:

Vad menas med leverantörsskulder?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med leverantörsskulder?
 2. Vilket konto är leverantörsskulder?
 3. Hur bokför jag leverantörsskulder?
 4. Vad är en leverantörsreskontra?
 5. Måste man spara leverantörsfakturor?
 6. När används konto 4011?
 7. Vad är skillnad på Kundfaktura och Leverantörsfaktura?
 8. Är leverantörsskulder en kostnad?
 9. Hur bokför man en Leverantörsfaktura?
 10. Måste man ha leverantörsreskontra?
 11. Hur ser en leverantörsreskontra ut?
 12. Hur länge ska man spara leverantörsfakturor?
 13. När används konto 4000?

Vad menas med leverantörsskulder?

Om inte bokföringstidpunkten senareläggs ytterligare ska bokföring av affärshändelsen ske senast när leverantörsfakturan ankommer till företaget. Detta gäller även om fakturan är tvistig. Fakturan bokas in på konto 2440 Leverantörsskulder.

Enligt 5 kap. 2 § BFL får företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 mkr får tillämpa kontantmetoden, dvs. att vänta med att bokföra affärshändelser tills betalning sker. Därmed bokförs inte leverantörsskulder utan en kostnad bokförs när betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda leverantörsskulder bokföras.

Vilket konto är leverantörsskulder?

Du har betalat en faktura från en leverantör för sent och har därför fått en faktura på dröjsmålsräntan (räntefaktura). Dröjsmålsräntan [8422] betalas via plusgirot [1920].

Skilj mellan räntekostnader för leverantörsskulder och andra räntekostnader. Använd därför ett särskilt konto [8422] för räntekost­nader för leverantörsskulder.

Hur bokför jag leverantörsskulder?

En leverantörsfaktura bokförs enligt faktureringsmetoden vid två tillfällen: när företaget tar emot fakturan och när företaget betalar fakturan. I bokföringen används vanligtvis konto 2440 Leverantörsskulder.

När ett företag köper en vara på faktura av en leverantör uppstår en leverantörsskuld. Skulden är lika stor som beloppet på fakturan och finns kvar tills fakturan är betald. Det räknas som en kortfristig skuld. Den normala momssatsen på varor är 25 procent, men momssats på tolv procent, sex procent och noll procent förekommer också. Den ingående momsen är avdragsgill för momspliktiga företag. 

Vad är en leverantörsreskontra?

I vårt program Björn Lundén Bokföring kan du göra en kontroll av reskontra per leverantör där du ser alla fakturor från just den leverantören eller välja att se alla leverantörsfakturor i en lista där du kan sortera dem efter bland annat fakturanummer. Du har även möjlighet att ändra fakturadatum, förfallodatum och belopp på fakturorna. Programmet kan även hantera skannade fakturor och e-fakturor.

Leverantörsreskontran ligger vid sidan av företagets redovisning men kan vara integrerad med bokföringen. 

Måste man spara leverantörsfakturor?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Mer information om vad räkenskapsinformation är och hur den ska sparas finns i kapitel 7 och 8 i BFN:s vägledning Bokföring.

När används konto 4011?

Vid inköp av varor från en momsregistrerad person i Sverige är försäljningen normalt momspliktig och den ingående momsen är avdragsgill för en momsregistrerad redovisningsenhet.

Varor är fysiska produkter som måste transporteras från en säljare till en köpare och detta innebär att utgifter för frakt och transport normalt tillkommer vid ett varuinköp. Leveransvillkoren i ett köpeavtal avgör vem som skall stå för frakt och försäkring och vanligast vid varuförsäljning i Sverige är att säljaren ordnar med frakten men låter köparen betala den. Ett inköp via nedladdning från Internet räknas som inköp av tjänst då ingen fysisk vara levereras.

Vad är skillnad på Kundfaktura och Leverantörsfaktura?

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev. Du får inspiration inom ekonomi & digitalisering. Dessutom får du en unik inblick i FINQR-maskineriet & inbjudningar till våra VIP-sammankomster.

Bli en Cash Flow Geek

Är leverantörsskulder en kostnad?

Leverantörsskulder är förpliktelser som en redovisningsenhet har att betala leverantörsfakturor som avser levererade varor eller utförda tjänster.

Leverantörsskulder uppstår på grund av att det säljande företaget har givit det köpande företaget kredit enligt avtalade betalningsvillkor. En redovisningsenhet som bokför enligt fakturametoden bokför leverantörsskulder när leverantörsfakturor ankommer och redovisningsenheter som tillämpar kontantmetoden bokför leverantörsskulder först vid bokslut.

Hur bokför man en Leverantörsfaktura?

Via datorn laddar du enkelt upp din leverantörsfaktura genom att klicka på Ladda upp i vänstermenyn. Du kan också fota fakturan direkt med mobilappen så att den hamnar bland uppladdat underlag på sidan Uppladdat och i din Saker att göra. Vill du betala fakturan direkt kan du lägga till betalning från ditt Bokio Företagskonto och samtidigt registrera och bokföra inköpet.

Bokio stödjer uppladdning av både PDF- och bildfiler. Du kan också välja att ladda upp ett eller flera underlag samtidigt. Du kan också mejla in ditt underlag via Kvittoinkorgen.

