Kompass>> Hem | Källor

  Källor  

Nedan listar vi de källor vi använt för att göra denna site. Gemensammma källor är de som använts till mer än en flygplanstyp. Resten ligger under respektive flygplanstyp.

    Gemensamma Källor

GRIPEN
Lindqvist, Widfeldt JAS 39 Gripen AHR 2003
Saab Faktaboken om Gripen Saab inhouse 2002

VIGGEN
Andersson, Hans G SAAB : flygplan sedan 1937 Bevingade ord 1987
Annerfalk, Anders Flygvapnet - en historisk översikt Aviatic förlag 1994
Barrklev, Tore Flygengelsk ordbok KSAB 1997
Darwall, Bjarne Myran, en hemlig anläggning går ur tiden F 17 Blekinge flygflottilj 2000
Ekberg, Lars m.fl. Motor RM8B, allmän kurs Volvo Aero 1999
F 13 Bråvallavingar F 13 Bråvalla flygflottilj 1993
Flygvapenmuseum En flykt genom tiderna (1989 års utgåva) Flygvapenmuseum 1989
Försvarsmakten Flygplankort (1987) Försvarsmakten 1987
Försvarsmakten Flygplankort (1999) Försvarsmakten 1999
Försvarsmakten This happens in Swedish Air Force 1996, informationsbroschyr Försvarsmakten 1996
Försvarsmakten Tidningen Flygvapennytt Försvarsmakten 1965-2003
Ignell & Räftegård Västgöta Flygflottilj F6 Allt om Hobby 1999
James, Derek N Saab Aircraft Chalford publ. ltd 1997
Karling, Krister SAAB 37 Viggen - utvecklingen av ett nytt enhetsflygplan för det svenska flygvapnet 1952-1971: sett ur en aerodynamikers perspektiv SMF 2002
Karlström, Björn Flygplansritningar 1-7 Allt om Hobby 1983-1997
Kristoffersson, Pej Flyg 96 Bevingade ord 1995
Källqvist m fl Det bevingade verket FMV 1986
Liander, Peter Glimtar av flygvapnet Allt om Hobby 1994
Liander, Peter I Focus: JA37 Viggen Allt om Hobby 1990
Mach Tidningen Mach alla utgåvor Mach Förlag 1981 -
Peterson, Gert Från ASJA till SAAB Saab 1999
Saab m fl Jaktviggen, broschyr Saab 1990
Saab-Scania En bok om Saab-Scania Streiffert & co 1987
Skogsberg m fl Att flyga är att leva - flygvapnet 1926 - 1976 Bra Böcker 1975
Stridsberg, Sven Flygplan 37 Viggen Frank Stenvalls 1987
Stridsberg, Sven Lansen Allt om Hobby 1992
Västgöta Flygflottilj Flyget på Karlsborg Prisma 1989
Widfeldt, Bo Draken AHR 1995
Widfeldt & Hall Svenska Vingar 1 AHR 1999
Widfeldt, Bo Svenska Vingar 4 - In memorian AHR 2002
Wings over the world - In defence of neutrality (video) EO Productions DD Distribution 1990


DRAKEN
Ett år i Luften 1952 s.63
Ett år i Luften 1953 s.40
Ett år i Luften 1954 s.17-48
Ett år i Luften 1958 s.105-112
Ett år i Luften 1959-60 s.66-68, 95
Ett år i Luften 1960-61 s.51-75,111-125
Ett år i Luften 1961-62
Aerofax minigraph 12
Skånska Flygflottiljen 50år
SAAB 35 DRAKEN Jan Jörgensen
Janes world recognition handbook Or Kelly 1992 s.224
Moderna Jaktplan Bill Gunston, Mike Spick 1980 s.124
The aircraft of the world John Pimlott 1956 s.161
Flygvapnet 1926-1998 Anders Annerfalk
Modern Air Combat Bill Gunston/ Mike Spick s.146-147
SAAB Viggen / Modern combat aircraft 21 Robert F Dorr s.22-34
En flykt genom tidena Statens försvarshistoriska museer 1987
Encyclopedia of World Military Aircraft Volume 2 David Donald/ Jon Lake s.365
Allt om flygplan del 6
Svensk flyghistorisk tidskrift nr 4 1995
Svensk flyghistorisk tidskrift nr 4 1998
World Airpower journal Volume 17 summer 1994
Diverse reklam material från SAAB och Flygvapnet
Diverse artiklar ur flygtidningar tex AirForceMonthly, Flygrevyn och AirInternational


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 01/09/2007
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved