Kompass>> Hem | HKP 4 - Motor och drivning

  Motor och drivning  
Motorutlopp och aktra tornet på en HKP 4C
Photo © Niklas Knutzén

Motor
Helikopter 4 är utrustad med två turboaxelmotorer av typen Rolls Royce Gnome H.1400 (TM2C) med friturbin. Axeleffekten ut är 1400 hk per motor. De är placerade i stjärtpartiet, ovanför lastrampen. Varje motor är upphängd i tre punkter, två främre och en bakre. Luftintagen är raka, med korta kanaler fram till intagskåpan, som är eluppvärmd för att förhindra isbildning. Utloppsdelen är vinklad 60 grader och mynnar ut på var sida av flygkroppen. Motorrummets två sektioner skiljs åt av ett brandskott. Rummen är dessutom skilda från varandra med ett längsgående brandskott. åtkomstluckor finns ovanför lastrampen, samt på utsidan av stjärtpartiet. I båda rummen finns brandvarningssystem som tänder varningslampor i cockpit. Varvtalen på motorer och rotorer ställs in av föraren vid uppstart, därefter håller ett elektriskt reglersystem automatiskt rotorvarvtalet nära nog konstant vid flygning, oavsett vilket effektuttag föraren begär.

Drivning
Effekten från motorerna överförs till rotorerna via en främre och bakre rotorväxel, en mellanväxel samt ett antal drivaxlar. Bakre rotorväxel utgör tillsammans med mellanväxeln en gemensam enhet och sitter i stjärtpartiet, ovanför lastrampen. Till mellanväxeln överförs kraften från motorerna av varsin drivaxel. För drivning av främre rotorväxel löper


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 11/02/2005
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2005 All rights reserved

Valid HTML 4.01