:

Är det avdragsgillt att skänka pengar till välgörenhet?

Innehållsförteckning:

 1. Är det avdragsgillt att skänka pengar till välgörenhet?
 2. Hur mycket får man skänka till välgörenhet?
 3. Hur bokföra gåva till välgörenhet?
 4. Hur mycket avdrag för välgörenhet?
 5. Får kommunen skänka pengar till välgörenhet?
 6. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 7. Hur stor del av pengarna går till välgörenhet?
 8. Hur kan man tjäna pengar till välgörenhet?
 9. Vilka skänker mest till välgörenhet?
 10. Kan man ge bort en miljon?
 11. Kan jag ge bort pengar till vem jag vill?
 12. Vilken organisation är bäst att skänka pengar till?
 13. Vart är det bäst att skänka pengar?
 14. Hur stor summa får man ge bort?
 15. Hur kan man samla in pengar till välgörenhet?

Är det avdragsgillt att skänka pengar till välgörenhet?

Svenska Röda Korset och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Hur mycket får man skänka till välgörenhet?

Från och med den 1 juli 2019 kan privatpersoner åter igen få skattereduktion med 25 % för gåvor till godkända gåvomottagare.

Maxbeloppet som du kan få avdrag för inkomståret 2021 är 6 000 kr per år, vilket innebär ett avdrag på som mest 1 500 kr. Du måste ha skänkt minst 200 kr till samma mottagare vid ett och samma tillfälle och minst 2 000 kr under året till en eller flera godkända gåvomottagare. Du ska ha fyllt 18 år senast den 31 december samma år gåvan skänks.

Hur bokföra gåva till välgörenhet?

Det finns flera anledningar till varför man som företag väljer att skänka pengar till välgörenhet och det är idag högst aktuellt med det kritiska läget i Europa som pågår och som extra uppmärksammats under sommaren. Därför har vi på Zervant valt att sammanfattat i en artikel förklara hur du ska gå tillväga när det kommer till själva bokföringen om du bestämmer dig för att skänka pengar genom ditt företag.

Hur mycket avdrag för välgörenhet?

Du som skänker minst 2 000 kronor under ett år till en eller flera ideella organisationer kan få avdrag på skatten. Det här gäller för skattereduktionen:

Klicka här för att läsa mer om skattereduktion för gåvor hos Skatteverket  

Får kommunen skänka pengar till välgörenhet?

Svenska Röda Korset och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Historiskt har gåvoskatten varit en statlig skatt som applicerades i samband med att man får en gåva som överskrider ett visst värde. I Sverige har det alltid varit gåvotagaren som betalar för gåvoskatten när lagen gällde. Tidigare betalade gåvotagaren en gåvoskatt i de fall där de mottog en gåva vars värde översteg ett visst belopp. Värdet på gåvan gällde för alla slags gåvor såsom pengar, värdepapper, bilar, djur eller värdeföremål. Du var även skattskyldig i de fall där du inom en treårsperiod fått flera gåvor av samma gåvogivare och gåvornas sammanlagda värde överskred ett visst belopp. Dessutom behövde man som gåvotagare i de fallen lämna en gåvoskattedeklaration.

Under sista tiden som gåvo- och arvsskatten gällde uppgick intäkterna från dem till 6,5 miljarder kronor under 2004. Tillsammans utgjorde de ungefär 7 promille av de totala skatteintäkterna. Det vill säga, ur ett statsfinansiellt perspektiv var de inte så väsentliga. Gåvoskatten förekommer generellt oftast i de länder som även tillämpar arvsskatt. I Finland finns exempelvis gåvoskatten kvar. Normalt är gåvor skattefria även där upp till ett visst värde.

Gåvoskatten är idag avskaffad sedan 1 januari 2005 med retroaktiv effekt tillbaka till 17 december 2004. Gåvoskatten och arvsskatten avskaffades samtidigt i Sverige. Beslutet mottogs positivt av många då skatten ansågs dränera Sverige på investeringskapital. Investeringskapital som idag istället kan användas för att stimulera ekonomin. Denna syn återspeglades av en enhällig riksdag som avskaffade arv- och gåvoskatten 2005.

Hur stor del av pengarna går till välgörenhet?

GöteborgLena Hörnblad på Svensk Insamlingskontroll uppmanar allmänheten att vara försiktiga när de skänker pengar till organisationer utan 90-konton. - Det är en kvalitetsstämpel och vi ställer krav på att pengarna går till ändamålet för insamlingen.

Uppdaterad för 8 år sedan 13:31 - 3 sep, 2015

Hur kan man tjäna pengar till välgörenhet?

När du skänker pengar eller väljer något annat sätt att stödja vårt arbete ser du till att fler barn kan överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Pengarna som du skänker till oss går till barns hälsa, utbildning, trygghet och katastrofer. Tillsammans ser vi till att miljontals barn få mat i magen, en trygg säng att sova i, tak över huvudet, skydd och stöd av vuxna, en plats i skolbänken och sjukvård när det behövs. 

Alla barn har rätt att gå i grundskolan! Vi gör vad som krävs för att barn ska få utbildning i trygga skolor – för att barn med kunskap blir kloka vuxna.

Vilka skänker mest till välgörenhet?

Allt fler företag har i dag en bilpolicy med målet att ha 100 procent elfordon i företagsflottan. Detta trots att nybilpriserna ökar, räntan stiger och elbilsbonusen är avskaffad. Men som så ofta i en omställning finns många frågor kring allt det praktiska.

