:

Kan man öppna ett bankkonto med samordningsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man öppna ett bankkonto med samordningsnummer?
 2. Kan man öppna bankkonto utan samordningsnummer?
 3. Kan man öppna bankkonto utan personnummer Swedbank?
 4. Kan man ha gemensamt konto Swedbank?
 5. Vad kan man göra med ett samordningsnummer?
 6. Vad krävs för att få samordningsnummer?
 7. Kan man bli nekad att öppna ett bankkonto?
 8. Hur gör man ett gemensamt bankkonto?
 9. Kan två personer ha samma bankkonto?
 10. Varför får man ett samordningsnummer?
 11. Hur länge kan man ha samordningsnummer?
 12. Kan man betala ut lön utan samordningsnummer?
 13. Hur snabbt får man ett samordningsnummer?
 14. Hur kan man få lön om man inte har bankkonto?
 15. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Kan man öppna ett bankkonto med samordningsnummer?

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Om man inte har ett samordningsnummer kommer man dessvärre inte kunna öppna upp ett svensk bankkonto. Du kan läsa mer om detta på regeringens hemsida.

Kan man öppna bankkonto utan samordningsnummer?

Även om du inte har svenskt personnummer, en svensk adress eller om du har skyddad identitet har du rätt att få öppna ett sparkonto. Men en förutsättning för att få öppna ett konto är att banken kan kontrollera din identitet. Går inte det kommer du inte att få något konto.

Kan man öppna bankkonto utan personnummer Swedbank?

Om du saknar svenskt personnummer och vill bli kund i Sparbanken Tanum behöver du kunna identifiera dig och förklara varför du behöver ett bankkonto. Nedan följer en checklista över den information banken behöver från dig för att bli kund i Sparbanken Tanum. När du skickat in handlingarna och vi har granskat dem så allt stämmer ringer vi upp dig för att boka ett möte.

Kan man ha gemensamt konto Swedbank?

Syftet med ett gemensamt konto är till exempel att underlätta vardagen för ett par som bor tillsammans, när de gemensamma utgifterna alltid går från samma konto. Ett gemensamt konto ersätter inte ditt eget konto, utan du bör fortsätta styra bådas personliga inkomster, såsom lön eller pension, till det personliga kontot.

Innan du öppnar ett konto bör du komma överens om spelreglerna för kontots användning, dvs. för vilket ändamål och för vilken typ av inköp det gemensamma kontot är avsett. Det är också bra att komma överens om ett belopp som var och en överför till kontot varje månad.

Ett gemensamt konto kan också ha fler än en kontoinnehavare eller användare. Ett gemensamt konto kan också vara en bra lösning för att sköta om till exempel kostnaderna för släktens gemensamma stuga.

Vad kan man göra med ett samordningsnummer?

Nyfödda barn och personer som aldrig haft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige ska söka samordningsnummer innan det är möjligt att ansöka om ett svenskt pass eller nationellt ID-kort.

> Senaste informationen om samordningsnummer finner man på Skatteverkets hemsida.

Vad krävs för att få samordningsnummer?

Alla privatpersoner och företag har rätt att öppna ett så kallat inlåningskonto. Ett inlåningskonto är ett bankkonto som inte är knutet till några extratjänster alls. Det enda du kan göra är att sätta in och ta ut pengar från det och huvudsyftet med detta bankkonto är att spara pengar på det. Inlåningskonto kallas därför ofta för sparkonto, men även om du inte sätter in några pengar på det har du rätt att öppna ett.

Kan man bli nekad att öppna ett bankkonto?

Alla privatpersoner och företag har rätt att öppna ett så kallat inlåningskonto. Ett inlåningskonto är ett bankkonto som inte är knutet till några extratjänster alls. Det enda du kan göra är att sätta in och ta ut pengar från det och huvudsyftet med detta bankkonto är att spara pengar på det. Inlåningskonto kallas därför ofta för sparkonto, men även om du inte sätter in några pengar på det har du rätt att öppna ett.

Hur gör man ett gemensamt bankkonto?

Vi har flera olika typer av bankkonton, både transaktionskonton och sparkonton, som alla omfattas insättningsgarantin.

Genom att spara på ett sparkonto får du ett tryggt sparande med stor tillgänglighet. Du har koll på exakt hur mycket pengar du har. 

Kan två personer ha samma bankkonto?

