Kompass>> Hem | Helikopter 4A

  Helikopter 4A  
Fakta HKP 4A

Helikopter 4A är den version som ursprungligen beställdes av flygvapnet till flygräddningsrollen. Totalt tio helikoptrar köptes in och placerades initialt på F8 i Barkarby för central skolning. Så småningom, när F8 lades ner, fördelades typen ut på F15, F17 och F21. F17 hade även detachement på Berga och Gotland för att få yttäckning.

Helikopter 4A
Photo © Curt Löfwenberg
Rotordiameter 15,3 m
Längd 13,9 m
Höjd 5,2 m
Tomvikt 5,2 ton
Max startvikt 9,7 ton
Max last 4,5 ton / 26 pax
Motor Rolls Royce Gnome H.1400(TM 2D)
Motorstyrka 2 x 1042 kW (1400 hk)
Maxfart 270 km/h
Besättning 2-5
Flygslag Flygräddning, transport
Radar
typ
Decca
Antal 10
Serienummer 04451-04460

Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 11/06/2005
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2005 All rights reserved

Valid HTML 4.01