:

När kommer utdelning för Millicom?

Innehållsförteckning:

 1. När kommer utdelning för Millicom?
 2. Vad har hänt med Millicom?
 3. Är Millicom köpvärd?
 4. Vem äger Millicom?
 5. Varför sjunker Millicom?
 6. När är nästa utdelning?
 7. Hur mycket äger Stenbeck i Kinnevik?
 8. Vad har hänt med Kinnevik?
 9. Hur mycket utdelning 2023?
 10. När bestäms utdelning 2023?
 11. Är det värt att köpa Kinnevik?
 12. Är Kinnevik köpvärd?
 13. Vilket är det bästa investmentbolaget?
 14. Varför faller Kinnevik aktien?
 15. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2024?
 16. Is Millicom committed to connectivity?
 17. Where can I find details of Millicom's distributions?
 18. Does Millicom operate in El Salvador?
 19. Is Millicom committed to connectivity?
 20. Where can I find details of Millicom's distributions?
 21. Does Millicom operate in El Salvador?

När kommer utdelning för Millicom?

– En del av anskaffningsvärdet från dina befintliga Kinnevik-aktier flyttas till inlösenaktierna. Skatteverket har tagit fram en rekommendation hur fördelningen ska göras och anskaffningsvärdet har justerats enligt denna rekommendation på din depå:

 • Av ursprungliga anskaffningsvärdet i Kinnevik A bör 81 procent hänföras till kvarvarande aktie och 19 procent till inlösenaktien
 • Av ursprungliga anskaffningsvärdet i Kinnevik B bör 79 procent hänföras till kvarvarande aktie och 21 procent till inlösenaktien

Vad har hänt med Millicom?

Oj, här var det tomt just nu.

Som alltid när det kommer till investeringar finns det inget givet rätt eller fel, utan det beror helt på vad du är för typ av investerare, om du investerar på lång sikt eller handlar aktivt (trading), vad du har för risktolerans osv. På denna sida vill vi ge dig som är intresserad av att köpa aktier i Millicom en bättre möjlighet att lära dig mer om bolaget, följa nyhetsflödet samt tipsa om aktörer som vi själva gillar för att fortsätta analysera och handla aktier i Millicom.

Är Millicom köpvärd?

Stockpicker har tidigare varit positiva till Millicom men i mitten av februari i fjol tog vi slutligen bort vår köprekommendation.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1924 (16 januari 2022)

Vem äger Millicom?

Millicom International Cellular SA was established on December 14, 1990, by Shelby Bryan, Jan Stenbeck, Telma Sosa, and Olvin Galdamez, combining the cellular telephone properties owned by Industriförvaltnings AB Kinnevik and Millicom Incorporated. Millicom is headquartered in Luxembourg with a United States corporate office in Miami. Through the Tigo and Tigo Business brands, Millicom provides digital services, including high-speed data, broadband, mobile, cable TV, voice and SMS, Mobile Financial Services, and business communications. Millicom operates in nine Latin American markets, including Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama and Paraguay.[5][6]

After two years of planning, the company began operations when the founders completed a $131,000 share purchase in May 1982. The firm took over paging company Meta Systems in October 1982 and then raised $9 million in its first round of financing, managed by chief executive officer, Orhan Sadik-Khan and Kevin Kimberlin.[7][8][9] Since 92% of the world population had no phone service at the time, Millicom promoted mobile technology on a global basis.[10] To do this, Millicom created joint-ventures with local and strategic partners. On 13 December 1982, a joint-venture with Racal Electronics was awarded a cellular license for the United Kingdom. To enable Millicom to earn its 10% royalty from Racal-Millicom, a controlling shareholder, Stenbeck commissioned a startup with three employees, Technophone, to develop the world's first pocket-sized mobile phone.[11] Highlighting its plans to offer the Voice and Data phone (predecessor to the smartphone), his Racal-Millicom joint-venture was renamed Vodafone.[12]

On 12 October 1983, Millicom Inc. created China Telecom Systems (HK), a joint-venture with partners China Resources Ltd. and Comvik, a Swedish mobile firm also controlled by Jan Stenbeck.[13] China Telecom Systems (HK) held the first cellular telephone contract in China, making its service available to the public on 20 May 1985.[14] In December 1989, Millicom set up Microtel Communications Ltd. by teaming up with Pacific Telesis and British Aerospace (later bought out by Hutchison Telecom.)[15] Microtel was awarded a personal communication network (PCN) license to compete with Vodafone in the United Kingdom, a service launched on 28 April 1994 under its brand name, Orange.[16] This venture was acquired in October 1999, at which time Orange and its new parent, Mannesmann, were in turn both taken over by Vodafone. At a value of $202 billion,[17] the takeover of Mannesmann by Vodafone was the largest transaction in corporate history.[18][19] Orange (formerly Microtel) was then sold to France Telecom, which subsequently changed its corporate name to Orange.[20][21]

