HKP 10

Datum
Historik
Utprovning

Aerodynamisk utformning
Datorsystem
Motor
Räddningssystem
Radiosystem och datalänk
Skrov
Styrsystem
Övriga system

HKP 10A
HKP 10B

Bastjänst
Export
Flottiljer
Haverier

Bilder