Kompass>> Hem | Gripen - Utprovning

  Utprovning  

För att kunna verifiera ett nytt flygplan med alla dess olika system använder tillverkaren sig av provflygplan i varierande omfattning såväl för tester på marken som i luften. Saabs urpsrungliga beräkningar gjorde gällande att fyra flygplan krävdes för detta. FMV var av åsikten att fem flygplan behövdes för att bland annat ha en haverireserv och lade tidigt in en beräknad kostnad för detta. Tidens gång har dock tillfört ytterligare provflygplan och idag är antalet nyttjade flygplan uppe i åtta. De sista tre (39101, 39800 och 39207/39-6) har tagits ur pågående serieproduktion.

Innan produktionen av provflygplanen kom igång testades olika system i de tidigare provflygplanen för Viggensystemet. 37-2 modifierades för tester áv Gripens elektroniska styrsystem (ESS) och 37-5 nyttjades för tester av nya radarn (PS-05/A), avionik och vapensystem. Under 1997 användes även 37301 för tester av en optisk IR-spanare/målinmätare benämnd IR-OTIS.

Provflygplan 39-6 i luften tillsammans med en JAS 39B
Photo © Saab

Konstruktionen av första provflygplanet, 39-1, inleddes 1984. Roll-out:en skedde under pompa och ståt den 26 april 1987. 9 december 1988 lyfte JAS 39 Gripen för första gången med chefsprovflygaren vid spakarna. 51 minuter varade flygningen och en stor mängd parametrar och data registrerades och lagrades i flygplanet. 39-1 vigdes åt utprovning av styrsystem, aerodynamik, allmänna flygegenskaper, grundflygplanssystem och motor. Prototypen havererade på Saabfältet redan vid sjätte flygningen, den 2 februari 1989. Drygt 15 månader senare genomförde 39-2 sin jungfrufärd och Gripen var åter i luften. Provflygplan två och fyra användes bland annat för verifiering av styrsystem och aerodynamik. 39-4 kom i luften i december 1990, tre månader före 39-3 som kom i luften 25 mars 1991. 39-5 fick luft under vingarna 23 oktober 1991 och var det mest serielika av de fem ursprungliga provflygplanen. Som ersättning för havererade 39-1 tog Saab 39101 i anspråk för vidare verifiering av systemfunktioner. Detta flygplan används även för integration av nya vapensystem och är för det ändamålet försett med NATO-balkar i balkläge 2,3 och 4. Provflygplan för 39B blev 39130 som utgick ur serien och byggdes om som 39800. Flygplanet har sedermera modifierats ytterligare och använts som provbänk för JAS 39D. 39207 är flygvapnets första JAS 39C, men togs i anspråk av Saab för ytterligare tester av system och funktioner mot den internationella anpassningen. Flygplanet har således fått provflygplanstatus och döpts om till 39-6.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved