:

Var går gränsen för max pension?

Innehållsförteckning:

 1. Var går gränsen för max pension?
 2. Hur mycket får man sätta av till pension?
 3. Vad är en hög pension i Sverige?
 4. Vad är normalt att ha i tjänstepension?
 5. Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?
 6. Hur länge räcker 1 miljon i pension?
 7. Hur många tjänar över 50 000 i månaden?
 8. Hur många tjänar över 70 000 i månaden?
 9. Vad är normalt att ha i pensionskapital?
 10. Hur mycket pengar bör man ha sparat vid 50?
 11. Vad är en bra pension i månaden?
 12. Hur långt räcker 5 miljoner i pension?
 13. När räknas man som höginkomsttagare 2023?
 14. Vem tjäna 100 000 i månaden?
 15. Vad räknas som en höginkomsttagare?

Var går gränsen för max pension?

Det kan tyckas underligt att sajter får basunera ut personliga uppgifter på det här sättet, särskilt efter att relativt nya, europeiska lagstiftningar, såsom gdpr, införts just för att värna om vår integritet och rätt till anonymitet på nätet.

I Sverige är dock den svenska grundlagen och yttrandefriheten fortfarande otroligt kraftfull, vilket gör det lagligt för alla utgivare med ett utgivningsbevis att dela med sig av information som finns att hämta i Folkbokföringen. Sajterna listade under som vägrar ta bort personuppgifter har därför sett till att förskansa sig ett utgivningsbevis och hänvisar till detta.

Om du tycker det här låter konstigt, är du inte den enda. I skrivande stund pågår juridiska processer för att se om det här egentligen är en rimlig tolkning av lagstiftningen.

Du kommer snart märka att på grund av tryckfriheten är det omöjligt att bli helt och hållet borttagen från vissa sajter, men du kan bli raderad ur deras publika sök.

Om du av någon anledning är orolig för din egen säkerhet kan du förstås ansöka om att få skyddad identitet och därmed plockas bort helt från Folkbokföringen. Då försvinner du också från sajterna som är listade nedan.

Det finns olika typer av skyddad identitet, läs mer på Polisens hemsida om olika typer av sekretessbeläggning och skyddade personuppgifter. Hos Skatteverket kan du läsa mer om hur du går till väga för att ansöka om att få skyddade uppgifter.

Hur mycket får man sätta av till pension?

– Utan tjänstepension riskerar man en låg pension, vilket inte ger rätt ekonomiska förutsättningar för ett tryggt och aktivt liv efter yrkeslivet, säger Mattias Munter, pensions­ekonom på Skandia.

För de allra flesta av oss består pensionen av tre delar; allmän pension (inkomstpensionen samt premiepensionen), tjänstepension som du får från jobbet och så eventuellt privat pensionssparande. Men du som är företagare har ett eget ansvar att tjäna in till pensionsrätter i det allmänna pensionssystemet och att sätta av till ett sparande som motsvarar tjänstepensionen du skulle fått som anställd.

Vad är en hög pension i Sverige?

Om du är ung ger raknapension.se en bra bild av hur hög pension du kan förvänta dig givet de antaganden du anger.

Om du har arbetat i några decennier är prognosen mer osäker, eftersom denna sida inte har tillgång till information om hur mycket du tidigare har tjänat in till pensionen och hur hög avkastning du fått. Den officiella tjänsten minpension.se har tillgång till sådan information och kan på så sätt ge en bättre prognos – men räknar samtidigt inte med framtida ekonomisk tillväxt.

Vad är normalt att ha i tjänstepension?

Din avsättning till tjänstepension beror främst på vilket kollektivavtal du har.

Avsättningen är normalt 4,5 procent men kan också vara både högre och lägre. I princip alla kollektivavtal har en högre procentsats för den delen av lönen som överstiger 38 438 kr (för 2017) som då kan vara 30%. Ditt kollektivavtal och ålder avgör vilket tjänstepensionsavtal du har och hur mycket som sätts av till dig varje månad.

Här nedanför ser du hur mycket din avsättning till tjänstepension blir varje månad beroende på din månadslön:

Om du saknar kollektivavtal kan din arbetsgivare betala in tjänstepension ändå men det är ingen självklarhet. Det är heller inte säkert att beloppet per månad är speciellt stort. Denna förmån är inte självklar i Sverige år 2017 så det är väldigt viktigt att du tänker på detta när du söker jobb eller löneförhandlar. Ta reda på vad som gäller för dig genom att läsa till anställningsavtal om du saknar kollektivavtal.

