Kompass>> Hem | HKP 4 - Historik

  Historik  

Utvecklingen av Vertol 107 startade redan 1956 hos Vertol Aircraft Company. I april 1958 fick första Vertol 107:an luft under rotorbladen. Helikoptern konstruerades redan från grunden för att kunna landa på vatten utan extra flythjälpmedel. US Marine Corps beslutade i februari 1961 att köpa in Vertol 107, med typbeteckningen CH-46, och två år senare följde US Navy upp med sin beställning. Mellan 1963 och 1965 levererades tio stycken Vertol 107-II-14, med svenska beteckningen HKP 4A, till svenska Flygvapnet för att användas som räddningshelikoptrar. De hade två Rolls Royce Gnome H.1200 på vardera 1200 hk, en motortyp som senare bytts ut mot den starkare H.1400. Samtidigt levererades marinens tre första Vertol 107-II-15, utrustade för ubåtsjakt och minsvepning. Dessa benämndes HKP 4B. I Japan licenstillverkades Vertol 107 av Kawasaki under benämningen KV-107. Svenska marinen köpte in åtta Kawasakitillverkade KV-107-II-5, utrustade med Rolls Roycemotorer och förlängt stjärtparti av samma typ som på CH-46D. De japantillverkade maskinerna fick benämningen HKP 4C. När flygvapnet under 1990-talets början bytte ut sina HKP 4A mot den modernare HKP 10 Super Puma, fick marinen ta över fyra maskiner. Dessa modifierades upp till marinstandard och benämndes HKP 4D.

Helikopter 4C
Photo © Niklas Knutzén

Grunden till inköpet av Vertol 107 var att de olika vapenslagen behövde nya helikoptrar. Marinen, som hade störst erfarenhet av helikoptrar i militär tjänst, fick uppdraget att hitta lämpliga typer för olika behov, till exempel ubåtsjakt och flygräddning. I hård kamp med Sikorsky SH-3 Sea King föll valet på Boeings maskin och kontrakt skrevs 1961. Det ursprungliga kontraktet gällde fyra maskiner till flygvapnet och tre till marinen, vilket senare utökades med ytterligare sex maskiner till flygvapnet. På grund av uteblivna anslag blev det inte fler maskiner till marinen. Dock köptes en maskin in från Boeing som ersättare för en havererad HKP 4B.

Inledningsvis baserades HKP 4A på F8 Barkarby, men baserades sedermera ut på F15 Söderhamn, F17 Ronneby och F21 Luleå. Detachement upprättades av F8 på Berga, utanför Stockholm, samt i Visby, på Gotland. När F8 lades ner förflyttades dessa helikoptrar till F17, som övertog ansvaret för Berga och Visbybasen.
Marinens HKP 4B baserades inledningsvis på Berga, vid 1:a helikopterdivisionen. I början av 1970-talet beställdes åtta maskiner av Kawasaki för leverans under 1973. Dessa maskiner fick samma motorer som övriga HKP 4 och placerades på Berga och Säve, i Göteborg. Då basen på F17 Ronneby upprättades, baserades några HKP 4 även där.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 11/02/2005
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2005 All rights reserved

Valid HTML 4.01