Kompass>> Hem | Gripen - Styrsystem

  Styrsystem  

Nosvingen på en JAS 39A Gripen
Photo © Niklas Knutzén

JAS 39 Gripen har inte mindre än tio olika styrytor den kan använda för att i varje flygfall anpassa och optimera flygplanet mot lägsta förhållande motstånd/lyftkraft eller bästa lyftkraft i kombination med bästa lastfördelning. Det senare ger ökad tålighet mot stridsskador, med bonuseffekten att det minskar risken för strukturella utmattningsskador. Tack vare att Gripen är instabilt i tippled i underljudsfart får flygplanet 20-25% bättre manöverprestanda än om det vore aerodynamiskt stabilt. Tippstörningar måste korrigeras på bråkdelen av en sekund, därför har flygplanet ett elektriskt styrsystem som är helt datorstyrt. Styrdatorn tar in information från en mängd olika givare, får en förfrågan på utslag från föraren, och kommenderar därefter rodrena till det för flygfallet mest gynsamma läget. Flygplanets tio roderytor är:

  • Vänster och höger nosvinge
  • Vänster och höger ytterroder
  • Vänster och höger innerroder
  • Vänster och höger framkantsklaff
  • Sidroder
  • Luftbromsar

Det föraren gör är att begära ett styrutslag för att få flygplanet dit han/hon vill. Datorn bestämmer sedan vilka roder som egentligen ska röra på sig, detta är utom förarens kontroll. Den enda styryta föraren kan manövrera manuellt är luftbromsen. För styrning på marken kan föraren även kontrollera noshjulsstyrningen med pedalerna. Styrspaken är centralt placerad mitt framför föraren. För styrning av motorns dragkraft finns en systemhandkontroll placerad till vänster. På dessa kontroller finns alla funktioner föraren kan behöva i händelse av strid, så kallad HOTAS (Hands-On-Throttle-And-Stick). Detta i kombination med siktlinjesindikatorn gör att föraren inte behöver titta ner i kabinen och leta efter knappar, utan hela tiden kan behålla koncentrationen på striden.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved