Fpl. 84

Datum
Historik
Utprovning

Aerodynamisk utformning
Datorsystem
Motor
Räddningssystem
Radiosystem och datalänk
Skrov
Styrsystem
Övriga system

TP 84A
TP 84B

Bastjänst
Export
Flottiljer
Haverier

Bilder