:

Kan man skriva sig i annan kommun?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man skriva sig i annan kommun?
  2. Kan man vara skriven på en adress man inte bor på?
  3. Vad händer om man inte bor där man är skriven?
  4. Kan man vara skriven på två olika adresser?
  5. Kan man vara skriven på 2 ställen?
  6. Får man bo på två ställen?
  7. När anses man bo på en adress?
  8. Får man bidrag om man är hemlös?
  9. Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?

Kan man skriva sig i annan kommun?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om folkbokföring återfinns i folkbokföringslagen. Enligt 6§ (se https://lagen.nu/1991:481#P6S1) så ska en person folkbokföras på den fastighet och i den territoriella församling där han eller hon är bosatt. Den plats där en person kan antas regelmässigt tillbringa sin dygnsvila ska anses som den plats där man är bosatt. Däremot så anses det inte som en ändrad bosättning om en person under en på förhand bestämd tid av högst ett år tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än där denne har sin egentliga hemvist (8§).

Kan man vara skriven på en adress man inte bor på?

Till höstens kurser blev drygt 27 000 studenter antagna till Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Drygt 6000 av dem är heltidsstudenter.  

När SVT Nyheter Småland pratar med studenter på Campus i Växjö är det få som känner till att det är ett brott att vara folkbokförd på fel adress. 

Vad händer om man inte bor där man är skriven?

Till höstens kurser blev drygt 27 000 studenter antagna till Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Drygt 6000 av dem är heltidsstudenter.  

När SVT Nyheter Småland pratar med studenter på Campus i Växjö är det få som känner till att det är ett brott att vara folkbokförd på fel adress. 

Kan man vara skriven på två olika adresser?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Kan man vara skriven på 2 ställen?

Hem > K > Kan Man Vara Folkbokförd På En Adress Och Bo På En Annan?

Svar: Man ska vara folkbokförd på adressen där man har sin huvudsakliga dygnsvila. Har du flera bostäder kan det räknas som dubbel bosättning, förutsatt att du bor i var och en av bostäderna minst en sjundedel av tiden. Då avgör Skatteverket var du ska vara folkbokförd och bedömningen görs utifrån din livssituation.

Får man bo på två ställen?

Den grundläggande registrering som sker av den svenska befolkningen kallas för folkbokföring. Hur den går till regleras av Folkbokföringslagen. I samband med flytt, giftermål eller namnbyte ska du vända dig till Skatteverket som sköter folkbokföringen. Saker som påverkas är bland annat var du betalar skatt, rättighet till olika bidrag och var du ska rösta.

Inom folkbokföringen finns en grundregel som säger att du ska bokföras där du bor, oavsett vem som är ägare till den aktuella bostaden. Du kan till exempel vara inneboende hos någon annan och inte själv äga bostaden, men ändå vara folkbokförd på adressen. Skatteverkets definition är att du anses vara bosatt på den adress där du regelbundet sover för natten.

När anses man bo på en adress?

Hem > K > Kan Man Vara Folkbokförd På En Adress Och Bo På En Annan?

Svar: Man ska vara folkbokförd på adressen där man har sin huvudsakliga dygnsvila. Har du flera bostäder kan det räknas som dubbel bosättning, förutsatt att du bor i var och en av bostäderna minst en sjundedel av tiden. Då avgör Skatteverket var du ska vara folkbokförd och bedömningen görs utifrån din livssituation.

Får man bidrag om man är hemlös?

När SVT lanserade serien ”36 dagar på gatan”, som ger en inblick i bostadslösa människors vardag, blossade frågan om hemlöshet upp i debatter. I serien får vi bland annat se hur hemlösa människor fördriver vinternätterna med att åka tåg mellan olika städer. På tåget är det relativt varmt, och åker man en längre sträcka går det kanske till och med att få någon timmes sömn innan det är dags att byta linje. 

”Vem hade kunnat föreställa sig vid 30 att man skulle vara bostadslös vid 60? Jag tror inte att någon tänker på det viset.” – Martin, bostadslös, uttalar sig under en nattlig tågresa i ”36 dagar på gatan”.

I FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 25 (1), står det att varje person har rätt till en levnadsstandard som är "tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster". Det står också att varje människa har "rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.” I skildringen av hemlösas tillvaro blir det tydligt att detta inte uppfylls.

Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.