Ett gemensamt konto med två kort är ett kreditkort som har två eller flera kort kopplade till sig. Det är en smidig lösning att använda sig av när man delar ekonomi med någon.

Har du frågor eller funderingar över delade konton och gemensamma krediter så hittar du svaren här. Vi delar även med oss av tips på kreditkort som tillåter ett konto med två kort.

Varför får man ett samordningsnummer?

1 § Folkbokföring enligt denna lag innebär fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får förekomma i folkbokföringsdatabasen.

3 § Den som efter inflyttning anses vara bosatt i Sverige ska folkbokföras. En person anses bosatt här i landet om han eller hon kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år.

4 § En utlänning som måste ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige, får folkbokföras endast om detta villkor är uppfyllt eller om det finns synnerliga skäl för att han eller hon ändå ska folkbokföras.

Hur länge kan man ha samordningsnummer?

På den här i sidan finns information om vad som händer när du har fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv, och vilka rättigheter och möjligheter du har då.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Efter att vi har fattat beslut kommer du att få ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som bevis för ditt uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

Du som ansökte via e-tjänsten och inte har lämnat foto och fingeravtryck i samband med din ansökan måste komma till Migrationsverket innan vi kan ta fram ett uppehållstillståndskort åt dig. Du får mer information om hur det går till i samband med ditt beslut.

När UT-kortet är klart kommer vi att skicka kortet till dig med post, eller kontakta dig och berätta var du kan hämta ditt kort. Kom ihåg att meddela Migrationsverket om du byter adress, genom att skicka blanketten Adressanmälan/Adressändring (Mot93) till närmaste mottagningsenhet.

Kan man betala ut lön utan samordningsnummer?

Vi rekommenderar alltid att den anställde väntar med att få sin första löneutbetalning tills personnummer/samordningsnummer inkommit och personen fått ett svenskt bankkonto. Det tar ofta några månader innan allt har ordnat sig med personnummer/samordningsnummer och bankkonto så att personen får in lönen på kontot.

Det är viktigt att ni alltid för en dialog med den anställde vad som är det bästa alternativet i det aktuella fallet. Ansökan om personnummer eller samordningsnummer måste alltid vara skickad till Skatteverket för att utbetalning ska ske.

Hur snabbt får man ett samordningsnummer?

Den 18 juni 2021 började nya lagändringar gälla kring samordningsnummer. Ändringarna syftar till att göra samordningsnumren säkrare och uppgifterna i folkbokföringen mer korrekt. Har ni anställda med samordningsnummer? Ta del av information om de nya reglerna som vi på Azets har sammanställt här.Samordningsnummer är en identitetsbeteckning som myndigheterna tilldelar personer som av någon anledning vistas i landet, men som inte är folkbokförda i Sverige. Till exempel utländska personer som jobbar tillfälligt i landet. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige. 

För arbetsgivare till personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige och har ett samordningsnummer kan det vara aktuellt att stämma av om de samordningsnummer ni använder är aktiva eller behöver förnyas. Det är den anställdes skyldighet att ansöka om förnyelse och krävs att den anställde besöker Skatteverkets servicekontor. Här är några viktiga punkter som den nya lagen innebär:

Hur kan man få lön om man inte har bankkonto?

Genom kontoregistret får du utbetalningar från företag och myndigheter direkt till ditt konto. Till exempel utbetalning av lön från din arbetsgivare eller elstöd från Försäkringskassan. Pengarna betalas ut via Swedbanks lön- och utbetalningssystem. Du kan även lösa in din avi som du fått hemskickad.

Du behöver inte vara eller bli kund hos oss för att anmäla ditt konto till vårt kontoregister. Anmäl kontot med BankID, så blir det aktivt för insättning inom 2 vardagar. Om du ändrar bankkonto så får du även andra utbetalningar till det kontot. Till exempel din lön om den betalas ut via Swedbanks lön- och utbetalningssystem.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

I svensk beskattningsrätt finns ingen presumtion som innebär att enbart bevisning i form av att det skett insättningar på någons privata bankkonto medföra att insättningarna utgör skattepliktiga inkomster. Kammarrätten anser att Skatteverket inte har gjort sannolikt att insättningarna rör sig om ersättning för någon form av prestation. Skatteverket instämmer i den bedömningen varför domen inte har överklagats.