:

Vad är ett godkänt kassaregister?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett godkänt kassaregister?
 2. Var går gränsen för kassaregister?
 3. Hur lång tid tar det att få kassaregister?
 4. Vad händer om man inte har kassaregister?
 5. Är Swish ett kassaregister?
 6. Måste man anmäla kassaregister?
 7. Hur skaffar jag kassaregister?
 8. Vilka företag måste ha kassaregister?
 9. Får man kvitto när man Swishar?
 10. Vad kostar ett kassaregister?
 11. Är Swish räknas som inkomst?
 12. När kollar Skatteverket Swish?
 13. Kan Försäkringskassan se mitt konto?

Vad är ett godkänt kassaregister?

Kassaregister åsyftar en terminal eller ett system för hantering och dokumentering av kontantbetalning. De är numera avgörande för att företagare ska kunna leva upp till de bokföringsmässiga krav som ställs. När det kommer till dessa register så är kontant synonymt med pengar och bör därför inte tolkas som att de enbart används i samband med fysiska kontanter, utan används även i samband med såväl kortbetalning som överföringar med Swish. I Sverige så är det i de flesta fall obligatoriskt för den som yrkesmässigt säljer varor eller tjänster att ha ett godkänt kassaregister. Den nuvarande gränsen för krav på kassaregister ligger på fyra prisbasbelopp.

Då tanken bakom kassaregister är att de ska säkerställa fullgod dokumentation över transaktioner så måste kassaregistret dokumentera samtliga registreringar och även spara så kallad behandlingshistorik som visar huruvida inställningar har ändrats. Utöver detta så måste det vara tillverkardeklarerat och anslutet till en certifierat kontrollenhet i ett certifierat kontrollsystem. Det är i slutändan Skatteverket som avgör huruvida ett kassaregister är godkänt för bruk.

Var går gränsen för kassaregister?

Enligt Kassaregisterlagen ska alla företag som har en kontant omsättning för mer än fyra prisbasbelopp använda ett certifierat kassaregister. Kontant betalning innebär betalning med kontokort eller mynt och sedlar, men kan också omfatta presentkort, måltidskuponger och liknande betalningsmedel.

Syftet med bestämmelserna om kassaregister är att skydda dig som seriös företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens.

Hur lång tid tar det att få kassaregister?

Jag har en webbutik där jag säljer antingen mot faktura eller via kortbetalning. Gäller kravet på kassaregister även köp via webbutik med kort?

Vad händer om man inte har kassaregister?

Du kan koppla ett eller flera kassaregister till ditt företagskonto. När du öppnar ett kassaregister på en smartphone eller surfplatta kan du inte öppna samma kassaregister på en annan enhet samtidigt. För att kunna använda två kassaregister samtidigt måste du alltså ha två separata kassaregister. Kassaregistret måste vara öppet för att du ska kunna ta emot betalningar.

Alla betalningar som registrerats i ett kassaregister sammanställs i en Z-rapport när kassaregistret stängs. Du kan se din försäljning uppdelad efter kontanter under Kassaregister > Z-rapporter. Det är viktigt att du stänger kassaregistret i slutet av varje arbetsdag eller arbetsskift för att bokföringen ska bli rättvisande.

Du kan läsa om andra typer av rapporter som finns tillgängliga i Zettle-appen här.

Är Swish ett kassaregister?

En betalning som görs via Swish jämställs med en betalning med kontanter eller kontokort. Det innebär att det är reglerna om kassaregister i Skatteförfarandelagen som gäller. Överstiger summan av betalningarna med Swish, kontanter och kort fyra prisbasbelopp (186 000 kronor år 2019) måste företaget normalt sett ha ett certifierat kassaregister. 

Om företaget inte har ett certifierat kassaregister får kunden inget godkänt kvitto eller verifikat om ni inte själva skriver ett. Den bekräftelse man får i Swish egen mobiltjänst är inte ett komplett verifikat utan bara en bekräftelse på själva transaktionen. 

När försäljningen går via ett kassaregister är det viktigt att det går att urskilja hur betalningen genomförts. Olika knappar på registret gör att det går att registrera betalningssätt så att det tydligt framgår på kvittot. 

Måste man anmäla kassaregister?

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.Jag förstår

Hur skaffar jag kassaregister?

