:

Kan man få rotavdrag på fritidshus?

Innehållsförteckning:

 1. När gäller inte ROT-avdrag?
 2. Får man rotavdrag för luftvärmepump?
 3. Får man rotavdrag för garage?
 4. Får man rot-avdrag för sommarstuga?
 5. Hur vet jag om jag har rätt till rotavdrag?
 6. Måste man äga fastigheten för att få rotavdrag?
 7. Vad krävs för att få rot avdrag?
 8. Kan man få bidrag för luftvärmepump?
 9. Vad krävs för att få rot-avdrag?
 10. Vad krävs för att få ROT-avdrag?
 11. Kan man få ROT-avdrag för Attefallshus?
 12. Kan man bli nekad rotavdrag?
 13. Får man ROT-avdrag för sommarstuga?
 14. Är det ekonomiskt med luftvärmepump?

När gäller inte ROT-avdrag?

Tänker du genomföra en renovering med totalentreprenad? Rotavdraget kan erbjuda betydande ekonomiska fördelar för ditt projekt. Det är viktigt att välja rätt entreprenör, bestämma din budget, försäkra dig om att du har rätt försäkringar och att upprätta en realistisk tidsplan. Allt detta bidrar till att ditt renoveringsprojekt kan genomföras så smidigt som möjligt. Med rätt information i handen blir det enklare att genomföra ditt renoveringsprojekt på ett framgångsrikt sätt.

Får man rotavdrag för luftvärmepump?

Det finns två alternativ vid värmepumpsinstallationer. Du kan antingen få en totalsumma, för värmepump och installation eller också betalar du en summa för värmepump och en summa för installation. Vi säljer standardiserade installationer av värmepumpar och räknar då rotavdrag på en del av installationskostnaden. Du ser direkt när du beställer en standard-installation, vad kostnaden blir efter rotavdrag.

Får man rotavdrag för garage?

Skattereduktionen för rotarbete kallas ofta för rotavdrag men det är inte ett avdrag.

Skattereduktionen för rotarbete uppgår till 30 procent av den debiterade arbetskostnaden inklusive mervärdesskatt. Rotavdraget får uppgå till högst 50 000 kr per person och beskattningsår.

Kostnader för material, resor och utrustning ger inte rätt till rotavdrag (67 kap. 18 § IL).

Reparation och underhåll är åtgärder som ger rotavdrag. Det är arbeten som syftar till att återställa eller bibehålla en byggnad eller lägenhet i nyskick. Vanliga åtgärder är att man

 • målar om
 • byter golv, tak och väggmaterial
 • byter köksinredning
 • moderniserar elinstallationer.

Till reparation räknas även byte av bristfälligt konstruerade enstegstätade fasader på småhus.

Får man rot-avdrag för sommarstuga?

Hej!

Jag köpte en stuga förra året och tänker att jag ska renovera den nu. Jag äger inte tomten utan det är en arrendetomt. Får jag göra rotavdrag på renoveringen av stugan då jag inte äger marken?

Hur vet jag om jag har rätt till rotavdrag?

Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt.  

Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du:

 • Anlitar barnvakt
 • Anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation
 • Underhåll eller reparation av fiber 

Måste man äga fastigheten för att få rotavdrag?

Om du är ensamägare till din bostad och planerar ett större renoveringsarbete, kan det i vissa fall vara lämpligt att lämna en andel i bostaden som gåva till din make/maka eller sambo, så att ni får varsitt ROT-avdrag om maximalt 50 000 kronor per person och år. Innan du ger bort en andel i din bostad är det dock viktigt att säkerställa att det inte uppkommer några oönskade skatte- eller familjerättsliga konsekvenser.

Det så kallade ROT-avdraget medges för arbetskostnader som uppkommer vid reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Den maximala skattereduktionen är, i likhet med tidigare, 50 000 kronor per person och år. Den 1 januari 2016 sänktes dock subventionsgraden från 50 procent till 30 procent, vilket innebär att arbetskostnaden måste uppgå till minst 166 667 kronor för att maxbeloppet ska uppnås under år 2016.

