Kompass>> Hem | HKP 4 - Cockpit

  Cockpit  
Cockpit hos en HKP 4C
Photo © Niklas Knutzén

Härifrån manövreras helikoptern av försteföraren (1.FF), som normalt sitter till höger. Till vänster sitter andreföraren (2.FF) som också fungerar som säkerhetsförare. I gången in till cockpit finns ett observatörssäte, där färdmekanikern sitter under färd. Instrumentpanelen sitter framför förarna och är lutad något framåt. Framför respektive förare sitter varsin uppsättning flyginstrument och i mitten återfinns övriga instrument, i huvudsak för övervakning av olika system. Takpanelen sitter ovanför förarna och innehåller reglage för manövrering av växel- och likströmssystemen, övervakningsinstrument för dessa, samt samtliga automatsäkringar. Mellan förarna är reglagebocken placerad. Härifrån manövreras bland annat radioapparater, bränslesystem och rotorbromsar. Framför varje förare sitter även styrspaken och på vänster sida stigspaken.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 11/02/2005
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2005 All rights reserved

Valid HTML 4.01