:

Vad är kvartalsbokslut?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är kvartalsbokslut?
 2. Måste man bokföra varje månad?
 3. Hur sent kan man bokföra?
 4. Kan man göra bokslut själv?
 5. Måste man göra bokslut enskild firma?
 6. Vad kostar en bokförare i timmen?
 7. Vilka konton ska man stämma av varje månad?
 8. Vad kostar bokföring per månad?
 9. Hur gör man en Månadsavstämning?
 10. Vad händer om man gör fel i bokföringen?
 11. Får man bokföra gamla kvitton?
 12. Vad kostar ett bokslut enskild firma?
 13. Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?
 14. Hur ofta ska man bokföra enskild firma?

Vad är kvartalsbokslut?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Måste man bokföra varje månad?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Hur sent kan man bokföra?

Det viktigaste för att undvika straff och böter är att siffrorna från RR och BR lämnas in i tid (förenklat årsbokslut). Har du bokfört för sent, alltså för långt efter att affärshändelsen inträffade, kan det innebära bokföringsbrott.

“Huvudregeln är att bokföring av kontanta in- och utbetalningar ska ske senast påföljande arbetsdag och att övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Inom ramen för god redovisningssed ges möjligheter att bokföra senare än vad huvudregeln säger.”

Du har minst 50 dagar på dig att bokföra en affärshändelse (ej kontant) efter att den månad som transaktionen ägde rum inträffade. 

Har du bokfört för sent (medvetet åsidosätter bokföringsskyldigheten) i ett litet företag blir det vanligtvis aktuellt med ringa bokföringsbrott och dagsböter. Det beror på hur omfattande din verksamhet är. Praxis är att man inte döms till fängelse för denna typ av brott även om det teoretiskt kan ge upp till 6 månader. 

Är det grovt bokföringsbrott kan man få fängelse i 2 år.

MEN har du gjort fel men rättar dig själv döms man sällan för brott. Så även om du inte passar in på kriterierna för att få bokföra 2018 nu strax innan deklarationen i maj så är risken liten att du döms för brott om du faktisk ser till att bokföringen blir gjord och redovisad. 

Kan man göra bokslut själv?

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. I grunden består bokslutet av en resultaträkning, en balansräkning och vissa tilläggsupplysningar eller noter. Alla företag ska avsluta den löpande bokföringen för varje räkenskapsår med ett bokslut. Vissa företag gör även periodbokslut under räkenskapsåret, t.ex. kvartalsvis eller månadsvis. I denna artikel skriver vi om det bokslut man gör i slutet på räkenskapsåret.

Måste man göra bokslut enskild firma?

Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får välja att avsluta den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut med att göra ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt årsbokslut. Bokslutet ska upprättas enligt ett speciellt upp­ställningsschema som Bokföringsnämnden har utarbetat.

Det förenklade årsbokslutet består av balansrapport och resultatrapport och detta ska ligga till grund för inkomstdeklarationen. Här går vi igenom de olika delarna i det förenklade årsbokslutet.

Vad kostar en bokförare i timmen?

Jag debiterar 550 kr per timme plus moms och eventuell frakt (se Hur funkar det?). Det är samma timpris för t ex deklarationen och årsredovisningen som för bokföringen. Jag tar betalt per timme eftersom det blir mest rättvist, både för dig och mig.

Din faktiska kostnad beror till största delen på antalet verifikationer (kund- och leverantörsfakturor, in- och utbetalningar etc), och varierar oftast lite från månad till månad eftersom antalet verifikationer brukar variera. I början av året brukar kostnaden öka tillfälligt, eftersom bokslut och deklaration innebär en del extra arbete.

Vilka konton ska man stämma av varje månad?

Att siffrorna blir rätt från början redan i bokföringsmomentet innebär att du slipper lägga tid på att rätta fel i efterhand. Avstämning av bokföringen är en rutin som görs löpande för att kontrollera att alla siffror stämmer. Med hjälp av kontinuerlig avstämning av ditt företags bokföring kan du alltid vara trygg med att företagets ekonomiska rapporter är kvalitetssäkrade.

Avstämning mellan bokföringen och kund- eller leverantörsreskontran görs alltid för att se så att alla transaktioner stämmer. Utifrån korrekta siffror kan viktiga beslut grundas. Avstämningarna går ofta till så att ett utdrag för en viss period jämförs mot ett konto där samma transaktion och händelser har skett. Varje månad får du en månadsrapportering som visar resultatet av den löpande bokföringen för månaden. Vi rekommenderar alltid månadsrapportering med avstämning mot transaktioner på olika konton mot bokföringen för att du enkelt ska få en övergripande bild av sådant som eventuellt inte stämmer i redovisningen.

Vad kostar bokföring per månad?

Att jämföra priser mellan redovisningsbyråer baserat endast på enskilda tjänster kan ge en begränsad bild av vad det faktiskt kostar att använda en viss byrå. Detta beror på att varje byrå har olika strategier för att balansera sina priser på olika tjänster. En byrå kan erbjuda låga priser på momsredovisning men högre priser på löpande bokföring. Detta innebär att man ska titta på totalpriset för alla tjänster som erbjuds, inte bara priset på enskilda tjänster.

