Kompass>> Hem | HKP 4 - Skrov

  Skrov  
Helikopter 4B
Photo © Niklas Knutzén

Skrovet i helikopter 4 utgörs av en skalkonstruktion som är halvbärande. övervägande delen är nitade och limmade täckplåtar, skott, längsgående profiler och spant. Skrovet är indelat i tre olika sektioner, som är fästade till varandra med skruvförband. Ingångar finns på höger sida i främre delen av kabinen, samt via lastrampen i aktern. Det finns dessutom sex nödutgångar i helikoptern, fyra i kabinen och två från cockpit. Stubbvingarna och flygkroppens undersida är tätade för att möjliggöra landning på vatten. För att möjliggöra öppning av rampen vid landning på vatten kan ett halvskott monteras i kabinens bakre del.

Skrovets olika sektioner är:

 • Nosdel
 • Kabindel
 • Stjärtparti

  Nosdel
  I nosdelen ryms bland annat cockpit, vänster och höger apparatrum, delar av luftkonditioneringsanläggningen samt främre rotorväxel. På undersidan är nosstället infäst och det är vridbart hela varvet runt. Apparatrummen bildar kabinens främre vägg, med en öppning i mitten för tillträde till cockpit.

  Kabindel
  I mitten av flygkroppen återfinns kabindelen, som inrymmer erforderlig uppdragsutrustning för exempelvis ubåtsjakt eller trupptransport. På bakre delens utsida är stubbvingarna fastskruvade. Dessa har utrymmen för bränslesystemets apparater och ledningar, samt en stor del av elsystemets apparater, till exempel batterier och likriktare. I stubbvingarna är även huvudställen infästa. Längs kabindelens tak löper drivaxeln till främre rotorväxeln. På vänster utsida sitter även långvågsantennen till FRXX.

  Bakkroppen på HKP 4
  Photo © Niklas Knutzén
  Stjärtparti
  Bakre rotorväxel med mellanväxel och bakre rotoraxel samt båda motorerna återfinns i stjärtpartiet. På det främre, lutande diagonalskottet sitter även växlarnas oljekylare och motorernas oljetankar. Längst upp på stjärtpartiet sitter rotoraxeln, styrsystemets bakre överföringsenhet och bakre styrplattan. Här sitter även lastrampen som används för lastning och lossning av materiel och trupp, men även för fastsättning av radarn. Stjärtpartiet har lite olika utseende beroende på individ och det finns ingen tumregel för vilken typ som sitter på en HKP 4A, B, C eller D.


 • Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 11/02/2005
  Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2005 All rights reserved

  Valid HTML 4.01