Vad krävs för att få rot avdrag?

Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt.  

Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du:

 • Anlitar barnvakt
 • Anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation
 • Underhåll eller reparation av fiber 

Kan man få bidrag för luftvärmepump?

Det nya bidraget för energieffektivisering av småhus är för att förbättra husets värmesystem, till exempel med en värmepump, eller förbättra klimatskalet, till exempel genom tilläggsisolering. Bidraget är tänkt för att skynda på omställningen till en mer hållbar elförbrukning – både för din plånbok och för miljön. Du kan även söka retroaktivt sen 8 november 2022.

Vill du ha hjälp med energieffektivisering av ditt hus i Stockholm?Prata med våra energiproffs för kostnadsfri rådgivningDryft hjälper dig hela vägen från att förstå vad som passar för ditt hus till att utföra renoveringen.

 • Bidraget är uppdelat i två delar, ett för värmesystemet och ett för klimatskalet. För vardera del ges bidrag för 50% av materialkostnaderna upp till 30 000 kr. Så totalt 60 000 kr i bidrag kan fås för att energieffektivisera huset. Dock kan endast bidrag för klimatskalsåtgärder endast beviljas de husägare som också har erhållit bidrag för åtgärder av värmesystem för samma hus efter den 8 november 2022. 

  Inom värmesystem får du bidrag för följande: - Anslutning till fjärrvärme- Installation av en reglerbar värmepump för frånluft, luft-vatten, berg-, sjö- eller jordvärme- Installation av en eller flera reglerbara luft-luftvärmepumpar- Installation av en anordning för uppvärmning med hjälp av biobränsle

  Inom klimatskal får du bidrag för följande: - Tillägsisolering av klimatskalet- Byte av dörrar och fönster- Isolerglas till befintliga fönster

 • Bidraget ges till hus där minst 50% av uppvärmningen och varmvattnet idag görs med el eller gas. För eluppvärmning kan det vara till exempel direktverkande el eller vattenburen värme genom en elpanna.
 • För att få delen av bidraget som är för förbättring av klimatskalet så behöver huset vara byggt före 1990.

Bidraget ges till privatägda småhus, där mer än 50% av uppvärmningen av bostaden och av tappvarmvattnet sker genom el eller gas. Bidraget omfattar kostnader för material för installation av ett energieffektivare värmesystem och åtgärder för att förbättra husets klimatskärm för att minska husets energiförluster och därmed energibehov. Med klimatskärm, eller klimatskal som det också kallas, menas till exempel tilläggsisolering, fönster och ytterdörrar. Delen av bidraget som är för att förbättra klimatskärmen gäller för hus byggda före 1990. 

Småhusen skall vara permanentbostäder, fritidshus omfattas alltså inte av bidraget. Vidare ges inte bidraget till utrymmen i huset som inte tidigare har varit uppvärmda, man kan till exempel inte få bidrag för att bygga till. En förutsättning för bidraget är att man anlitar ett företag med F-skattsedel, så bidraget ges inte om man utför renoveringen själv.

Bidraget täcker upp till 50 % av materialkostnaderna, sammantaget dock högst 60 000 kronor per hus, fördelat på högst 30 000 kronor för nytt värmesystem och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Bidraget betalas bara ut om beloppet för bidraget är minst 10 000 kr. Så det gäller att göra en åtgärd som har minst 20 000 kr (där halva kostnaden då blir bidrag) för att ta del av bidraget.

Vad krävs för att få rot-avdrag?

Om du till exempel behöver renovera ditt hus eller din lägenhet och anlitar en byggfirma kan du ansöka om rotavdrag för renoveringskostnader. Avdraget ligger på 30 procent av kostnaden för själva arbetet, kringliggande utgifter som materialkostnad och liknande går inte att få avdraget.

