:

Hur räknar man ut omställningsstöd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut omställningsstöd?
 2. Hur räknar man ut täckningsbidrag vid omställningsstöd?
 3. Har du rätt till omställningsstöd?
 4. Är det skatt på omställningsstöd?
 5. När får man veta om man får Omställningsstudiestöd?
 6. Hur mycket bidrag får man per månad?
 7. När får man omställningsstöd?
 8. Vem betalar omställningsstöd?
 9. Hur stor chans att få Omställningsstudiestöd?
 10. Hur mycket kan jag få i Omställningsstudiestöd?
 11. Hur beräknas Omställningsstudiestöd?
 12. Får 32000 i bidrag?
 13. Hur mycket bidrag får jag?
 14. Är det svårt att få omställningsstöd?
 15. Kan man plugga och få 80 av sin lön?

Hur räknar man ut omställningsstöd?

Här kan du läsa om Försäkringskassans del i handläggningen av din ansökan om omställnings­studiestöd hos CSN.

Omställnings­studiestöd är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Hur räknar man ut täckningsbidrag vid omställningsstöd?

Hem > H > Hur Räknar Man Ut Täckningsbidrag Omställningsstöd?

För stödperioderna maj-september 2021 och december 2021-februari 2022. För att räkna ut täckningsbidraget utgår du från periodens nettoomsättning och minskar den med periodens: kostnader för handelsvaror, legoarbeten och underentreprenader. inköp av råvaror och förnödenheter.

Har du rätt till omställningsstöd?

Ett ekonomiskt stöd i form av bidrag och lån som du kan få genom CSN om du vill gå en utbildning mitt i arbetslivet. Poängen är att du ska bredda din kompetens och på så sätt stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kan också få stödet om du blivit av med jobbet.

Du kan söka omställningsstudiestöd om du är mellan 27 och 62 år, har arbetat minst åtta av de senaste 14 åren och minst 12 av de senaste 24 månaderna. Du kan söka stödet även om du är arbetslös just nu, så länge du klarar de andra kraven.

Är det skatt på omställningsstöd?

Stödet riktar sig till aktiebolag eller organisationer med F-skatt och en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. För att kunna ta del av stödet måste företaget ha tappat minst en viss andel av sin omsättning under stödperioden jämfört med samma period förra året. Vidare krävs bland annat följande:

 • Omsättningsminskningen ska så gott som uteslutande bero på coronapandemin.
 • Företaget (eller moderbolaget om det är en koncern) får inte ha verkställt eller beslutat om utdelning, eller motsvarande, under perioden mars 2020 till juni 2021. Koncernbidrag är dock inget hinder för stöd.
 • Företaget får inte ha restförda skatte- eller avgiftsskulder hos Kronofogden, näringsförbud (gäller även VD, styrelse och ägare) eller vara på obestånd.
 • Företaget ska också ha gjort vad som rimligtvis krävs för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd.
 • Om företaget ingår i en koncern får det inte finnas vare sig koncern- eller intresseföretag med säte i ett så kallat skatteparadis.
 • Ansökan ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020.

När får man veta om man får Omställningsstudiestöd?

CSN står för Centrala studiestödsnämnden och är en myndighet, det vill säga en verksamhet som drivs av staten. Förutom att hantera studiemedel har CSN även hand om bland annat studiehjälp till gymnasieungdomar, studiestartsstöd, omställningsstudiestöd och återbetalningen av studielån.

CSN samlar även in statistik om studiestödet. Man ansvarar även för körkortslån, som den som är arbetslös eller ung kan få för att öka chanserna till jobb. På CSN arbetar ungefär 1 100 personer. Huvudkontoret ligger i Sundsvall, men CSN finns på 11 orter runt om i landet.  

Studiestöd kallas ofta ”CSN” i folkmun, fast bokstäverna alltså egentligen är förkortning för själva myndigheten. Målet med CSN är att erbjuda bidrag och ett förmånligt lån så att vem som helst i Sverige ska kunna studera, utan att riskera de skuldfällor som exempelvis många sms-lån kan leda till. Den som har studielån (tagna från 1989 och framåt) betalar år 2023 en ränta på 0,59 procent på kvarstående lånesumma.

Det finns olika typer av studiestöd, men om vi börjar med det vanligaste studiestödet som den som studerar på högskola, universitet, folkhögskola, komvux eller yrkeshögskola kan söka, så kallas det studiemedel. Det består av två delar: ett bidrag som man får och ett lån som måste betalas tillbaka. 

År 2023 höjdes studiemedlet med 8,7 procent från året innan. För den som ansöker om och får beviljat både bidrag och lån för heltidsstudier så hamnar det på totalt 12 052 kronor per fyraveckorsperiod.

