:

Hur betalar man vägavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Hur betalar man vägavgift?
 2. Hur vet jag vad jag ska betala i fordonsskatt?
 3. Var betalar man vägskatt?
 4. Kan man betala fordonsskatt med Swish?
 5. Vad händer om man inte betalar vägavgiften?
 6. När ska man betala vägavgift?
 7. Hur mycket vägskatt ska jag betala?
 8. Vad händer om man inte betalar fordonsskatten i tid?
 9. Vad händer om man inte betalar vägskatt?
 10. Hur mycket kostar vägtullar?
 11. Var betalar man fordonsskatt?
 12. Vad händer om man inte betalar in skatten i tid?
 13. Vad händer om man glömt betala fordonsskatt?
 14. Hur räknar man ut vägskatt?
 15. Vad händer med fordonsskatten efter 3 år?

Hur betalar man vägavgift?

Priset på vägtullar i Norge beror på fordonskategori och fordonets utsläppsklass (EURO). I allmänhet delas bilar in i två kategorier efter deras vikt. Första kategorin innebär bilar som väger upp till 3,5 ton och andra kategorin fordon över 3,5 ton. Fordon som väger mer än 3,5 ton måste vara utrustade med en AutoPASS-enhet. Motorcyklar betalar ingen vägtull, de betalar endast för passage av den undervattensbelagda Atlanterhavstunneln.

Du kan enkelt beräkna vägtullpriserna i Norge per fordonskategori med en kalkylator som finns på Fremtindservice.no. Det är nödvändigt att ange fordonstyp, bränsletyp och fordonslängd.

Hur vet jag vad jag ska betala i fordonsskatt?

Grundbeloppet är beloppet alla skattepliktiga fordon måste betala oavasett hur mycket eller lite de släpper ut. Beloppets storlek är 360 kronor om året. Det betyder att en bil aldrig kan ha längre fordonsskatt än 360 kronor. Elbilar som inte har något utsläppsvärde har därför samma fordonsskatt som grundbeloppet.

Var betalar man vägskatt?

Fordonsskatt är en avgift som gäller för alla fordon som inte är avställda eller endast tillfälligt registrerade. Förutom dessa och andra undantag är skatten obligatorisk, och helt oberoende av hur mycket den används. Det har alltså ingen betydelse om du pendlar 15 mil per dag till jobbet eller om du har en MC som körs några gånger under sommaren. Så länge ett fordon är påställt ska man betala fordonsskatt för det.

För fordonsskatt upp till 3 600 kr betalar man en gång per år. För högre skattebelopp är skatten uppdelad på tre betalningstillfällen per år. Dessa typer av fordon är skattepliktiga:

Regeringen införde i juni 2018 det så kallade bonus malus-systemet, vilket ger en bonus för bilar med låga koldioxidutsläpp och en straffavgift (malus) på fordon som har höga utsläpp. 2021 sänktes gränserna för när malus-skatt ska betalas. Från den 1 juni 2022 gäller ytterligare sänkta gränser.

Malus omfattar bensin- och dieseldrivna bilar, lätta bussar och lastbilar som har fordonsår 2018 eller senare, och som släpper ut vissa mängder koldioxid.

Kan man betala fordonsskatt med Swish?

Om fordonsskatten är högst 3 600 kronor per år betalas skatten en gång per skatteår och om skatten överstiger 3 600 kronor per år betalas den tre gånger per skatteår.

Är ett fordon skattepliktigt under endast en del av ett skatteår eller en skatteperiod, ska fordonsskatt betalas för den tid då fordonet är skattepliktigt. Gäller skatteplikt under en del av en kalendermånad, betalas fordonsskatt för hela månaden. Uppgår skatten till minst 4 800 kronor per år kan den under vissa förutsättningar tas ut per dygn.

 • Gemensamma bestämmelser om skatteberäkning - undantag dygnsskatt (Rättslig vägledning) Länk till annan webbplats.

Vad händer om man inte betalar vägavgiften?

1. Du får inte använda fordonet.2. Du får en påminnelse om att du inte har betalat skatten och du kommer också att få betala en dröjsmålsavgift.

Skatten för de två senaste skatteåren måste vara betalda för att du ska få använda fordonet. Det gäller även om det är den tidigare ägaren som inte har betalat skatten. Du måste också ha en gällande trafikförsäkring och fordonet ska vara godkänt vid kontrollbesiktningen.

När ska man betala vägavgift?

Den 1 juli 2019 anpassades vägavgifterna till nyare utsläppskrav för fordons motorer och för många lastbilar höjdes då vägavgiften. För lastbilar med EURO-klass V eller EEV höjdes istället avgiften den 1 januari 2020.

Vägavgiftens storlek beror på vilka utsläppskrav som lastbilens motor uppfyller (EURO-klass) och hur många hjulaxlar lastbilen har. För lastbilar med draganordning gäller avgiften för minst fyra axlar. Avgiften ska betalas i svenska kronor, med de belopp som anges i tabellen.

Sverige är sedan den 1 januari 1998 anslutet till Eurovinjettsamarbetet som är ett samarbete i form av ett gemensamt uttag av vägavgifter för tunga godstransporter vid användandet av vissa vägar. I vägavgiftssamarbetet deltar förutom Sverige även Danmark, Luxemburg och Nederländerna. En vägavgift som är betald i ett av dessa länder gäller även för färd inom övriga anslutna länders vägnät.

Hur mycket vägskatt ska jag betala?

Bilskatt, eller fordonsskatt som det även kallas, ska betalas för alla skattepliktiga fordon – det vill säga majoriteten av de fordon som inte är avställda eller tillfälligt registrerade.  

Vad händer om man inte betalar fordonsskatten i tid?

