:

Hur mycket skatt på fritidshus?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt på fritidshus?
 2. Hur taxeras fritidshus?
 3. Måste man deklarera fritidshus?
 4. När behöver man inte betala fastighetsskatt?
 5. Är sommarstuga en fastighet?
 6. Är det fastighetsskatt på fritidshus?
 7. Hur mycket är fastighetsskatten 2023?
 8. Får man bo permanent i en sommarstuga?
 9. Får man bo heltid i ett fritidshus?
 10. Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Hur mycket skatt på fritidshus?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.

Hur taxeras fritidshus?

Sedan den 1 januari 2008 är det kommunal fastighetsavgift som gäller för bostäder i stället för statlig fastighetsskatt. Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har en kommunal fastighetsavgift. Statlig fastighetsskatt är en skatt som ägare till skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala.

Måste man deklarera fritidshus?

Var fritidshuset ligger är den faktor som påverkar värdet på huset mest. Många spekulanter till sommarstugor letar efter hus som inte ligger allt för långt bort från deras permanentbostad eller från en stad samtidigt som de önskar avskildhet, utan störande trafik. Närhet till vatten är också en viktig variabel för många blivande husköpare. Marknadsvärdet påverkas också av husets skick och storlek. Hur husets grund och tak ser ut kan vara en sådan fråga som är viktig för en spekulant, liksom om huset är vinterisolerat och om det finns vatten, avlopp och fiber. En mäklare kan hjälpa till att värdera fritidshuset. Mäklaren tittar då på faktorer som läge, storlek och skick men också hur bostadsmarknaden ser ut för stunden och vad liknande hus har gått för den senaste tiden.

Innan försäljningen av fritidshuset marknadsförs är det bra att samla ihop så mycket information om huset som möjligt. Det kan till exempel vara ritningar, eventuella servitut, eventuellt arrende och renoveringskvitton. Har fritidshuset enskilt vatten kan resultat från vattenprover vara bra att ha. Säljarens upplysningsplikt innebär att säljaren ska informera om fel och brister på huset som hen känner till och som kan vara svåra att upptäcka vid en undersökning. Köparens undersökningsplikt innebär att undersöka huset noggrant före köpet. Säljaren är dock ansvarig för dolda fel på ett fritidshus. Ett dolt fel måste ha funnits vid köptillfället, ska inte ha kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning och ska inte vara förväntat utifrån husets ålder och skick. Säljaren är ansvarig för dolda fel i tio år. Att sälja ett fritidshus i befintligt skick tar inte bort säljarens upplysningsplikt. Säljaren kan teckna en så kallad dolda fel-försäkring. Både säljaren och köparen kan låta en besiktningsman besikta bostaden.

När behöver man inte betala fastighetsskatt?

Beroende på vilken typ av fastighet du äger kan du behöver betala antingen en kommunal fastighetsavgift eller en statlig fastighetsskatt – eller i vissa fall både och. Här går vi igenom skillnaden mellan de båda avgifterna.

Är sommarstuga en fastighet?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om vad som tillhör en fastighet. Regler om detta finns i jordabalken (JB).

Är det fastighetsskatt på fritidshus?

För fastigheter betalas antingen statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. I vissa fall kan bägge dessa behöva betalas. Denna situation uppstår exempelvis om en hyresfastighet både har bostäder och lokaler för andra ändamål. För privatpersoner sker det däremot ytterst sällan. 

Det är den juridiska person som står som ägare på fastigheten den första januari som kommer att behöva betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift uträknat på taxeringsvärdet föregående år.  Vid flera ägare kommer summan att fördelas på dessa utifrån deras ägarandel. 

Hur mycket är fastighetsskatten 2023?

Fastighetsskatten heter idag kommunal fastighetsavgift. Det är den skatt man betalar till staten eller kommunen varje år när man äger en fastighet. Fastighetsavgiften betalas till kommunen. Du behöver inte göra någon inbetalning av din fastighetsavgift, den är förtryckt i din deklaration.

Det är andra förutsättningar än de vi nämner ovan för till exempel jordbruksfastigheter och hyresfastigheter och obebyggda fastigheter. Den typ av fastigheter kommer vi inte gå igenom här. I denna artikel är det endast vanliga hus som behandlas.

Får man bo permanent i en sommarstuga?

Att flytta ut och bosätta sig permanent i fritidshus blir allt vanligare. Med tanke på de stigande fastighetspriserna, speciellt i storstadsregionerna, är det svårt för unga familjer att skaffa sig en egen villa i hemkommunen. Att istället köpa ett fritidshus och bygga om det för permanentboende kan då vara en lösning. Så gjorde familjen Strandell.

Det cirka 70 m2 stora fritidshuset är byggt 1962.

Får man bo heltid i ett fritidshus?

Var ditt fritidshus befinner sig geografiskt är avgörande för flera faktorer.

 • Pris. Den kanske allra största faktorn som påverkar priset är just läget. Ett fritidshus som ligger i norra Sverige och djupt ute i skogen är ofta betydligt billigare än ett som ligger kring Stockholms skärgård.
 • Preferenser. Geografiskt läge är för många köpare mycket viktigt, bestäm dig därför redan innan hur mycket du är beredd att betala för ditt drömläge.
 • Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?

  Den 1 januari 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten för bostäder av en kommunal fastighetsavgift. Många har svårt att skilja mellan fastighetsskatt och fastighetsavgift, och begreppen blandas ofta ihop. Mattias Larsson, VD på Bjurfors i Skåne, förklarar skillnaden:  

  – Vi vet att det finns en förvirring kring fastighetsavgift och fastighetsskatt, men regelverket är tydligt. Kommunal fastighetsavgift betalas för fastighet med bostäder och statlig fastighetsskatt betalas för fastighet som inte är bostäder, förklarar Mattias Larsson.