Många tänker inte på att deras viktigaste förmån från jobbet inte är friskvårdsbidrag, träning på arbetstid eller ens en extra vecka semester. Den i särklass viktigaste förmånen är att ha ett bra tjänstepensionsavtal. Det gäller alla oavsett lön. För dig som tjänar över 38 438 kr i månaden är tjänstepensionen 30% av allting som överstiger denna nivå, om du har ett bra kollektivavtal. Har man en bra tjänstepension så kan tjänstepensionen blir större än ens statliga pension när man blir pensionär. Du kan alltså få mer än dubbelt så mycket i pension om du tjänar bra och har tjänstepension än om du saknar tjänstepension.

Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?

Hur kan Frida få så hög pension? Jag antar att lönen ökar med 2 procent per år, utöver inflationen, i enlighet med prognosen från finansdepartementet. Då räknar jag inte med att Frida avancerar i karriären och får bättre betalda jobb, utan antar att hon jobbar som butiksbiträde hela livet och bara följer med i den allmänna löneutvecklingen i samhället.

Pensionsmyndighetens rekommenderade pensionsålder, riktålder, för personer födda år 2000 är 70 år. Under sina sista år i arbetslivet kommer hon att ha en månadslön på 63 000 kronor i dagens penningvärde.

För varje år hon jobbar tjänar Frida ihop till sin pension. 15 procent av lönen sätts av till inkomstpensionskontot i orange kuvertet. Det är ett fiktivt sparande som ger henne rätt till pension som betalas av framtidens löntagare. Därför är avkastningen på kontot lika hög som löneutvecklingen i samhället, 2 procent per år. På så sätt har hon tjänat ihop till ett pensionskapital på 5,7 miljoner när hon går i pension.

Hur länge räcker 1 miljon i pension?

För vissa människor kan en miljon kronor verka som en enorm summa pengar. Men vad betyder det egentligen att leva på en miljon kronor?

För att besvara den här frågan behöver vi titta på ett antal faktorer, inklusive ålder, levnadskostnader, investeringar och framtidsutsikter. Det första steget är att förstå att en miljon kronor inte är lika mycket som det en gång var.

En miljon kronor kan se annorlunda ut beroende på var du befinner dig i livet. För en person i 20-årsåldern kan en miljon kronor vara en stor summa pengar som kan hjälpa till att betala av studielån eller köpa en bostad. Men för en person som närmar sig pensionsåldern kan en miljon kronor knappt räcka till för att täcka levnadskostnaderna.

För en person som går i pension idag kan en miljon kronor kännas som en otroligt liten summa pengar. Enligt en undersökning från 2020, genomförd av YouGov på uppdrag av Fondbolagens förening, tror 43 procent av svenskarna att de behöver minst 15 000 kronor i månaden för att leva bekvämt under pensionen. För att få ut den summan varje månad från en investering på en miljon kronor skulle man behöva en avkastning på 18 procent, vilket är högst osannolikt.

Så vad kan man göra för att öka sina chanser att leva bekvämt på en miljon kronor under pensionen? Att investera pengarna på ett smart sätt kan vara en lösning. Genom att placera pengarna i en fond eller annan investering med högre avkastning än en traditionell sparkonto, kan man öka sina chanser att få ut en högre summa pengar varje månad.

En viktig insikt från denna text är att en miljon kronor inte är lika mycket pengar som det en gång var. Oavsett om man är ung vuxen, pensionär, entreprenör eller arbetstagare behöver man ha en realistisk syn på vad pengarna kan innebära och en plan för att öka sin förmögenhet över tid genom smarta investeringar eller sparande. För att leva bekvämt på en miljon kronor under pensionen kan det vara nödvändigt med högre avkastning på investeringarna. Att ha en plan för att bygga upp en verksamhet eller betala av skulder kan också kräva mer än en miljon kronor. Inflationen är en faktor som behöver tas hänsyn till och en långsiktig strategi för att öka sin förmögenhet är viktigt oavsett var man befinner sig i livet.

Hur många tjänar över 50 000 i månaden?

Med Lönekollen kan du – helt anonymt – se lönen för alla i Sverige från 16 år direkt på skärmen. Utöver detta kan du även se inkomst av kapital, eventuella betalningsanmärkningar med mera. Ingen kopia skickas till den omfrågade.

Med Lönekollen beställer du den sida som en person finns med på i Ratsitkatalogen. Du erhåller ett tryckoriginal av sidan i PDF direkt efter beställningen, som du kan läsa med en gång.

Ratsitkatalogen är en periodisk skrift som kommer ut fyra gånger om året och innehåller allt du förväntas hitta i en vanlig taxeringskalender och mer därtill. Men till skillnad från den vanliga Taxeringskalendern är alla från 16 år med i katalogen, oavsett årsinkomst. Detta innebär att det inte blir något bortfall på grund av exempelvis låg inkomst, sjukskrivning, studier eller arbetslöshet.

Hur många tjänar över 70 000 i månaden?