Om fordonsskatten är högst 3 600 kronor per år betalas skatten en gång per skatteår och om skatten överstiger 3 600 kronor per år betalas den tre gånger per skatteår.

Är ett fordon skattepliktigt under endast en del av ett skatteår eller en skatteperiod, ska fordonsskatt betalas för den tid då fordonet är skattepliktigt. Gäller skatteplikt under en del av en kalendermånad, betalas fordonsskatt för hela månaden. Uppgår skatten till minst 4 800 kronor per år kan den under vissa förutsättningar tas ut per dygn.

 • Gemensamma bestämmelser om skatteberäkning - undantag dygnsskatt (Rättslig vägledning) Länk till annan webbplats.

Vad händer om man inte betalar vägskatt?

Den 1 juli 2019 anpassades vägavgifterna till nyare utsläppskrav för fordons motorer och för många lastbilar höjdes då vägavgiften. För lastbilar med EURO-klass V eller EEV höjdes istället avgiften den 1 januari 2020.

Vägavgiftens storlek beror på vilka utsläppskrav som lastbilens motor uppfyller (EURO-klass) och hur många hjulaxlar lastbilen har. För lastbilar med draganordning gäller avgiften för minst fyra axlar. Avgiften ska betalas i svenska kronor, med de belopp som anges i tabellen.

Sverige är sedan den 1 januari 1998 anslutet till Eurovinjettsamarbetet som är ett samarbete i form av ett gemensamt uttag av vägavgifter för tunga godstransporter vid användandet av vissa vägar. I vägavgiftssamarbetet deltar förutom Sverige även Danmark, Luxemburg och Nederländerna. En vägavgift som är betald i ett av dessa länder gäller även för färd inom övriga anslutna länders vägnät.

Hur mycket kostar vägtullar?

Priset för vägtullar i Spanien beror på det avstånd som körs och fordonskategorin. Vägtullstationer drivs av dussintals företag, men i genomsnitt kostar avgifterna omkring 111 kr€9.5 per 100 km. En omfattande översikt över vägavgifter och en vägtullkalkylator finns på den officiella webbplatsen Autopistas.com.

I Spanien fungerar de flesta vägavsnitt med vägtullar enligt ett slutet system. Det innebär att när du kör in på motorvägen hämtar du en biljett i vändkorset och betalar vid utfarten eller i slutet av vägavsnittet.

Var betalar man fordonsskatt?

Fordonsskatt är en avgift som gäller för alla fordon som inte är avställda eller endast tillfälligt registrerade. Förutom dessa och andra undantag är skatten obligatorisk, och helt oberoende av hur mycket den används. Det har alltså ingen betydelse om du pendlar 15 mil per dag till jobbet eller om du har en MC som körs några gånger under sommaren. Så länge ett fordon är påställt ska man betala fordonsskatt för det.

För fordonsskatt upp till 3 600 kr betalar man en gång per år. För högre skattebelopp är skatten uppdelad på tre betalningstillfällen per år. Dessa typer av fordon är skattepliktiga:

Regeringen införde i juni 2018 det så kallade bonus malus-systemet, vilket ger en bonus för bilar med låga koldioxidutsläpp och en straffavgift (malus) på fordon som har höga utsläpp. 2021 sänktes gränserna för när malus-skatt ska betalas. Från den 1 juni 2022 gäller ytterligare sänkta gränser.

Malus omfattar bensin- och dieseldrivna bilar, lätta bussar och lastbilar som har fordonsår 2018 eller senare, och som släpper ut vissa mängder koldioxid.

Vad händer om man inte betalar in skatten i tid?

I Sverige betalar vi preliminärskatt på våra inkomster varje år. Det innebär att en ungefärlig skatt dras baserat på hur mycket du kommer att tjäna under hela året. Vid deklarationen sammanställs sedan dina inkomster för hela året och Skatteverket kan räkna ut exakt hur mycket skatt du ska betala.

Vanligt är att du betalat för lite skatt och att du får pengar tillbaka genom skatteåterbäring. Men det motsatta kan också hända, alltså att du betalar för lite pengar i skatt under året. Då ska du i stället betala tillbaka pengar till staten – och det är det som kallas restskatt eller kvarskatt.

Restskatt och kvarskatt är olika ord för samma sak. I folkmun är nog restskatt det vanligaste ordet, men kvarskatt är det Skatteverket normalt använder. Det formella begreppet är nå “kvarstående skatt”.

Att få beskedet under våren att man ska betala ännu mer i skatt känns såklart inte så kul. Men förklaringen ligger då i att du skattat mindre än du egentligen skulle ha gjort tidigare under året.

Att du får betala restskatt kan ha flera förklaringar. Här är några vanliga.

Vad händer om man glömt betala fordonsskatt?

1. Du får inte använda fordonet.2. Du får en påminnelse om att du inte har betalat skatten och du kommer också att få betala en dröjsmålsavgift.

Skatten för de två senaste skatteåren måste vara betalda för att du ska få använda fordonet. Det gäller även om det är den tidigare ägaren som inte har betalat skatten. Du måste också ha en gällande trafikförsäkring och fordonet ska vara godkänt vid kontrollbesiktningen.

Hur räknar man ut vägskatt?

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar. För att räkna ut fordonsskattens storlek behöver man känna till grundbelopp, koldioxidbelopp, miljötillägg och bränsletillägg.

Grundbeloppet är 360 kronor per år och ska betalas för alla fordon som omfattas av malus.

Vad händer med fordonsskatten efter 3 år?

Malus är en förhöjd fordonsskatt som tas ut för bilar som släpper ut över 90 gram koldioxid per kilometer. Enligt regeringens nya förslag ska gränsen sänkas till 75 gram. Skatten blir extra hög för dieselbilar. Här kan du se hur hög fordonsskatten blir för några av de vanligaste modellerna.