sitter även ett reservintag för statiska trycket, ifall nospitotröret skulle gå sönder.

Mellankropp

Mellankroppen består av tre olika delar, dessa är; akandel, huvudställsdel och vingkoppeldel. På akandelens vänstra sida sitter, som hörs på namnet, flygplanets automatkanon. Magasinet löper tvärs över hela akandelen och rymmer 120 patroner. På högra sidan finns infästningen för balk 4. Här återfinns även fler apparatrum för datorer. På 39B/D, som saknar akan, kallas denna del för luftkanaldel. I akandelen sitter också tank 2 samt delar av luftsystemet. Bakom akandelen sitter huvudställsdelen, där landställsbrunnarna återfinns. Huvudstället är infäst i vingkoppeldelen, som är den bakersta sektionen av mellankroppen. Genom hela mellankroppen löper luftkanalen och i princip allt "överblivet" utrymme tas upp av bränsletankar, benämnda tank 1 och 3. Längs med ovansidan av ryggåsen löper en ränna med kablar och rör. På undersidan av mellankroppen sitter infästningen till balk 5.

Bakkropp

Vid bakre vingkoppelspantet börjar bakkroppen, som till största delen består av motorutrymmet för RM12. Motorn är ansluten till flygplanet via tre fästpunkter och några övriga anslutningar för bränsle och elsystem. På vänster sida sitter flygplanets APU och på höger sida finns apparatrum och fack för rems- och fackelfällare. Längst bak sitter luftbromsarna, som i infällt läge ligger dolda i stjärtkonen.

Huvudvingar

På huvudvingarna återfinns de flesta av flygplanets styrytor. Längs med större delen av framkanten löper en framkantsklaff. I bakkant återfinns inre och yttre vingroder och i själva vingen sitter bränsletank 4 och 5. I vingspetsarna sitter balk 1 och undertill finns infästningen för balk 2 och 3.

Nosvingar

Nosvingarna på JAS 39 Gripen är individuellt rörliga och lagrade i akandelen. Så när som på en förstärkt framkant i plåt är vingarna helt och hållet tillverkade av kolfiber.

Fenan på JAS 39A/B
Photo © Niklas Knutzén
Fena

Den sista styrytan på flygplanet är sidrodret, som sitter på fenan. Här återfinns även fenpitotröret, som är en reserv för totaltrycket, ifall nospitotröret av någon anledning slutar fungera. I fenroten sitter en del elektronik och fenspetsen är en enda stor radioantenn för UHF/VHF-banden. I boxen under fenspetsen sitter en del elektronik för det elektroniska motmedelssystemet.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved