:

Kan man ansöka om skilsmässa på nätet?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ansöka om skilsmässa på nätet?
 2. Kan man ansöka om skilsmässa själv?
 3. Hur skickar man in skilsmässoansökan?
 4. Hur mycket kostar det att ansöka om skilsmässa?
 5. Kan man bli nekad skilsmässa?
 6. Kan man skiljas snabbt i?
 7. Kan man skilja sig utan advokat?
 8. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 9. Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?
 10. Vad kostar en skilsmässa om man är oense?
 11. Kan man skilja sig och bo tillsammans?
 12. Vad delas inte vid skilsmässa?
 13. Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?
 14. Får jag behålla huset vid skilsmässa?

Kan man ansöka om skilsmässa på nätet?

Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även om det känns dramatiskt att skicka in ansökan är det bara en liten del av hela skilsmässan. Endbright kan hela tiden kan hjälpa dig med allt juridiskt stöd som du behöver kring bodelning, vårdnad, välmående, ekonomi med mera.

Nedan beskriver vi steg-för-steg vad du behöver göra när du ska ansöka om skilsmässa!

Kan man ansöka om skilsmässa själv?

Ansökan om skilsmässa är något som alla personer i ett äktenskap har rätt att göra, det finns inga krav på anledningar för att genomgå en skilsmässa, det är alltså en rätt man har oavsett de tidigare uttalade äktenskapslöftena. En skilsmässa innebär att man avslutar det äktenskap som man en gång ingått med sin partner. Det finns vissa steg man måste genomgå när man vill skilja sig och vi ämnar att gå igenom varje steg nedan. Detta är ämnat som en guide för dig som ska skilja dig, för dig som just nu befinner dig i en skilsmässa eller av annan anledning bara vill lära dig mer om förfarandet kring skilsmässa.

Det finns i huvudsak två olika sätt då skilsmässa blir aktuellt. Det första är när makar bestämmer sig för att ansöka om skilsmässa. Det andra är när den ena maken dör, då äktenskapet upplöser sig automatiskt.

För makar som är i livet kan skilsmässa antingen bli aktuellt genom att parterna är överens om att skilja sig, eller i vissa fall då endast den ena parten vill genomgå skilsmässa. Oavsett så är en ansökan till Tingsrätten det enda sättet för att att upplösa äktenskapet genom en dom.

Hur skickar man in skilsmässoansökan?

 • Ni skic­kar till­sam­mans eller en­skilt in en an­sö­kan om skils­mäs­sa till dom­sto­len. I vissa fall går skils­mäs­san igenom direkt här.
 • I andra fall får ni en sex må­na­der lång vän­te­tid (be­tän­ke­tid).
 • Vid be­tän­ke­tid skic­kar ni till­sam­mans eller en­skilt in en andra an­sö­kan om skils­mäs­sa när vän­te­ti­den har pas­se­rat
 • I Sve­ri­ge är det möj­ligt att ansöka om skils­mäs­sa till­sam­mans eller ensam. Det finns inget som kräver att ni måste vara av samma åsikt eller att ni måste komma över­ens om att ni vill skilja er.

  Det räcker med att en av er vill skiljs sig, skic­kar in an­sö­kan och dom­sto­len dömer till skils­mäs­sa. Det finns inget den andra per­so­nen kan göra för att för­hind­ra skils­mäs­san.

  • Ni kan till­sam­mans ansöka om skils­mäs­sa genom att till­sam­mans fylla i en blan­kett, skriva under och skicka den till dom­sto­len.
  • Om endast en av vill ansöka om skils­mäs­sa ska en blan­kett som kallas för stäm­nings­an­sö­kan fyllas i, skri­vas under och skic­kas till dom­sto­len.

  Hur mycket kostar det att ansöka om skilsmässa?

  Hur mycket kostar det att ansöka om skilsmässa?

  Ansökningsavgiften för att ansöka om skilsmässa vid en svensk domstol uppgår till 900 kronor.

  Kan man bli nekad skilsmässa?

  Det första steget till att skilja sig är att skicka in ansökan om skilsmässa. Det innebär att du och din partner begär skilsmässa från varandra i tingsrätten. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller enskilt. Hur lång tid processen tar beror på olika delar, till exempel om tingsrätten beslutar om betänketid.

  Ska du skicka in en ansökan om skilsmässa? Vi har en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom processen kring ansökan.

  Kan man skiljas snabbt i?

  Hur långt tid tar det egentligen att gå igenom med en skilsmässa? Det finns två faktorer som påverkar tiden för en fulländad skilsmässa. Beroende på hur situationen ser ut kring just er skilsmässa och tingsrättens handläggningstid kan det variera en aning när det kommer till att gå igenom med en skilsmässa.

  Det finns ett begrepp som kan vara bra att känna till och det är nämligen betänketid. Betänketid är en 6 månaders väntetid och det är den tid som måste löpa innan en skilsmässa kan vinna laga kraft. Alla par som önskar skilja sig har dock inte denna betänketid förbundet med deras skilsmässa. Det finns två omständigheter som bidrar avgör om ni måste genomgå en betänketid eller inte. Om du och din partner är oense om skilsmässan tillämpas betänketiden. Om ni tvärtemot är överens men har barn som är 16 år eller yngre tillämpas det återigen en betänketid på 6 månader till ert fall.

  Kan man skilja sig utan advokat?

  Under år 2019 ingicks 48 481 äktenskap i Sverige. Under samma period skilde sig 25 408 par.

  Vad händer då när det börjar knaka i fogarna och den ena parten vill skiljas, medan den andra inte vill? Kan man skiljas även om man inte är överens?

  Hur många ångrar sin skilsmässa?

  Någon annan som gör det här inne? Har inte skrivit i det här snacket förut. Har ett 18 år långt förhållande bakom mig, varav 11 år som gift. Har två barn i mellanstadieålder.

  Det jag känner nu är att jag lämnade honom i affekt. Den jag är nu är en människa som har tänkt och gråtit i veckor när insikten slagit mig att jag var en idiot. Nästan så att jag behövde regrediera och bli tonåring för att kunna bli vuxen. Men det är så dags nu kanske? Jag har kastat bort det betänketiden var till för och nu när jag verkligen_tänker_har skilsmässan gått igenom.

  Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Hej! Jag och min man ska separera och ev skilja oss. Efter att vi gifte oss tog jag ett billån i mitt namn och bilen är registrerad på mig. Värdet på bilen är 100.000 men lånet som finns kvar är strax över den summan. Som jag förstått det blir bilen min lott och jag kan behålla den och fortsätta betala av på den, det finns ju inget värde att köpa ut min man av. När vi sen ska fördela möbler och annat som vi köpt gemensamt, vad gäller då med tanke på min skuld för bilen? Behåller jag bilen själv och övriga tillgångar som exempelvis möbler delas 50/50 då vi gemensamt köpt dessa?

  Vad kostar en skilsmässa om man är oense?

  Principen för att skriva en ansökan om skilsmässa är detsamma som om du ska skriva ett annat juridiskt dokument som t.ex. ett testamente eller ett äktenskapsförord. Dvs, har du tillräckliga kunskaper och vet vad du gör kan du själv skriva dokumentet och det behöver följaktligen inte kosta dig något. I vart fall inte mer än i form av den tid du lägger ner på arbetet.