När vi jämför inkomster tittar vi här på medianinkomsten. Det betyder den mittersta inkomsten när alla inkomster sorterats i stigande ordning. År 2021 var medianbeloppet för den sammanräknade förvärvsinkomsten i åldersgruppen 20–64 år 325 500 kronor för kvinnor och 390 400 kronor för män.

För alla personer i åldrarna 20–64 år var medianinkomsten 356 900 kronor. Kvinnors inkomster ligger därmed på 83 procent av mäns inkomster. Sedan år 2000 har inkomsten för kvinnor ökat med 47 procent fram till 2021, medan männens inkomster har ökat med 35 procent samma period. Då har vi räknat bort effekterna av inflationen, vilket innebär att vi tänker oss att den allmänna prisnivån har varit konstant under perioden.

Tittar man på hur skillnaderna ser ut mellan könen i olika åldrar så är skillnaderna minst för 20-åringar, där kvinnor har 6 procent högre inkomst än män. Mellan 20–29 år ökar medianinkomsten snabbt, men mer för män än för kvinnor, vilket leder till ökade inkomstskillnader. I åldrarna kring 30 år ligger kvinnors inkomst på cirka 78 procent av mäns inkomst. Skillnaderna minskar därefter successivt fram till 60 års ålder, då andelen ligger på 86 procent. Därefter ökar skillnaden igen.

Vad är normalt att ha i pensionskapital?

Om du är ung ger raknapension.se en bra bild av hur hög pension du kan förvänta dig givet de antaganden du anger.

Om du har arbetat i några decennier är prognosen mer osäker, eftersom denna sida inte har tillgång till information om hur mycket du tidigare har tjänat in till pensionen och hur hög avkastning du fått. Den officiella tjänsten minpension.se har tillgång till sådan information och kan på så sätt ge en bättre prognos – men räknar samtidigt inte med framtida ekonomisk tillväxt.

Hur mycket pengar bör man ha sparat vid 50?

Börja med att göra en prognos på minPension.seÖppnas i nytt fönster. Då får du se hur mycket du förväntas få i pension och kan agera om det inte ser ut att bli som du vill. Det finns alltid saker du kan göra för att förbättra din pension.

De allra flesta av oss behöver komplettera den allmänna pensionen man får från staten och tjänstepensionen från jobbet med ett privat pensionssparande. Tänk på att du kanske inte får mer än drygt hälften av din lön i pension om du inte också sparar själv. Har du möjlighet rekommenderar vi att du sätter av minst tio procent av din månadslön.

Vad är en bra pension i månaden?

Om du är ung ger raknapension.se en bra bild av hur hög pension du kan förvänta dig givet de antaganden du anger.

Om du har arbetat i några decennier är prognosen mer osäker, eftersom denna sida inte har tillgång till information om hur mycket du tidigare har tjänat in till pensionen och hur hög avkastning du fått. Den officiella tjänsten minpension.se har tillgång till sådan information och kan på så sätt ge en bättre prognos – men räknar samtidigt inte med framtida ekonomisk tillväxt.

Hur långt räcker 5 miljoner i pension?

För att kunna svara på frågorna 1) Hur mycket pengar behöver jag för att gå i pension? och 2) När kan jag gå i pension? samt 3) Hur mycket behöver jag spara själv? så tänker jag att det är följande steg vi behöver gå genom. Dessa finns även illustrerade i bildspelet som du kan bläddra genom.

I vårt exempel så utgår vi från en så genomsnittlig svensk som möjligt. Säg hej till Anna:

 • Anna är 40 år gammal, vilket är lite yngre än snittsvensken på 42 år.
 • Hon tjänar som medianlönen i Sverige 2022 som är 32 400 SEK/mån
 • Det innebär en nettolön på 24 500 SEK
 • Anna sparar lite mer än 10 % av sin lön, det vill säga 2 500 SEK.
 • Hennes totala utgifter i dagsläget är 22 000 SEK/mån eller 264 000 SEK/år.
 • Hon har sparat ihop 100 000 SEK hittills exkl. boendet.

Hennes mål är att när hon går i pension så ska hon kunna ha samma levnadsnivå som idag. Det vill säga att om hon och hennes man, som tjänar exakt samma, kan ha en utgiftsnivå på 44 000 SEK/mån efter sparande, så kommer de leva gott i pensionen. Således har vi redan definierat svaret på steg 1.

Nästa steg blir således att räkna ut skillnaden mellan framtida inkomster och utgifter. Eftersom vi redan har bestämt utgifterna till 22 000 SEK/mån behöver vi bara uppskatta de framtida utgifterna. Det vill säga att vi vill räkna ut det prickade fältet i vår illustration:

Det gör vi enklast genom hemsidan: minpension.se. Nedanstående bild är ett exempel på hur det kan se ut.