Företaget eller hantverkaren gör noga anteckningar om kostnaderna för själva arbetet och materialet för att sedan kunna specificera detta på fakturan. Du som privatperson behöver själv inte ligga ute med pengar, utan företaget som utför arbetet gör sedan ett avdrag för ROT i fakturan. De kommer sedan att anmäla rotavdraget till Skatteverket som gör en utbetalning om allt är utfört korrekt.

Vad krävs för att få ROT-avdrag?

Vad krävs av dig för att få rotavdrag

Rot avdraget står för 30% av den totala arbetskostnaden, material ingår inte i rotavdraget.

Kan man få ROT-avdrag för Attefallshus?

Rot avdrag gäller inte bygget för ett Attefallshus, däremot för en renovering av ett Attefallshus. Rot står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Det gäller att ni bor i Attefallshuset, vilket gäller om ni exempelvis har Attefallshuset som ett kontor, eller om någon i familjen bor där. Ibland kan det vara praktiskt för vuxna barn att bo i Attefallshuset. Särskilt i Stockholm, där det fortfarande är svårt för unga personer att hitta bostad som de har råd med. Så länge som de studerar kan det vara bra med ett billigt boende då inkomsterna är lika med noll.

Kan man bli nekad rotavdrag?

Rotavdraget är en skattereduktion som infördes för att främja renovering och underhåll av hus och lägenheter. ROT är en förkortning av renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Rotavdraget gäller alltså bara när du anlitar certifierade företag inom just områden som bygg, måleri, VVS, elinstallation och liknande. Viktigt att komma ihåg är att rotavdrag inte gäller för materialkostnader, bara själva arbetskostnaden. Eftersom att det är från skatten avdraget görs så behöver du också betala in den skatt som krävs för att kunna täcka avdraget som du vill göra. 

Rotavdraget ger dig 30% skattereduktion för tjänster som berör bygg, renovering och underhåll av din bostad upp till 50 000 kronor per person och år. Kombinerar du rotavdraget med rutavdrag ligger det totala maxbeloppet på 75 000 kr. För att kunna få rotavdrag är det viktigt att välja ett certifierat företag med F-skattsedel som är berättigade att erbjuda rotavdrag. Du ska även äga och bo i bostaden där renoveringen ska genomföras. 

Det är inte du personligen som ansöker om avdraget, det gör företaget som utför arbetet och det ska vara avdraget på fakturan när du får den. Det är dock viktigt att du håller koll på hur mycket avdrag du gör varje år så att du inte överskrider maxbeloppet om 50 000 kronor. Är ni två personer som äger bostaden kan ni tillsammans få upp till 100 000 kronor i avdrag. 

Får man ROT-avdrag för sommarstuga?

Rotavdraget är ett skatteavdrag på 30 procent av arbetskostnaden till privatpersoner för reparationer och underhåll. "Rot" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och infördes officiellt i december 2008. Rotavdraget testades egentligen första gången den 15 februari 1993 för att stimulera byggindustrin. 2008 permanentades rotavdraget för att göra om svartjobb till vita jobb, samt att ge privatpersoner ökade möjligheter att bygga om och renovera sina bostäder.

Är det ekonomiskt med luftvärmepump?

Uppgifterna om energibesparing är delvis baserade på Energimyndighetens tester. Energimyndigheten testar luftvärmepumpar med jämna mellanrum. De testar värmepumparnas kapacitet för klimatet i tre olika områden i Sverige som de har delat upp enligt norra, mellersta och södra Sverige där Malmö, Borås och Luleå fungerar som exempelstäder. De tittar på två olika stora hus när det gör sina jämförelser.

Man delar ofta in Sverige i olika zoner utifrån genomsnittlig uppmätt utomhustemperatur. Ju kallare klimatet är utanför huset desto större kapacitet på luftvärmepumpen behövs för att du ska kunna få en så hög energieffektivitet och besparing som möjligt. Titta på kartan för att ta reda på vilken zon ditt hus ligger i.