Kompass>> Hem | HKP 4 - Bränslesystem

  Bränslesystem  
Stubbvinge med bränsletank
Photo © Niklas Knutzén
Helikopter 4 har en säcktank i varje stubbvinge, med en sammanlagd volym av cirka 3700 liter. Bränslesystemen för vänster respektive höger motor är separerade, men kan vid behov kopplas samman via en tvärmatningsledning. I varje tank finns två tankpumpar, en i främre och en i bakre delen av tanken. Tankarna kan snabbtömmas genom ett rör som mynnar ut genom tankens bakre del. Påfyllning sker genom öppen tankning i framkant av stubbvingarna.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 11/02/2005
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2005 All rights reserved

Valid HTML 4.01