Vid inköp då betalning inte sker omgående utan du erhåller en faktura bokförs det som Leverantörsfaktura. När man bokför enligt fakturametoden så kommer inköpet bokföras som en leverantörsskuld. För kontantmetoden kommer bokningen bli preliminär.

Systemet läser in och tolkar fakturans uppgifter. Det är viktigt att noga gå igenom och se att samtliga uppgifter som datum och summa stämmer. Har systemet läst av fel eller inte lyckats hitta informationen får du fylla i det manuellt.

För att registrera en leverantörsfaktura måste du välja leverantör. Om leverantören inte finns sparad sen tidigare klickar skapar du en ny genom att klicka på Lägg till leverantör. Har du Bokio Företagskonto får du möjlighet att lägga in leverantörens betaluppgifter så att du kan betala fakturan direkt i Bokio. Läs mer om leverantörer här!

Måste man ha leverantörsreskontra?

Som företagare har du garanterat fått en faktura. För att slippa besvär vet vi ju också att det är bra att betala dessa innan förfallodatumet gått ut. För att underlätta kan du använda dig av en leverantörsreskontra. 

En leverantörsreskontra (leverantörsreskontra på engelska: Accounts payable) fungerar egentligen på samma sätt som en kundreskontra. Istället för kundfakturor är det dock dina leverantörsfakturor (alltså fakturor som du skall betala till dina leverantörer) som finns med. I en leverantörsreskontra är det bra att ha med: 

 • Leverantörens namn
 • Fakturanummer på fakturan
 • Belopp som skall betalas
 • Förfallodatum på fakturan

Bokför du enligt faktureringsmetoden kommer en reskontra räknas upp automatiskt i de flesta bokföringsprogram. Det hela börjar oftast med att du bokför leverantörsfakturan som en leverantörsskuld och kostnad för företaget. I det läget bör du också lägga in eller markera att fakturan skall ingå i din leverantörsreskontra och notera eventuella uppgifter du bör ha med. När sedan betalningen gått ut till din leverantör och leverantörsskulden är betald är det dags att ta bort fakturan ur leverantörsreskontralistan. På så sätt finns endast aktuella fakturor med i leverantörsreskontran. I SpeedLedger e-bokföring fylls leverantörsreskontran på automatiskt.

Bokför du enligt kontantmetoden blir det oftast lite mer manuell hantering av en eventuell leverantörsreskontra. I och med att du med kontantmetoden bokför (kostnadsför) leverantörsfakturan direkt när du betalar den bokförs den oftast per automatik inte in i en leverantörsreskontra. Vill du ha en leverantörsreskontra kan du därför behöva skapa den manuellt. 

Hur ser en leverantörsreskontra ut?

Som företagare har du garanterat fått en faktura. För att slippa besvär vet vi ju också att det är bra att betala dessa innan förfallodatumet gått ut. För att underlätta kan du använda dig av en leverantörsreskontra. 

En leverantörsreskontra (leverantörsreskontra på engelska: Accounts payable) fungerar egentligen på samma sätt som en kundreskontra. Istället för kundfakturor är det dock dina leverantörsfakturor (alltså fakturor som du skall betala till dina leverantörer) som finns med. I en leverantörsreskontra är det bra att ha med: 

 • Leverantörens namn
 • Fakturanummer på fakturan
 • Belopp som skall betalas
 • Förfallodatum på fakturan

Bokför du enligt faktureringsmetoden kommer en reskontra räknas upp automatiskt i de flesta bokföringsprogram. Det hela börjar oftast med att du bokför leverantörsfakturan som en leverantörsskuld och kostnad för företaget. I det läget bör du också lägga in eller markera att fakturan skall ingå i din leverantörsreskontra och notera eventuella uppgifter du bör ha med. När sedan betalningen gått ut till din leverantör och leverantörsskulden är betald är det dags att ta bort fakturan ur leverantörsreskontralistan. På så sätt finns endast aktuella fakturor med i leverantörsreskontran. I SpeedLedger e-bokföring fylls leverantörsreskontran på automatiskt.

Bokför du enligt kontantmetoden blir det oftast lite mer manuell hantering av en eventuell leverantörsreskontra. I och med att du med kontantmetoden bokför (kostnadsför) leverantörsfakturan direkt när du betalar den bokförs den oftast per automatik inte in i en leverantörsreskontra. Vill du ha en leverantörsreskontra kan du därför behöva skapa den manuellt. 

Hur länge ska man spara leverantörsfakturor?

Grundregeln i bokföringslagen är att räkenskapsinformation du tar emot från andra ska lagras i den form du får dem. När du skapar räkenskapsinformationen själv så kan du själv välja i vilken form den lagras. 

Undantaget är grundbok, huvudbok och behandlingshistorik som alltid måste finnas i elektronisk form (förutsatt att du har ett bokföringsprogram) eftersom de uppdateras kontinuerligt. Tre år efter räkenskapsårets utgång får du i båda fallen arkivera om räkenskaperna i en annan form, om du skulle vilja. 

 • Bokföringslagen 7 kap §1Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget.
 • Bokföringslagen 7 kap §6Ett företag får förstöra sådant material för bevarande av räkenskapsinformationen som avses i §1, om räkenskapsinformationen på ett betryggande sätt överföres till någon annat sådant material.
 • Om materialet är sådant som avses i §1, får det dock förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 

När används konto 4000?

Här kan du hitta konton från BAS-kontoplanen och se hur de skall användas när du gör din årsredovisning.

Tillbaka