:

Vad krävs för att få ett samordningsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att få ett samordningsnummer?
 2. När får man samordningsnummer?
 3. Hur lång tid tar det för att få personnummer?
 4. Kan man betala ut lön utan samordningsnummer?
 5. Får man jobba i Sverige utan samordningsnummer?
 6. Kan man ha bankid om man har samordningsnummer?
 7. Kan man jobba i Sverige utan samordningsnummer?
 8. Vem ger ut samordningsnummer?
 9. Kan man arbeta med samordningsnummer?
 10. Får man arbeta med samordningsnummer?
 11. Kan man ha bankkonto med samordningsnummer?
 12. Har man rätt att arbeta med samordningsnummer?
 13. Kan man börja jobba utan samordningsnummer?
 14. Kan man öppna bankkonto utan samordningsnummer?
 15. Kan man starta eget företag med samordningsnummer?

Vad krävs för att få ett samordningsnummer?

Samordningsnummer infördes i Sverige den 1 januari 2000.[2] Dessförinnan kunde även icke folkbokförda personer tilldelas personnummer. Syftet med införandet av samordningsnummer var att sörja för myndigheters behov av en enhetlig identitetsbeteckning för icke folkbokförda personer för att undvika personförväxling och lättare utbyta information om personen med andra myndigheter och organisationer.[3] Bakgrunden var ökat antal kontakter med bosatta utomlands, vilket delvis förklaras genom Sveriges inträde i EU, som ledde till ökad rörlighet inom Europa. Man såg också en risk för att personnumren skulle ta slut för vissa datum.

Fram till 2010 hade samordningsnummer skapats för 400 000 personer, varav omkring 150 000 bedömdes bo och arbeta i Sverige.[4] Sju år senare, 2017, hade antalet skapade samordningsnummer ökat till 750 000,[5] men alla lever inte eller befinner sig inte i Sverige, och många har senare ersatts av ett personnummer.

Enligt uppgifter från 2020 var ungefär hälften av de dittills utdelade samordningsnumren ostyrkta.[3]

När får man samordningsnummer?

1 § Folkbokföring enligt denna lag innebär fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får förekomma i folkbokföringsdatabasen.

3 § Den som efter inflyttning anses vara bosatt i Sverige ska folkbokföras. En person anses bosatt här i landet om han eller hon kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år.

4 § En utlänning som måste ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige, får folkbokföras endast om detta villkor är uppfyllt eller om det finns synnerliga skäl för att han eller hon ändå ska folkbokföras.

Hur lång tid tar det för att få personnummer?

Om du är boende i Sverige och ska pendla till ett jobb i Danmark räcker det att du har den typ av CPR-nummer som kallas skattepersonnummer. När du har fått ett anställningskontrakt hos din danska arbetsgivare, ska du ansöka om ett danskt skattepersonnummer, en forskudsopgørelse och ett eSkattekort hos danska skattestyrelsen. Du behöver ditt CPR-nummer för att kunna öppna ett danskt bankkonto vilket många danska arbetsgivare kräver för att betala ut lön.

Kan man betala ut lön utan samordningsnummer?

Hej!

En anställd har fått lön utan att haft svensk personnummer eller samordningsnummer så jag la till 0001 som sista fyra siffror när hon fått lön så AGI skulle gå att lämna till Skatteverket.Den anställda har nu fått ett samordningsnummer. Behöver jag göra någon justering eller informera skatteverket för att hennes tidigare löner ska kopplas till henne? Tänkte så att de tillfälliga numret och samordningsnumret visar samma person.

Får man jobba i Sverige utan samordningsnummer?

Om du som svensk arbetsgivare anställer en utländsk person för arbete här i Sverige avgörs beskattningsfrågan av hur länge den anställda ska vistas i Sverige. Inkomsten

En anställd som vistas i Sverige under högst sex månader kan välja mellan två sätt att bli beskattad. Antingen med särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller på samma sätt som en person bosatt i Sverige, alltså enligt inkomstskattelagen.

SINK innebär en skatt på 25 % som du som arbetsgivare drar från den anställdas bruttolön. Den anställda behöver då inte lämna någon inkomstdeklaration

 men får inte heller göra några avdrag från inkomsten.

Kan man ha bankid om man har samordningsnummer?

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Nyfödda barn och personer som aldrig haft svenskt pass, nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste få ett samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller nationellt id-kort. Det är passmyndigheten, det vill säga ambassaden i det land du befinner dig, som beställer ett samordningsnummer, inte du som privatperson.

Kan man jobba i Sverige utan samordningsnummer?

Du kan få uppehållsrätt om du är anställd, har ett eget företag eller ska erbjuda och utföra tjänster i Sverige.

Vem ger ut samordningsnummer?