Millicom has operated in Guatemala since 1990. It owns a 100% equity interest in the operation after acquiring the remaining 45% stake from its local joint venture partner in an $2.2 billion deal in November 2021. The Tigo brand launched in 2004, replacing former national brands COMCEL and Amigo de COMCEL. Tigo Guatemala is the country's largest mobile operator with more than nine million customers and market share of 53.4 percent. Mobile penetration is estimated at 112 percent (as measured by GSMA, 2017) with internet penetration at 27 percent (World Bank, 2015). Tigo also provides mobile financial services through Tigo Money, as well as broadband, cable and business Services.[50]

Varför sjunker Millicom?

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Omsättningen uppgick till 1.097 miljoner dollar (990), motsvarande en tillväxt på 10,8 procent lyft av förvärven i Panama och Nicaragua.

När är nästa utdelning?

UtdelningspolicyVårt mål är att generera en stadigt stigande utdelning. Vår utdelningspolicy underbyggs av kassaflöde från alla tre affärsområden: Noterade Bolag, Patricia Industries och Investeringar i EQT.

Föreslagen utdelningInvestors styrelse föreslår en utdelning till aktieägarna om 4,40 (4,00) kronor per aktie för räkenskapsåret 2022. Förutsatt att utdelningsförslaget godkänns av årsstämman beräknas utdelningen betalas ut i två utbetalningar, 3,30 kronor med avstämningsdag den 5 maj 2023 och 1,10 kronor med avstämningsdag den 6 november 2023.

Hur mycket äger Stenbeck i Kinnevik?

Något Stefan Lundell upplevde under försäljningsprocessen var att det var lätt att lägga allt fokus på den operativa delen, men att man inte bör förbise den emotionella aspekten. Han själv fick en hel del existentiella funderingar i samband med försäljningen.

”Jag skrev faktiskt en text om exitdepression före sommaren och pratade då med flera andra entreprenörer som upplevt det här depressiva tillståndet.”

Man har levt sitt företag och känslan ’vad ska jag göra nu’ kommer över en

Vad har hänt med Kinnevik?

Substansvärdet uppgick till 54 miljarder kronor (192 kronor per aktie) vid andra kvartalets utgång, framgår det i ett pressmeddelande från bolaget.

Samtidigt uppgick nettokassan i Kinnevik till 8,8 miljarder kronor, inklusive erhållen utdelning från Tele2 på en halv miljard kronor, motsvarande 19 procent av portföljvärdet vid kvartalets slut.

Hur mycket utdelning 2023?

Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

När bestäms utdelning 2023?

Det är stökiga tider på börsen just nu. Räntehöjningscykler, hög inflation och höga energipriser är tre exempel på klart påverkande faktorer för företagsverksamheter framgent. Detta är faktorer som kan göra det svårt för bolagen att prognostisera för framtiden. Sedan kan just påverkan från energipriserna vara något avtagande redan.

Börsen har varit volatil, men haft en stark period sedan lägstanoteringen i slutet på september förra året. I perioder av räntehöjningar så har exempelvis fastighetsbolagsaktier haft det särskilt tufft, där direktavkastningen i många fall kommit upp en hel del. I fallet kring fastighetsbolagen blir det klart intressant att se om bolagen kan behålla direktavkastningen i situationen där kostnaderna för exempelvis obligationer går uppåt.

Några saker som kan vara värt att tänka på är att i osäkra tider som nu, kan kursen i bolagens aktier röra sig mycket och direktavkastningsnivåerna därefter. Vidare kan utspel och reglementen från regelsättande aktörer påverka hur stor utdelning bolagen får lämna, exempelvis bankernas regler för utdelningar i relation till pandemistöd. En ytterligare sak som kan vara värt att ha i åtankte är att ett bolag exempelvis kan tycka att utsikterna för 2023 är osäkra. Bolaget kan därför välja att sänka eller helt dra in utdelningen för att behålla lite utrymme för exempelvis minskat kassaflöde i verksamheten.

Är det värt att köpa Kinnevik?

För prenumerationsärenden, ring 08-573 651 00 · Tillhandahållare av innehåll: Dagens industri, 105 16 Stockholm, org.nr: 556221-8494 · Ansvarig utgivare:

Peter Fellman

Är Kinnevik köpvärd?

