Kompass>> Hem | HKP 4 - Hydraulsystem

  Hydraulsystem  

Det finns två lika, men av varandra oberoende, hydraulsystem i Helikopter 4. De dubbla hydraulservona i styrsystemet försörjs med hydraultryck av respektive system. Pumparna sitter på undersidan av främre rotorväxeln och drivs av densamma. Systemen har ett arbetstryck på 103 bar och arbetar med konstant tryck. Tanken till hydraulsystemet är placerad på framsidan av främre rotorväxeln och är tvådelad, en halva för respektive system. Hjulbromssystemet är separerat från ordinarie hydraulsystem och består av två skilda kretsar, en för höger respektive vänster hjulpar. Bromsarna manövreras genom att man trycker på pedalernas övre del. Rotorbromssystemet är, precis som hjulbromssystemet, separerat från ordinarie hydraulsystem. Bromsen kan slås till då motorerna stoppats och rotorvarvet minskat till 40%. Bromsarna kan även vara ansatta under uppstart, samt vid motorkörning på marktomgångsvarvtal.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 11/02/2005
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2005 All rights reserved

Valid HTML 4.01