Eftersom Anna är påhittad, så får vi utgå från påhittade siffror. Du tar självklart dina siffror från ”summa före skatt” i bilden ovan för respektive period. Pensionsmyndigheten uppger att den genomsnittlige svensken kommer att få ungefär 60 procent av sin pension fördelat på:

Nu när vi har både en uppskattning av framtida inkomster och utgifter så kan vi räkna fram differensen, det som saknas. Det vill säga det röda området i illustrationen nedan:

Nu när vi har de två årliga beloppen per period så kan vi göra en uppskattning med hjälp av 4 %-regeln genom att multiplicera med faktorn 25. Vi utgår även från det högre beloppet. Klarar hon period #2 så kommer hon självklart klara även period #1.

När räknas man som höginkomsttagare 2023?

– Toppen av inkomstfördelningen domineras av män, 77 procent av hundradelen med högst inkomst var män år 2021. Medianåldern var 51 år, men den enskilt vanligaste åldern var 48 år för män och 49 år för kvinnor, säger Peter Gärdqvist som arbetar med inkomststatistik på SCB.

Åldersfördelningen är relativt sammanpressad i hela gruppen – två tredjedelar av de 79 200 personerna med högst inkomst var 40–59 år. Endast 750 personer var under 30 år.

– Drygt 5 000 personer i topprocenten var 70 år och äldre, det vill säga en bit över den vanliga pensionsåldern. I många fall är det tack vare höga tjänstepensioner som de äldre tillhör inkomsttoppen, men det finns även personer med höga löneinkomster och företagarinkomster i denna grupp, säger Peter Gärdqvist.

Den största andelen i topprocenten, 84 procent eller 66 500 personer, var födda i Sverige. Det kan jämföras med hela befolkningen, där 78 procent av alla som var 20 år och äldre hade fötts här.

Resterande 12 700 personer i topprocenten var alltså födda i ett annat land. Förutom de nordiska länderna låg Tyskland, Storbritannien, Iran, USA, Indien och Polen på topp-tio-listan över antalet höginkomsttagare. I tabellen nedan framgår också den relativa representationen i topprocenten per födelseland.

– De svenskfödda toppinkomsttagarna utgjorde 1,1 procent av samtliga svenskfödda. Motsvarande andel för personer födda i till exempel USA och Storbritannien var 3,2 procent. Det var alltså tre gånger så vanligt att en amerikan eller britt som bodde i Sverige tillhörde inkomsttoppen jämfört med en svenskfödd person, säger Peter Gärdqvist.

Vem tjäna 100 000 i månaden?

– Toppen av inkomstfördelningen domineras av män, 77 procent av hundradelen med högst inkomst var män år 2021. Medianåldern var 51 år, men den enskilt vanligaste åldern var 48 år för män och 49 år för kvinnor, säger Peter Gärdqvist som arbetar med inkomststatistik på SCB.

Åldersfördelningen är relativt sammanpressad i hela gruppen – två tredjedelar av de 79 200 personerna med högst inkomst var 40–59 år. Endast 750 personer var under 30 år.

– Drygt 5 000 personer i topprocenten var 70 år och äldre, det vill säga en bit över den vanliga pensionsåldern. I många fall är det tack vare höga tjänstepensioner som de äldre tillhör inkomsttoppen, men det finns även personer med höga löneinkomster och företagarinkomster i denna grupp, säger Peter Gärdqvist.

Den största andelen i topprocenten, 84 procent eller 66 500 personer, var födda i Sverige. Det kan jämföras med hela befolkningen, där 78 procent av alla som var 20 år och äldre hade fötts här.

Resterande 12 700 personer i topprocenten var alltså födda i ett annat land. Förutom de nordiska länderna låg Tyskland, Storbritannien, Iran, USA, Indien och Polen på topp-tio-listan över antalet höginkomsttagare. I tabellen nedan framgår också den relativa representationen i topprocenten per födelseland.

– De svenskfödda toppinkomsttagarna utgjorde 1,1 procent av samtliga svenskfödda. Motsvarande andel för personer födda i till exempel USA och Storbritannien var 3,2 procent. Det var alltså tre gånger så vanligt att en amerikan eller britt som bodde i Sverige tillhörde inkomsttoppen jämfört med en svenskfödd person, säger Peter Gärdqvist.

Vad räknas som en höginkomsttagare?

Exempel, för en bil med slutsiffra 3, fordonsskatten betalas i Juni.

 • Om ägarbyte görs sista Maj (eller tidigare) är nya ägaren skyldig att betala skatten
 • Om ägarbyte görs första Juni (eller senare) är tidigare ägaren skyldig att betala skatten, tidigare ägaren kommer att få en räkning på skatten även om han/hon inte längre står som ägare

Bilskatten ska vara betald (transportstyrelsen tillhanda) senast sista dagen i betalningsmånaden.