Om vi återgår till att prata om det vanligaste, studiemedlet, så är siffrorna för 2023 för heltidsstudier 913 kronor i bidrag och 2100 kronor i lån per vecka – eller totalt 12 052 kronor per fyra veckorsperiod. Du behöver inte ta ut allt detta, det går att enbart söka bidraget eller en del av lånet (även för dig som pluggar heltid).

Den som har vårdnaden om barn kan få tilläggsbidrag. Det går också att ansöka om tilläggslån om man är minst 25 år och hade en viss inkomst året innan man började studera eller om merkostnadslån för att exempelvis betala avgifter för studier utomlands. Det går även att söka högre bidrag för den som studerar på exempelvis gymnasienivå och inte har den utbildningen sedan tidigare.

Det beror på vilken utbildnings­nivå du studerar på, vad du har studerat tidigare och om du tar ut bidrag och/ eller lån på heltid eller deltid. För bidrag och lån på heltid för studier på eftergymnasial nivå räcker studiemedlet i 240 veckor, motsvarande ungefär 6 års heltidsstudier.

För att få studiemedel måste du vara under 61 år. Studier på gymnasienivå hamnar i en annan kategori och då kan du få studiestöd i 80 eller 120 veckor beroende på din studiebakgrund. Läser du som vuxen in grundskolan kan du ansöka om studiestöd 40, 80 eller 100 veckor.

Hur mycket bidrag får man per månad?

CSN står för Centrala studiestödsnämnden och är en myndighet, det vill säga en verksamhet som drivs av staten. Förutom att hantera studiemedel har CSN även hand om bland annat studiehjälp till gymnasieungdomar, studiestartsstöd, omställningsstudiestöd och återbetalningen av studielån.

CSN samlar även in statistik om studiestödet. Man ansvarar även för körkortslån, som den som är arbetslös eller ung kan få för att öka chanserna till jobb. På CSN arbetar ungefär 1 100 personer. Huvudkontoret ligger i Sundsvall, men CSN finns på 11 orter runt om i landet.  

Studiestöd kallas ofta ”CSN” i folkmun, fast bokstäverna alltså egentligen är förkortning för själva myndigheten. Målet med CSN är att erbjuda bidrag och ett förmånligt lån så att vem som helst i Sverige ska kunna studera, utan att riskera de skuldfällor som exempelvis många sms-lån kan leda till. Den som har studielån (tagna från 1989 och framåt) betalar år 2023 en ränta på 0,59 procent på kvarstående lånesumma.

Det finns olika typer av studiestöd, men om vi börjar med det vanligaste studiestödet som den som studerar på högskola, universitet, folkhögskola, komvux eller yrkeshögskola kan söka, så kallas det studiemedel. Det består av två delar: ett bidrag som man får och ett lån som måste betalas tillbaka. 

År 2023 höjdes studiemedlet med 8,7 procent från året innan. För den som ansöker om och får beviljat både bidrag och lån för heltidsstudier så hamnar det på totalt 12 052 kronor per fyraveckorsperiod.

Om vi återgår till att prata om det vanligaste, studiemedlet, så är siffrorna för 2023 för heltidsstudier 913 kronor i bidrag och 2100 kronor i lån per vecka – eller totalt 12 052 kronor per fyra veckorsperiod. Du behöver inte ta ut allt detta, det går att enbart söka bidraget eller en del av lånet (även för dig som pluggar heltid).

Den som har vårdnaden om barn kan få tilläggsbidrag. Det går också att ansöka om tilläggslån om man är minst 25 år och hade en viss inkomst året innan man började studera eller om merkostnadslån för att exempelvis betala avgifter för studier utomlands. Det går även att söka högre bidrag för den som studerar på exempelvis gymnasienivå och inte har den utbildningen sedan tidigare.

Det beror på vilken utbildnings­nivå du studerar på, vad du har studerat tidigare och om du tar ut bidrag och/ eller lån på heltid eller deltid. För bidrag och lån på heltid för studier på eftergymnasial nivå räcker studiemedlet i 240 veckor, motsvarande ungefär 6 års heltidsstudier.

För att få studiemedel måste du vara under 61 år. Studier på gymnasienivå hamnar i en annan kategori och då kan du få studiestöd i 80 eller 120 veckor beroende på din studiebakgrund. Läser du som vuxen in grundskolan kan du ansöka om studiestöd 40, 80 eller 100 veckor.

När får man omställningsstöd?

Här kan du läsa om Försäkringskassans del i handläggningen av din ansökan om omställnings­studiestöd hos CSN.

Omställnings­studiestöd är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Vem betalar omställningsstöd?