Kinnevik är ett investmentbolag. Bolaget innehar idag fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Affärsidén är att långsiktiga äga sina innehav genom aktiv delaktighet i den globala diversifierade portföljen av bolag. Kinneviks innehav är uppdelade i affärssegmenten e-handel & marknadsplatser, Kommunikation, underhållning och finansiella tjänster. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Som alltid när det kommer till investeringar finns det inget givet rätt eller fel, utan det beror helt på vad du är för typ av investerare, om du investerar på lång sikt eller handlar aktivt (trading), vad du har för risktolerans osv. På denna sida vill vi ge dig som är intresserad av att köpa aktier i Kinnevik en bättre möjlighet att lära dig mer om bolaget, följa nyhetsflödet samt tipsa om aktörer som vi själva gillar för att fortsätta analysera och handla aktier i Kinnevik.

Vi understryker att alla investeringar är förenade med risk och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Gör alltid din egen analys!

Vilket är det bästa investmentbolaget?

Det bästa investmentbolaget är en individuell bedömning baserad på dina specifika investeringsmål och preferenser. Det beror på vad du letar efter i ett investmentbolag och vilka aspekter som är viktigast för dig.

För att lyckas välja rätt från början behöver du ta hänsyn till tidigare prestationer, investeringsstrategi, risknivå, avgifter och rykte när du gör ditt val. Genom att göra noggranna undersökningar och överväga alla faktorer kan du hitta det investmentbolag som passar dig bäst.

När du letar efter de bästa investmentbolagen att investera i på lång sikt finns det några framstående alternativ att överväga. Dessa bolag har visat sig vara pålitliga och har en stark historia av framgångsrika investeringar över tid.

 • Warren Buffets Berkshire Hathaway: Bolaget är känt för sin strategi att investera i långsiktigt hållbara företag och har en imponerande historia av framgångsrika investeringar. 
 • BlackRocks mångsidighet: Genom att investera med BlackRock kan du dra nytta av deras omfattande kunskap och erfarenhet för att maximera avkastningen på dina investeringar över tid.

Varför faller Kinnevik aktien?

Förra året gjordes stora förändringar i Kinnevik när de valde att dela ut Zalando till aktieägarna och samtidigt öka investeringarna mot privata tillväxtbolag. Under innevarande år har både tillväxtbolag och Kinnevik straffats hårt på börsen, främst en konsekvens av ett drastiskt förändrat investeringsklimat.

Det rapporterade substansvärdet per utgången av tredje kvartalet uppgick till 207 kronor per aktie, en minskning med fem procent jämfört mot förra kvartalet.

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2024?

Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.

Is Millicom committed to connectivity?

Millicom (TIGO) 2021 Annual Report highlights commitment to connectivity and all that it empowers Luxembourg, Ma – Millicom, a leading provider of fixed and mobile services dedicated to emerging markets primarily in Latin America, has published its integrated 2021 Annual Report under the title “Committed to Connectivity”. The 2021 Ann...

Where can I find details of Millicom's distributions?

Details of the distributions are disclosed on Millicom’s website. Millicom (NASDAQ U.S.: TIGO, Nasdaq Stockholm: TIGO_SDB) is a leading provider of fixed and mobile telecommunications services in Latin America.

Does Millicom operate in El Salvador?

Millicom provides mobile and cable and other fixed services in El Salvador through Telemovil, which is wholly owned by Millicom. Tigo El Salvador has operated in the country since 1993. It is now the country's largest mobile operator with three million customers and a market share of 37.8 percent (2015).

Is Millicom committed to connectivity?

Millicom (TIGO) 2021 Annual Report highlights commitment to connectivity and all that it empowers Luxembourg, Ma – Millicom, a leading provider of fixed and mobile services dedicated to emerging markets primarily in Latin America, has published its integrated 2021 Annual Report under the title “Committed to Connectivity”. The 2021 Ann...

Where can I find details of Millicom's distributions?

Details of the distributions are disclosed on Millicom’s website. Millicom (NASDAQ U.S.: TIGO, Nasdaq Stockholm: TIGO_SDB) is a leading provider of fixed and mobile telecommunications services in Latin America.

Does Millicom operate in El Salvador?

Millicom provides mobile and cable and other fixed services in El Salvador through Telemovil, which is wholly owned by Millicom. Tigo El Salvador has operated in the country since 1993. It is now the country's largest mobile operator with three million customers and a market share of 37.8 percent (2015).