Extern länk: På jakt efter ett grönare, billigare och enklare avtal – läs mer här. 

Kan man ge bort en miljon?

Penninggåvor är vanligt förekommande i Sverige, framförallt ger svensken pengar i gåva till sina barn och anhöriga men givandet till välgörenhet av olika slag är också stort. Den som ger bort pengar som gåva behöver inte betala någon skatt under förutsättning att man skänker beloppet utan förbehåll eller förväntan på motprestation.

Att man kan ge bort en kapitaltillgång är skattefritt för både givare och mottagare och kräver inte gåvobrev. Mindre summor kan alltid ges bort utan gåvobrev. Vid större penninggåvor kan ett gåvobrev upprättas, men det är inte ett krav, såvida du inte vill ställa upp något villkor för gåvan. Ett sådant villkor kan exempelvis vara att man vill att gåvan skall räknas som enskilda egendom i ett äktenskap. I regel behöver inte gåvor registeras hos skatteverket, men i vissa fall skall överlåtanden inom äktenskap registeras som gåva mellan makar för att vinna juridisk giltighet.

Kan jag ge bort pengar till vem jag vill?

Att upprätta ett gåvobrev när du ska ge bort något är alltid klokt. Det här gäller oavsett om ett gåvobrev är obligatoriskt enligt lagen eller inte.  Med ett gåvobrev kan du villkora din gåva och samtidigt bidra till en större ekonomisk trygghet för gåvomottagaren.  Dessutom utgör gåvobrevet utmärkt dokumentation på att en gåva faktiskt ägt rum. Om du har behov av att upprätta ett gåvobrev hjälper Lavendla Juridik mer än gärna till.

 • Ett gåvobrev, även kallat gåvohandling, kan bland annat reglera gåva av bostadsrätt, fastighet, pengar och värdepapper (såsom aktier eller fondandelar).
 • En gåvogivare kan välja att skriva in särskilda villkor i gåvobrevet. Ett vanligt villkor är att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och därmed inte omfattas av en eventuell framtida bodelning.
 • Vid gåva av en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt krävs alltid ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Vid gåva av lös egendom, vilket innefattar pengar, behövs inget gåvobrev. En gåva av lös egendom anses nämligen juridiskt bindande i och med att gåvan rent fysiskt bytt ägare.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Vilken organisation är bäst att skänka pengar till?

  Inom effektiv altruism finns flera oberoende organisationer som utvärderar effekten av välgörenhetsinsatser och lämnar rekommendationer. GiveWell fokuserar på global hälsa, Animal Charity Evaluators på djurvälfärd, Giving Green på klimat och Open Philanthropy på bland annat policy-arbete, forskning och katastrofrisker. De har såklart inte analyserat alla organisationer som finns, men deras topp-rekommendationer skapar otroligt mycket världsförbättring per krona och är förmodligen bland de bästa givarmöjligheterna du kan hitta.

  En viktig poäng att ha i åtanke är att råden ges med hänsyn till vad andra redan gör. Många problemområden och insatser rekommenderas för att få andra bryr sig om dem, och det därför finns goda möjligheter att göra stor skillnad på marginalen. Rekommendationerna ska med andra ord inte läsas som förslag på hur alla världens resurser bör fördelas, utan som lovande möjligheter givet hur resurser redan används.

  Givarportalen geffektivt.se lanserades i november 2020 för att göra det enklare för svenskar att donera till effektiva hjälporganisationer. Hittills har över 10 miljoner kronor samlats in! Via hemsidan kan du skänka pengar till bevisat effektiva insatser inom global hälsa, klimat och djurvälfärd.

  Givarportalen geffektivt.se lanserades i november 2020 för att göra det enklare för svenskar att donera till effektiva hjälporganisationer. Hittills har över 10 miljoner kronor samlats in! Via hemsidan kan du skänka pengar till bevisat effektiva insatser inom global hälsa, klimat och djurvälfärd.

  Vart är det bäst att skänka pengar?

  När du skänker pengar eller väljer något annat sätt att stödja vårt arbete ser du till att fler barn kan överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Pengarna som du skänker till oss går till barns hälsa, utbildning, trygghet och katastrofer. Tillsammans ser vi till att miljontals barn få mat i magen, en trygg säng att sova i, tak över huvudet, skydd och stöd av vuxna, en plats i skolbänken och sjukvård när det behövs. 

  Alla barn har rätt att gå i grundskolan! Vi gör vad som krävs för att barn ska få utbildning i trygga skolor – för att barn med kunskap blir kloka vuxna.

  Hur stor summa får man ge bort?

  Du kan skattefritt ge gåvor vars sammanlagda värde understiger 5 000 euro till samma person med tre års mellanrum.

  Exempel: Föräldrarna ger pengar i gåva till sitt barn. Båda föräldrarna ger en egen gåva på 4 999 euro 1.1.2021. Båda kan nästa gång ge en gåva på 4 999 euro skattefritt till samma barn 1.1.2024.

  När det är fråga om en skattefri gåva behöver gåvotagaren inte lämna in en gåvoskattedeklaration om Skatteförvaltningen inte begär det särskilt.

  Hur kan man samla in pengar till välgörenhet?

  • Riktlinjer för insamling av pengar till en registrerad välgörenhetsorganisation eller en ideell organisation
  • Riktlinjer för att lägga till eller donera till en registrerad välgörenhetsorganisation eller ideell organisation
  • Riktlinjer för personliga insamlingar
  • Förbjudna aktiviteter