Kompass>> Hem | Helikopter 4B

  Helikopter 4B  
Fakta HKP 4B

Flygvapnet fick sina första HKP 4A levererade under 1963, samtidigt tog Marinen emot sina tre första maskiner, som fick beteckningen HKP 4B. Dessa var utrustade för ubåtsjakt och minsvepning, och tjänstgjorde tillsammans med HKP 1 vid 1. helikopterdivisionen på Berga.

Helikopter 4B
Photo © Niklas Knutzén
Rotordiameter 15,3 m
Längd 13,9 m
Höjd 5,2 m
Tomvikt 5,2 ton
Max startvikt 9,7 ton
Max last 4,5 ton / 26 pax
Motor Rolls Royce Gnome H.1400(TM 2D)
Motorstyrka 2 x 1042 kW (1400 hk)
Maxfart 270 km/h
Besättning 2-5
Flygslag Ubåtsjakt, transport
Radar
typ
Decca
Antal 4
Serienummer 04061-04064

Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 11/06/2005
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2005 All rights reserved

Valid HTML 4.01