Ansökan om samordningsnummer på ambassaden i Bern eller något av våra konsulat ska endast göras om avsikten är att ansöka om pass/ID-kort på ambassaden i Bern. Ambassaden skickar ansökan till Skatteverket som utfärdar samordningsnumret och anmäler det till passregistret. Först när numret är registrerat i passregistret kan ambassaden ställa ut ett pass. Handläggningstiden hos Skatteverket är i regel ca 4-6 veckor. Passet/ID-kortet ska göras så snart som möjligt, efter det att samordningsnumret tilldelats.

Vid ansökningstillfället ska minst en av vårdnadshavarna komma in till ambassaden eller konsulatet tillsammans med barnet. Om bara den ena vårdnadshavaren kan närvara ska den andra vårdnadshavarens pass/ID-kort och eventuella uppehållstillstånd tas med i original, alternativt kopior bestyrkta av en myndighet (t.ex. kommunen där ni bor).

Kan man arbeta med samordningsnummer?

EU-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehålls- och arbetstillstånd.

De allra flesta som är medborgare i ett land utanför EU behöver ett uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd för att ha rätt att vistas och arbeta här. Personen ska ansöka om och ha fått sitt tillstånd samt uppehållstillståndskortet (UT-kortet) innan han eller hon reser till Sverige. Personer som inte behöver visum för att resa till Sverige kan skaffa UT-kortet (lämna fingeravtryck och bli fotograferad) i Sverige. Se Om uppehållstillstånd och visum

Får man arbeta med samordningsnummer?

EU-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehålls- och arbetstillstånd.

De allra flesta som är medborgare i ett land utanför EU behöver ett uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd för att ha rätt att vistas och arbeta här. Personen ska ansöka om och ha fått sitt tillstånd samt uppehållstillståndskortet (UT-kortet) innan han eller hon reser till Sverige. Personer som inte behöver visum för att resa till Sverige kan skaffa UT-kortet (lämna fingeravtryck och bli fotograferad) i Sverige. Se Om uppehållstillstånd och visum

Kan man ha bankkonto med samordningsnummer?

EU-/EES-medborgare som är bosatta inom EU/EES har rätt till ett betalkonto, även om de inte är fast bosatta i Sverige. Det strider mot lagen om kunder nekas för att de inte har svensk adress eller svenskt personnummer.

Förutom ett bankkonto har du också rätt till ett betalkort (debetkort) för betalningar och uttag samt till möjligheten att göra online-betalningar. Dessa är de betalningstjänster som normalt finns i internetbanken. Som kund hos en bank kan du ta ut och sätta in kontanter, betala med betalkort och ta emot pengar på kontot. Vissa banker har pendlarkonton för personer som pendlar till jobbet i ett annat nordiskt land.

Även om du inte har ett svenskt personnummer, en svensk adress eller om du har skyddad identitet har du rätt att öppna ett bankkonto. Förutsättningen för att du ska kunna öppna ett konto är att banken kan bekräfta din identitet. Om banken inte kan bekräfta din identitet kan du inte öppna ett bankkonto.

Har man rätt att arbeta med samordningsnummer?

Om du som svensk arbetsgivare anställer en utländsk person för arbete här i Sverige avgörs beskattningsfrågan av hur länge den anställda ska vistas i Sverige. Inkomsten

En anställd som vistas i Sverige under högst sex månader kan välja mellan två sätt att bli beskattad. Antingen med särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller på samma sätt som en person bosatt i Sverige, alltså enligt inkomstskattelagen.

SINK innebär en skatt på 25 % som du som arbetsgivare drar från den anställdas bruttolön. Den anställda behöver då inte lämna någon inkomstdeklaration

 men får inte heller göra några avdrag från inkomsten.

Kan man börja jobba utan samordningsnummer?

Om du är medborgare i ett nordiskt land (Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige) kan du bo och jobba i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd.

Om du är medborgare i ett EU-/EES-land eller i Schweiz behöver du inte ansöka om arbetstillstånd för att kunna jobba i Sverige. Du kan börja söka jobb direkt. Du har även rätt att starta och driva eget företag.

Om du är medborgare i Schweiz och vill jobba i mer än tre månader måste du ansöka om svenskt uppehållstillstånd.

Kan man öppna bankkonto utan samordningsnummer?

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Om man inte har ett samordningsnummer kommer man dessvärre inte kunna öppna upp ett svensk bankkonto. Du kan läsa mer om detta på regeringens hemsida.

Kan man starta eget företag med samordningsnummer?

För att kunna starta ett företag som asylsökande behöver du ha ett samordningsnummer. Du kan inte själv beställa ett samordningsnummer men genom att till exempel ansöka om att bli godkänd för F-skatt