:

Vad hände med mina Swedish Match aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man inte säljer Swedish Match?
 2. När sker tvångsinlösen av Swedish Match?
 3. Kan man köpa aktier i Swedish Match?
 4. Är det värt att köpa Swedish Match?
 5. Vad händer med mina aktier om ett bolag avnoteras?
 6. Vad händer med pengarna om ett bolag avnoteras?
 7. När delar Volvo ut Swedish Match?
 8. Vad kostade Swedish Match 1996?
 9. När ska man sälja aktier som går dåligt?
 10. Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?
 11. Vad händer vid tvångsinlösen av aktier?

Vad händer om man inte säljer Swedish Match?

För prenumerationsärenden, ring 08-573 651 00 · Tillhandahållare av innehåll: Dagens industri, 105 16 Stockholm, org.nr: 556221-8494 · Ansvarig utgivare: Peter Fellman · di.se

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat. Ange källa vid citering. Dagens industri är en del av Bonnier News.

När sker tvångsinlösen av Swedish Match?

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerats på webbplatsen för Erbjudandet (www.smokefree-offer.com). Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande

Kan man köpa aktier i Swedish Match?

Swedish Match ursprung härstammar ur två stora historiska företag. Det statsägda företaget Svenska Tobaksmonopolet som grundades 1915 och Svenska Tändsticks AB som grundades 1917 med Ivar Kreuger som verkställande direktör.

Är det värt att köpa Swedish Match?

För prenumerationsärenden, ring 08-573 651 00 · Tillhandahållare av innehåll: Dagens industri, 105 16 Stockholm, org.nr: 556221-8494 · Ansvarig utgivare: Peter Fellman · di.se

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat. Ange källa vid citering. Dagens industri är en del av Bonnier News.

Vad händer med mina aktier om ett bolag avnoteras?

Det är ingenting som säger att om ett bolag väl noteras på börsen, behöver eller får det stanna där för alltid. Ett bolag kan antingen ansöka om att avnoteras från börsen, eller faktiskt även bli tvingade till det. Det kan hända om:

 • 1 Bolaget eller någon annan har lämnat in ansökan om konkurs eller avveckling av deras verksamhet
 • 2 Bolaget inte längre uppfyller börsens noteringskrav och börsen anser inte att de kan åtgärda bristerna
 • 3 Bolaget genomför så stora förändringar att det blir betraktat som ett nytt bolag, och trots att börsen begärt en ny noteringsprocess fullföljer de det inte
 • 4 Bolaget inte betalar avgifter till börsen, trots eventuella påminnelser
 • 5 Bolaget vill inte längre följa börsens regler
 • 6 Bolaget blir uppköpt

Vad händer med pengarna om ett bolag avnoteras?

Det är ingenting som säger att om ett bolag väl noteras på börsen, behöver eller får det stanna där för alltid. Ett bolag kan antingen ansöka om att avnoteras från börsen, eller faktiskt även bli tvingade till det. Det kan hända om:

 • 1 Bolaget eller någon annan har lämnat in ansökan om konkurs eller avveckling av deras verksamhet
 • 2 Bolaget inte längre uppfyller börsens noteringskrav och börsen anser inte att de kan åtgärda bristerna
 • 3 Bolaget genomför så stora förändringar att det blir betraktat som ett nytt bolag, och trots att börsen begärt en ny noteringsprocess fullföljer de det inte
 • 4 Bolaget inte betalar avgifter till börsen, trots eventuella påminnelser
 • 5 Bolaget vill inte längre följa börsens regler
 • 6 Bolaget blir uppköpt

När delar Volvo ut Swedish Match?

Kassako är nog det ordet jag tänker på men ”utdelningsko” är nog inget dumt ord. En sådan ko som alltid har kapaciteten att pumpa ut ny utdelning till oss investerare. Allt vi behöver göra är att äga dessa och vänta på den automatiska mjölken en eller flera gånger varje år.

Det där var nog min sämsta jämförelse jag någonsin gjort här på bloggen men den bjuder jag på ?

Vad kostade Swedish Match 1996?

Volvos bolagsstämma har idag bifallit styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i Swedish Match till aktieägarna. För varje aktie i Volvo erhålls en aktie i Swedish Match. Aktierna beräknas noteras på O-listan vid Stockholms Fondbörs och på Nasdaq i USA från och med den 15 maj 1996.

Aktierna i Swedish Match delas ut till dem som är registrerade hos Värdepapperscentralen VPC som aktieägare i Volvo på avstämningsdagen den 13 maj 1996. Sista dag för handel med Volvoaktier med rätt till utdelning av aktier i Swedish Match är den 8 maj 1996.

När ska man sälja aktier som går dåligt?

Börsen faller och oron sprider sig över världens marknader. Här ger vi dig som sparar i fonder eller aktier tips på bra saker att tänka på när börsen kraschar och oron över vad som ska ske tar över.

Hur kommer börsen gå framöver? Tyvärr är det ingen som sitter på svaret på den frågan. Det senaste börsfallet kan vara startskottet på en allvarlig kris med en lång period av börsnedgång eller så är det bara ett tillfälligt hack i en kurva som kommer fortsätta uppåt så fort osäkerheten är över.

Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?

Sidan blev senast uppdaterad: 2023-03-07

Att sälja ditt aktiebolag kan vara den största affär du gör som företagare. Genom god planering kan du undvika många problem.

Vad händer vid tvångsinlösen av aktier?

 • Aktiespararna. ”Tvångsinlösen” (HTML). http://www.aktiespararna.se/sajt/om-oss/Bolagsbevakning/Tvangsinlosen/. Läst 3 januari 2011.
 • Stefan Kamlin. ”Beskrivning av ett tvångsinlösenförfarande” (HTML). Arkiverad från originalet den 19 april 2008. https://web.archive.org/web/20080419092333/http://www.dlanordic.com/tempfiles/1060.asp. Läst 7 augusti 2008.