Har ditt företag en försäljning på över 189 200 kr under 12 sammanhängande månader? I så fall behöver du ett kassaregister och en kontrollenhet för att kunna hålla koll på din försäljning på rätt sätt. Skatteverket kräver nämligen att vinstdrivande företag som säljer för mer än fyra prisbasbelopp ska ha ett godkänt kassaregister.

Att skaffa ett kassaregister är inte lika svårt och krångligt som det kanske låter. Så snart du har listat ut vilken typ av kassaregister som passar ditt företag bäst, så är det bara att välja om du vill göra investeringen att köpa ett kassaregister eller om du vill hyra ett.

Det finns olika sorters kassaregister att välja mellan. Det finns stationära kassor med en stor dataskärm och kassalåda, sådana som ofta syns i matbutiker. Sedan finns det även smidiga mobilkassor som du kan ha i din smartphone eller på surfplattan. Då blir du mer flexibel och kan ta betalt av dina kunder på ett smidigare sätt. Vilken typ av kassa som passar dig bäst beror bland annat på hur högt tryck du har på kassan, alltså om du har rusningstider med många kunder eller inte. Låt helt enkelt ditt behov och din företagstyp bestämma vilken typ av kassa du behöver.

Vilka företag måste ha kassaregister?

Om du säljer varor eller tjänster kontant eller mot betalning med kontokort för högst fyra prisbasbelopp inklusive moms under ett räkenskapsår på tolv månader behöver du inte ha ett tillverkardeklarerat kassaregister. Då anses den kontanta försäljningen vara av obetydlig omfattning. Fyra prisbasbelopp för år 2023 är 210 000 kronor (4 × 52 500 kronor). Exempel på kontantförsäljning är betalning med sedlar och mynt, presentkort, kuponger som företaget löser in hos något annat företag och liknande. Som betalning med kontokort räknas betalning med konto- eller kreditkort och andra elektroniska betalningstjänster så som Swish.

Om du inte är skyldig att ha ett tillverkardeklarerat kassaregister, är du inte heller skyldig att erbjuda kvitto. Men det kan dock vara lämpligt att kunna erbjuda ett kvitto till kunden.

Är kunden en företagare ställer bokföringslagen och momsreglerna krav på underlag i kundens bokföring och avdragsrätt till moms.

Får man kvitto när man Swishar?

Getswish AB, 2023

Getswish AB, org 556913-7382, is a Swedish FinTech company behind the mobile payment service Swish. The corporate domicile is Stockholm, Sweden.

Vad kostar ett kassaregister?

Alla företag måste ha ett certifierat kassaregister som registrerar all försäljning för att uppfylla Skatteverkets krav. Undantaget är företag som har en årlig omsättning på mindre än 190 400 kr (inkl. moms).

Är Swish räknas som inkomst?

Jag undrar en sak . Räknas inte swish insättning som inkomst i ansökan om ekonomisk bistånd? jag har en vän som fick ex 2000kr in satt på sitt konto via swish för att vännen skulle fixa bilen som vännens förälder äger . Fast vännen fått bilen av sin förälder. Vännen har erkänt att vännen inte kan stå på bilen för då förlorar vännen bidraget, varje gång jag får en extra tillgång/inkomst förlorar jag rätten till bidraget i flera månader eller få ned sänkt . Men min vän får fortsatt fullt utbetalt bidrag . är det här rätt ?

När kollar Skatteverket Swish?

2 mars 2020 — Av Skatteverkets föreskrifter följer vidare en skyldighet att registrera använt betalningsmedel. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att …

Ingen kontrollavgift när swishbetalning registrerats i kassaregistret som annat betalningsmedel än Swish | Rättslig vägledning | Skatteverket

Du kan betala med Swish eller bankgiro. En inbetalning med Swish syns på ditt skattekonto inom tre bankdagar, men beloppet bokförs på skattekontot samma dag som …

Kan Försäkringskassan se mitt konto?

27 januari 2023 | nyheter

Försäkringskassan betalar ut elstödet till det konto du har registrerat i Swedbanks kontoregister. Om du inte har anmält något konto i Swedbanks kontoregister tittar Försäkringskassan om det finns ett bankkonto registrerat hos dem eller hos Pensionsmyndigheten, och betalar elstödet dit.