Kompass>> Hem | HKP 4 - Radiosystem

  Radiosystem  

För kommunikation med andra stationer har HKP 4 ett antal radioapparater. Beroende på om det är en flygvapen- eller marinhelikopter kan antalet apparater variera enligt nedan:

 • FR 12 Flygvapnet
 • FR 21 Flygvapnet och Marinen
 • FR 25 Flygvapnet och Marinen
 • FR 27 Flygvapnet
 • FR 30 Flygvapnet

  Kortvågsantennen på en HKP 4C
  Photo © Niklas Knutzén

  FR 12 och FR 30 är flerkanaliga AM-stationer. Antennen för FR 12 sitter placerad på nosdelens undersida, framför nosstället, och för FR 30 på kabindelens undersida, mittför främsta fönstret. FR 21 är en AM- och FM-station avsedd för talkommunikation mellan helikopter -> flygplan och helikopter -> markstation. Antennen till FR 21 är placerad på ryggåsen. I stjärtpartiet sitter antennen för FR 25. På flygvapnets helikoptrar sitter den inbakad i fenans bakkant och på marinens helikoptrar sitter antenner ut bakåt från stjärtpartiet. Det är en kortvågsradio avsedd för talkommunikation med andra helikoptrar och markstationer. FR 27 är en så kallad polisradio, avsedd för kommunikation med polisens, räddningstjänstens, sjukvårdens och kustbevakningens fordon, sjö- och markstationer. Antennen är placerad på ryggåsen. För kommunikation inom besättningen och med passagerare finns även ett interfonsystem. För lokalisering av nödställda flygförare som tvingats hoppa finns även ett pejlsystem benämnt SÖK-75. Antennerna till dessa sitter i en grupp på undersidan av kabindelen och är fyra till antalet. Tidigare fanns flygradiopejl 4 och nödpejl SARAH, men dessa ersattes sedermera av SÖK 75.


 • Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 11/02/2005
  Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2005 All rights reserved

  Valid HTML 4.01