  Är du inte säker på hur man skriver en skilsmässoansökan och t.ex. vilka yrkanden du ska framföra, som t.ex. yrkanden om betänketid, vårdnad eller liknande kan du anlita en advokat för att få hjälp. En konsultation med en advokat som informerar om reglerna och därefter upprättar din ansökan om skilsmässa samt hanterar eventuella kontakter med domstolen innebär sannolikt ett par timmars arbete för advokaten. Anlitar du en advokat kan du i de flesta fall räkna med en kostnad på ett par tusen kronor och uppåt för hjälp med endast själva ansökan om skilsmässa. Kostnaden varierar beroende på var du är bosatt och vilken advokat som du anlitar. Vad avser beräkningen av advokatkostnader följer en mer utförlig redogörelse längre ner under rubriken “Advokatkostnader”.

  Du kan även använda dig av en dokumentmall när du ska skriva din ansökan om äktenskapsskillnad. En dokumentmall kan självfallet inte ersätta juridisk kunskap. Men i förening med tydliga instruktioner kan en mall vara en liten hjälp på vägen. Detta gäller framförallt när det är fråga om enklare typer av skilsmässor. En ansökan om skilsmässa när båda makarna är ense om att skilja sig samtidigt som de inte har några barn är betydligt enklare att skriva än om makarna har barn och är oense om det mesta som har samband med skilsmässan.

  Kan man skilja sig och bo tillsammans?

  Hej, ny på forumet.

  Frun och jag har glidit isär och vi är nu överens om att skilsmässa är den enda utvägen. Men vi är fortfarande goda vänner, och av olika skäl kommer vi fortsätta bo tillsammans en period, inte minst för barnens skull. Även där är vi just nu överens. Men hur länge orkar man…? Längtan och saknaden finns där hela tiden även om man håller fasaden uppe. Det dagliga pysslet, småpratet, skratten, samspelet med ungarna, allt det sitter fortfarande på plats. Men det är en bräcklig yta och strax under lurar det svarta djupet. Känner att vi måste separera helt innan hon träffar någon ny, det skulle jag inte klara annars. Måhända är det egoistiskt. Hennes känslor för mig är helt borta. Det känns lite som pest eller kolera. Bo tillsammans förenklar den dagliga tillvaron väldigt mycket rent praktiskt, men smärtan finns där och kommer nog aldrig att försvinna när man ser kvinnan i sitt liv varje dag. Varje dag som är fylld med frånvaro av närhet, förtrolighet, beröring, framtidstro, fysisk kontakt. En riktig separation skulle innebära väldigt mycket lidande på flera olika sätt för oss båda, ja för hela familjen givetvis, men åtminstone en riktig nystart.

  Vad delas inte vid skilsmässa?

  Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.  

  Om ni inte är överens om bodelningen kan ni ansöka till tingsrätten om att få en bodelningsförrättare. Ni kan själva föreslå vem ni vill ska bli bodelningsförrättare eller så föreslår tingsrätten en person. Ofta är det en advokat som får uppdraget.

  Domstolen kan även besluta vem av er som ska bo kvar i bostaden tills bodelningen är klar, om någon av er begär det. Den av er som vill bo kvar kan begära rätt till kvarsittning, som det också kallas, i samband med att domstolen hanterar er ansökan om bodelningsförrättare.

  Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?

  Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.  

  Om ni inte är överens om bodelningen kan ni ansöka till tingsrätten om att få en bodelningsförrättare. Ni kan själva föreslå vem ni vill ska bli bodelningsförrättare eller så föreslår tingsrätten en person. Ofta är det en advokat som får uppdraget.

  Domstolen kan även besluta vem av er som ska bo kvar i bostaden tills bodelningen är klar, om någon av er begär det. Den av er som vill bo kvar kan begära rätt till kvarsittning, som det också kallas, i samband med att domstolen hanterar er ansökan om bodelningsförrättare.

  Får jag behålla huset vid skilsmässa?

  Det är Danmark, Luxemburg och Sverige som toppar löneligan i Europa enligt en studie från franska statistikmyndigheten Insée, något som Business Insider rapporterat om.

  Studien har undersökt medianlöner i EU:s 27 medlemsländer. Medianlönen innebär att hälften av befolkningen som arbetar tjänar mindre och den andra hälften mer.