Ett omställningsstöd är ett sådant näringsbidrag som avses i 29 kap. 2 § IL. Stödet ges av staten för att möjliggöra en omställning av företagets verksamhet till följd av corona och beräknas på både uteblivna intäkter och fasta kostnader i förfluten tid. Särskilda regler har införts för beskattningen av omställningsstödet.

Utgångspunkten är att företagets omsättning är skattepliktigt och de fasta kostnader som är stödberättigade är sådana kostnader som dras av vid beskattningen. Stödet ska därför vanligtvis tas upp vid inkomstbeskattningen. Stöd som däremot avser fasta kostnader i en verksamhet som är undantagen från beskattning är skattefritt (4 § LOM, prop. 2019/20:181 s. 33).

Hur stor chans att få Omställningsstudiestöd?

Kraven från både arbetsgivaren och honom själv i kombination med långväga dryg pendling gjorde att hans ork till slut tröt. Petter Kärrlander gick in i väggen.

En kollega till honom, som jobbade som inhyrd HR-chef på företaget, peppade Petter Kärrlander att tänka i nya banor. Kollegan övertygade Petter om att han skulle passa utmärkt som egenföretagare och att han som inhyrd konsult skulle få bättre möjlighet att styra över sin tid.

– Han var en bra människokännare och hade gjort en liknande resa själv. Min egna tanke var att starta eget efter att just ha gått in i väggen låter som den sämsta kombination man kan tänka sig.

Hur mycket kan jag få i Omställningsstudiestöd?

Här kan du läsa om Försäkringskassans del i handläggningen av din ansökan om omställnings­studiestöd hos CSN.

Omställnings­studiestöd är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Hur beräknas Omställningsstudiestöd?

– Du måste ha arbetat åtta år (96 månader) under de senaste 14 åren och minst 12 månader under de senaste 24 månaderna. Arbete ska ha varit din huvudsyssla, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan måste du ha arbetat.

– Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill.

– Du får tillgodoräkna dig arbetstid från året du fyllde 19 år.  Eftersom det krävs att du har arbetat åtta år kan du tidigast söka stöd när du har fyllt 27 år. Den övre åldersgränsen för omställningsstudiestödet är 62 år.  (Du kan få bidrag högst 10 veckor från och med det år du fyller 61 år till och med året du fyller 62 år). Omställningsstudielånet kan man ansöka om till och med det år man fyller 60.

– Det statliga omställningsstudiestödet motsvarar 80 procent av din inkomst, upp till ett maxbelopp som 2022 är 21 300 kronor per månad, före skatt. Detta stöd betalas ut av CSN.

– Den som jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal och som är anslutna till en trygghetsorganisation har också rätt till det som kallas kompletterande studiestöd. Det ger påfyllning av bidraget med 80 procent av lönen upp till 32 542 kronor i månaden, och 65 procent av lönen upp till 66 800 kronor i månaden. Detta stöd betalas ut av trygghetsorganisationerna.

Tabellen visar hur mycket studiebidrag du kan få beroende på månadslön – med och utan kompletterande omställningsstöd.

– Det beror på din inkomst som i sin tur avgör hur mycket bidrag du kan få. För 2022 är maxbeloppet för lånet 12 514 kronor per månad.

Får 32000 i bidrag?

Allow the use of cookies from Facebook on this browser?

We use cookies and similar technologies to help provide and improve content on Meta Products. We also use them to provide a safer experience by using information we receive from cookies on and off Facebook, and to provide and improve Meta Products for people who have an account.

Hur mycket bidrag får jag?

Här ser du hur mycket studiemedel du kan få per vecka beroende på om du studerar på heltid eller deltid. Du kan välja att låna mindre eller inte låna alls. Studiemedlen betalas vanligtvis ut för fyra veckor i taget.

Är det svårt att få omställningsstöd?

Oväntat många ansökningar och en helt ny typ av stöd har gjort att hanteringen av dem har tagit tid. Nu, en bit in i mars, har CSN fortfarande stora volymer kvar att behandla.

Kan man plugga och få 80 av sin lön?

Ett nytt studiestöd för vuxna, helt vid sidan av det ”vanliga” studiestödet från CSN. Det införs för att du som har hunnit arbeta ett antal år ska kunna studera och bli starkare på arbetsmarknaden.

Du ska ha arbetat i minst åtta år. De åtta åren måste inte vara i följd, men de ska ligga inom en tidsram på 14 år. Dessutom krävs att du har arbetat minst tolv månader de senaste två åren. Du ska vara mellan 27 och 62 år (2026 höjs gränsen till 63 år).

Upp till 80 veckor, vilket motsvarar ungefär två års studier. Den begränsningen upphör dock det år du fyller 40 år: Då kan du få stöd även för längre utbildningar. Men hur lång utbildningen än är får du inte studiestöd för mer än högst 44 veckors studier på heltid.