Kompass>> Hem | HKP 4 - Elsystem

  Elsystem  

Huvudelsystemet i HKP 4 är ett 200V 400 Hz trefas växelströmssystem med jordad nolledning. Två av varandra oberoende generatorer sitter monterade på bakre rotorväxeln och drivs av densamma. Till försörjningen ut i maskinen kan det bara anslutas en generator åt gången. Den andra används i huvudsak som reserv, men utnyttjas för vissa mindre uppgifter såsom avisning av vänster frontruta. Reservgeneratorn kopplas automatiskt in om huvudgeneratorn slutar fungera. Det sekundära systemet är ett 28V likströmssystem. De primära strömförsörjarna är transformatorer och likriktare matade från växelströmssystemet, men vid spänningsbortfall finns batterier som reserv. För felsökning och tester på marken finns markaggregatsanslutning för både lik- och växelström.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 11/02/2005
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2005 All rights reserved

Valid HTML 4.01