En viktig faktor att ta hänsyn till när man jämför priser mellan olika redovisningsbyråer är om byrån är digitaliserad. Byråer som använder sig av digitala lösningar för sina tjänster kan ofta erbjuda lägre priser än mer traditionella byråer. Detta beror på att digitala verktyg och system kan göra processerna mer effektiva och kostnadseffektiva.

En annan fördel med digitala redovisningsbyråer är att de ofta erbjuder standardiserade priser på sina tjänster. Detta gör det enklare att jämföra priser mellan olika byråer och hjälper dig att hitta det bästa alternativet för din verksamhet. Det är viktigt att tänka på att en digitaliserad byrå inte nödvändigtvis är bättre än en traditionell byrå, det är viktigt att se över vad som passar bäst för din verksamhet.

Hur gör man en Månadsavstämning?

Månadsavstämning av företagets bokföring är en viktigt del för i företags redovisningsprocess. Det är också väsentligt att en månads avstämning sker rätt från början så verksamheten slipper mindre (eller allvarliga) problem i framtiden.

När det sker kontinuerligt får man per automatik ett trygghetsnät att bokföringen inte bara är korrekt, men även kvalitetssäkrad. Anledningarna varför verksamheten bör göra avstämningen månadsvis är många.

Men från vår erfarenhet är den bäst anledningen att man slipper kostsamma överraskningar. Samtidigt får man veta hur företaget mår månadsvis, och har man en övergripande granskning blir det lättare att ta rimliga beslut.

Vad händer om man gör fel i bokföringen?

Vad händer om jag inte har någon bokföring?

Det är brottsligt att inte ha någon bokföring. Reglerna om att alla som driver ett företag ska ha bokföring finns i en lag som heter Bokföringslagen. Om du bryter mot den lagen begår du bokföringsbrott.

Får man bokföra gamla kvitton?

    Gamla kvitton 2009-09-27 16:51 Hejsan jag har en fundering angående bortglömda kvitton.. Jag har hittat ett kontant kvitto(slarv) med datum på förra momsperioden, men om jag bokför med datumet på kvittot så hamnar det på den perioden som redan är avklarad.. hur skall man göra då?? Det blir ju fel i momsrapporten för förra perioden, och det hamnar inte på denna heller..  Skrivet av:  Conny IP: 82.99.104.57 Svar: Gamla kvitton 2009-09-28 08:49 Det finns ingenting som hindrar Dig ifrån att ange det datumet som står på kvittot, men precis som Du själv skriver hamnar då kostnaden på den perioden som Du redan momsdeklarerat. Om Du gör allt rätt efter alla konstens regler så ska Du därefter lämna in en rättelsedeklaration till Skatteverket. Om det gäller ett mindre belopp vet jag att många istället sätter dagens datum på transaktionen. Du lurar inte staten på några pengar - ingen förlorar på detta, men det besparar både Dig och Skatteverket en massa arbete. Men, så får man alltså inte göra  Skrivet av:  UNICELL AB IP: 78.69.177.222 Svar: Gamla kvitton 2009-09-28 18:44 Tack för det svaret, då gör jag som man ej får göra.:)  Skrivet av:  Conny IP: 82.99.104.57 Skriv gärna en kommentar.   

Vad kostar ett bokslut enskild firma?

Vill ni ha hjälp med hela bokföringen vid ett tillfälle eller föredrar ni ett fast pris per månad?Vilka er behov än är så finns det en prisvärd lösning till just er. 

Jag lämnar alltid gratis offerter för att ni i lugn och ro ska få en översikt vad ert behov kostar oavsett bokslut, löpande bokföring, lönehantering eller annan tjänst. 

 • Paket 1                                              500 kr(0 - 30 verifikationer/månad)
 • Paket 2                                              800 kr(31 - 60 verifikationer/månad)
 • Paket 3                                            1200 kr(61 - 90 verifikationer/månad)      
 • Paket 4                                            1600 kr(91 - 120 verifikationer/månad)
 • Paket 5                                             2000 kr(121 - 150 verifikationer/månad)

Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

 • Årsbokslut för enskild näringsverksamhet
 • Årsredovisning för aktiebolag
 • Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag
 • Årsredovisning för ekonomisk förening

Reglerna för årsbokslut och årsredovisning finns i Bokföringsnämndens K-regelverk.

Bokföringsnämnden har också tagit fram handledningen Att föra bok. I handledningen finns bland annat information om arbetet med och innehållet i årsbokslutet och årsredovisningen.

Att föra bok på Bokföringsnämndens webbplats  Vägledningar om årsbokslut och årsredovisning på Bokföringsnämndens webbplats

Hur ofta ska man bokföra enskild firma?

 • Årsbokslut för enskild näringsverksamhet
 • Årsredovisning för aktiebolag
 • Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag
 • Årsredovisning för ekonomisk förening

Reglerna för årsbokslut och årsredovisning finns i Bokföringsnämndens K-regelverk.

Bokföringsnämnden har också tagit fram handledningen Att föra bok. I handledningen finns bland annat information om arbetet med och innehållet i årsbokslutet och årsredovisningen.

Att föra bok på Bokföringsnämndens webbplats  Vägledningar om årsbokslut och årsredovisning på Bokföringsnämndens webbplats